Upozornění výchovné poradkyně

V měsíci únoru potvrdíme vycházejícím žákům 5., 7. a 9. tříd přihlášky na SŠ.  Přihláška musí být
na SŠ odevzdána nejpozději do 1. 3. 2018 zákonným zástupcem osobně nebo poštou.

Upozornění školní jídelny

Od ledna 2018 se zvyšuje cena stravného o 2,- Kč: 1.-4.třída (7-10 let) – 26,-Kč, 5.-8.třída (11-14 let) – 28,-Kč, 9. třída (15 let) – 30,-Kč. U bezhotovostní platby je nutné navýšit limit na 700,-Kč. U bezlepkové stravy cena stravného zůstává stejná. Zvýšení se týká všech strávníků – cizích i dospělých.