Vydávání zápisových lístků pro vycházející žáky

Výdej zápisových lístků pro vycházející žáky bude probíhat:
9.3. 2021 od 9:30 hod do 15:30 hod.
15.3. 2021 od 9:30 hod do 15:30 hod.
Informace o jejich převzetí na vrátnici školy.
image_print

Aktuální uzavření školy

Vážení rodiče,

na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření, omezuje vláda ČR s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole. Na základě výše uvedeného žáci budou pokračovat ve vzdělávání distančním způsobem. Školní jídelna bude nadále fungovat jako doposud – žáci si mohou vyzvednout oběd prostřednictvím jídlonosičů. Školní družina v provozu nebude.

Přeji všem hodně zdraví.

Mgr. Antonín Dohnal, ředitel

image_print

Upozornění 1. a 2. ročníkům ohledně aktuálního zpřísnění uzávěry škol

Vzhledem k tomu, že vláda zakázala prezenční výuku v 1. a 2. třídách, upozorňujeme rodiče, že:

Každý třídní učitel 1. a 2. ročníku je v kontaktu s žáky a rodiči a je možné se na něj obracet ohledně rozvrhu hodin a všeho, co je s výukou spojeno.

Centrálně bude všem žákům 1. a 2. ročníku odhlášen oběd. Pokud všem bude chtít žák i nadále odebírat obědy ze školní jídelny, je třeba do neděle 28.2. do půlnoci se o odebírání obědů znovu přihlásit na email kostkovajana@zsvalcika.eu nebo na mob. telefonu vedoucí jídelny 739460337 (ev. na pevné lince školní jídelny 596 919 787). Pro toto přihlášení obědů nepoužívejte aplikaci E-Strava.

image_print

Celé Česko čte dětem – soutěž KNIHO-REJ

V rámci projektu Celé Česko čte dětem se v únoru žáci 2. B, 3. A a 3. B zapojili do čtenářské soutěže KNIHO-REJ.

Po přečtení zajímavé knihy Banán – Podivuhodná cesta Bruna Banána z plantáže až do koše autorky Anny Novotné, se děti zamyslely nad tím, jak dlouhou cestu musí některé potraviny urazit, než se dostanou do jejich svačinového boxu. Uvědomily si, že bychom jídlem neměli plýtvat a odpovídaly na záludné otázky, které otestovaly jejich pozorné čtení.

image_print

Celé Česko čte dětem – soutěž KNIHO-REJ

V rámci projektu Celé Česko čte dětem se v lednu žáci 3. B zapojili do čtenářské soutěže KNIHO-REJ.

Po přečtení vybrané knihy měli odpovídat na záludné otázky. Žákyně Amálie Ondrášková to zvládla výborně a vyhrála krásný knižní dárek – Pia Hagmarová: Klářino trápení.

Gratulujeme.

image_print

Dopravní výchova online

Kdo je účastník silničního provozu, můžu na stezce pro chodce potkat cyklistu nebo co znamená na značce pro nemocnici písmeno H?

Naši žáčci třetích ročníků ze Základní školy Ostrava-Poruba na ulici Josefa Valčíka se v lednu pilně připravovali na slavnostní vstup do silničního provozu. Krize, nekrize.

Díky příslušníkům Městské policie – úsek prevence, kteří také naskočili na online vzdělávání pomocí videokonferencí, si děti osvěžily a některé i obohatily své znalosti dopravních značek a zejména si ujasnily bezpečné chování v silničním provozu. V další fázi prakticky ověříme, jak děti obstojí v provozu na dopravním hřišti. Ale to zase příště, v příštím školním roce.

Držte jim palce, ať potkáváme na cestách jen vzdělané a kvalitní budoucí řidiče.

image_print

Sněhuláci pro Afriku

Sněhuláci pro Afriku

Naše škola se rozhodla zapojit do 8.ročníku celorepublikového charitativního projektu Sněhuláci pro Afriku. Akci pořádá společnost Kola pro Afriku, obecně prospěšná společnost (www.kolaproafriku.cz) a pomáhá tak africkým dětem, pro které je často cesta do školy nedostupným snem. Tento projekt by měl vydělat peníze na přepravu dalších kol do Afriky, konkrétně do Gambie.

