Upozornění školní jídelny

Z důvodu uzávěrky lze prosincové stravné odhlásit do pondělí 18.12.2017 do 13:45 hod. Neodhlášené obědy lze vyzvednout do jídlonosiče od 11.15 – 11.30 hod.

DOPLATKY ZA NEODHLÁŠENÉ OBĚDY ZAPLATIT DO 21.12.2017!!!

Úklid věcí z šaten

Do 22.12. je možné si u vrátnice vyzvednout zapomenuté věci z šaten. Po tomto termínu budou nevyzvednuté věci zlikvidovány.

Upozornění školní jídelny

Od ledna 2018 se zvyšuje cena stravného o 2,- Kč: 1.-4.třída (7-10 let) – 26,-Kč, 5.-8.třída (11-14 let) – 28,-Kč, 9. třída (15 let) – 30,-Kč. U bezhotovostní platby je nutné navýšit limit na 700,-Kč. U bezlepkové stravy cena stravného zůstává stejná.