Akce proběhla 12. ledna a zúčastnilo se jí asi 60 žáků 1. a 2. tříd. Aby děti pochopily smysl celé akce, nejprve zhlédly dokument o dětech v Gambii, které musí chodit do školy pěšky mnoho kilometrů denně. Pak se s vervou pustily do stavění sněhuláků. Při dobrovolném startovném se nakonec vybralo 4200 Kč. Žáci naší školy se nejen pobavili, zasoutěžili si o nejoriginálnějšího sněhuláka, ale také pomohli i se svými rodiči dobré věci.

image_print

Online veletrh středních škol MS Kraje na rok 2020 – 2021

Veletrh je organizován Moravskoslezským krajem, Moravskoslezským paktem zaměstnanosti a Úřadem práce České republiky v Ostravě a je určen žákům, jejich zákonným zástupcům a všem uchazečům o studium na středních školách v našem kraji pro školní rok 2021/2022. Online Veletrh středních škol MSK je realizován pod záštitou náměstka hejtmana kraje pro školství a sport Mgr. Stanislava Folwarczneho, jehož dopis Vám byl dne 11. ledna 2021 zaslán prostřednictvím datové schránky.

Přípravy a neveřejný zkušební provoz webu jsou v plném proudu a nic nebrání spuštění Veletrhu dne 18. ledna 2021! Učitelé a případně i žáci z aktuálně 116 přihlášených středních škol všech zřizovatelů působících na území Moravskoslezského kraje budou distanční formou prezentovat školu a odpovídat na otázky zájemců o studium, a to prostřednictvím aplikace ZOOM na portálu veletrh-skol.msk.cz, který bude veřejnosti zpřístupněn od pátku 15. ledna 2021.

Online prezentace středních škol bude v našem kraji probíhat ve dnech 18. ledna až 4. února 2021 po jednotlivých okresech (pro školy sídlící v daném okrese), v každém okrese vždy ve dvou stanovených dnech v čase 10:00 – 18:00 hodin.

(Pokračování textu…)
image_print

Oznámení školní jídelny

Žáci na distanční výuce, kteří mají přihlášené obědy, si mohou vyzvedávat jídlo do jídlonosičů od 10:45 – 11:30 hod a 13:30 – 14:00 hod.

image_print

Projekt na podporu digitální výuky na rok 2020

Projekt Statutárního města Ostravy na podporu digitalizace školství, digitálních kompetencí pedagogů využitelných pro distanční výuku, odborných předpokladů, online výuku a aktivit souvisejících s formou online výuky v základních školách zřizovaných městskými obvody Statutárního města Ostravy. Na tento projekt jsme získali 80.000 Kč.

Logo Ostravy

image_print

Kristýna Prchalová ze ZŠ J. Valčíka získala Mezinárodní cenu vévody z Edinburghu (DofE)

Program DofE (The Duke Of Edinburgh’s International Award) je  mezinárodní vzdělávací program, podporovaný britskou královskou rodinou, který umožňuje mladým lidem  ve věku od 13 do 26 let zapojit se do tří zvolených aktivit (sport, talent a dobrovolnictví) a plnit je. U každé aktivity si účastník stanoví určitý cíl, který ho motivuje a posunuje dál. Každá aktivita je nakonec završena týmovou expedicí v přírodě. Celou svou cestu účastník zaznamenává do online aplikace, a když potřebuje pomoc, má k dispozici vedoucího, který poradí.

Program má tři úrovně – bronzovou, stříbrnou  a zlatou, které se liší délkou programu (3, 6, resp. 12 měsíců): důležité je naučit se něco nového a dosáhnout svých cílů

Na světě je 1,3 milionu mladých lidí, kteří program DofE plní. V České republice program funguje ve více než 230 školách a organizacích a věnuje se mu více než 5000 ú častníků.

Žákyně naší školy Kristýna Prchalová z 9.A dokončila stříbrnou úroveň. Ten, kdo dosáhne takové úrovně, má mj. nárok zúčastnit se slavnostní ceremonie za účasti členů královské rodiny a předání prestižního certifikátu z rukou známých osobností. Certifikát uznávají univerzity i zaměstnavatelé po celém světě.

Ceremonie se uskutečnila 16.12. 2020, ale kvůli  nouzovému stavu pouze online. Součástí byly mj. gratulační proslovy a take vzkaz od Jeho královské Výsosti prince Edwarda. I tak si Kristýna celou ceremonii opravdu užila. Blahopřejeme.

image_print

Informace k letošnímu přijímacímu řízení

Přihlašování ke vzdělávání

  • Uchazeč (nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče) podává přihlášku do denní formy vzdělávání na střední škole řediteli střední školy do 1. března 2021.
    Přihláška se podává na předepsaném tiskopisu.
    Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat dvě přihlášky. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé z nich také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku. Součástí přihlášky nezletilého uchazeče je jeho souhlasné vyjádření. Podáním přihlášky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou není dotčeno právo uchazeče podat přihlášku(y) ke vzdělávání v oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

(Pokračování textu…)

image_print

Languages United a projekt jazykové učebny

ZŠ Škarvady jako vzorová škola s námi jako partnerem a dalšími třemi školami v Porubě uzavřela spolupráci na projektu LANGUAGES UNITED.

Cílem projektu je propagace inovativních metod výuky za pomoci digitálních technologií, šíření příkladů dobré praxe ve školách a příkladná integrace digitálních technologií do výuky jazyků a čtenářské gramotnosti.

Díky tomuto projektu se školy, resp. vybraní pedagogičtí pracovníci, naučí novým technikám a pomocí digitálních technologií začnou využívat metody, které žáky i samotné učitele v této oblasti obohatí natolik, že se jejich efektivita výuky a motivace dětí mnohonásobně zvýší.

Vzorová škola chce předat zkušenosti, zavedené praktiky a vyzkoušené metody a pomoci tak dalším pedagogům ze škol partnerů při hledání efektivních vyučovacích postupů cizích jazyků s použitím digitálních technologií.

Vzorová škola se bude snažit zajistit partnerům a jejím pedagogickým pracovníkům i žákům, metodickou a technickou podporu ve využití a integraci inovativních metod. Podporu bude poskytovat v průběhu celé realizace projektu dle individuálních potřeb škol.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora od EU. Celková poskytnutá částka dotace činí 7 555 730 Kč.

Naše škola získala v rámci realizace projektu LANGUAGES UNITED jazykovou učebnu v hodnotě 1.000. 138 Kč:

image_print

Stříbrná úroveň pro Kristýnu Prchalovou a online ceremoniál

Na naší škole máme žákyni, Kristýnu Prchalovou z 9.A, která dokončila stříbrnou úroveň v program DofE (The Duke Of Edinburgh’s International Award). Ten, kdo dosáhne jedné z úrovní (broznové, stříbrné nebo zlaté) má mj. nárok zúčastnit se slavnostní ceremonie a předání certifikátu v Praze.

Více informací o programu DofE se můžete dozvědět zde: http://stranky2.zsvalcika.eu/program-dofe/ a zde: https://www.dofe.cz/.

Kvůli  nouzovému stavu se však letos ceremonie neuskuteční a certifikáty s odznáčky se letos předávají přímo ve škole s tím, že 16. prosince (středa) v 15 hodin proběhne online ceremonie. Vystoupí známé osobnosti z řad patronu DofE, živě vystoupí i Jeho královská Výsost princ Edward.

Na online ceremonii se můžete podívat v živém vysíláni na Facebooku zde: https://www.facebook.com/dofeczech/posts/3492162934207901

image_print

Program DofE

Program DofE (The Duke Of Edinburgh’s International Award) je  mezinárodní vzdělávací program, který umožňuje mladým lidem  ve věku od 13 do 26 let zapojit se a plnit 3 zvolené aktivity (sport, talent a dobrovolnictví). U každé aktivity si účastník stanoví určitý cíl, který ho motivuje a posunuje dál. Každá aktivita je nakonec završena týmovou expedicí v přírodě. Celou svou cestu účastník zaznamenává do online aplikace, a když potřebuje pomoc, má k dispozici vedoucího, který poradí.

Program má tři úrovně – bronzovou, stříbrnou  a zlatou, které se liší délkou programu (3, 6, resp. 12 měsíců).

Důležité je naučit se dosáhnout svých cílů a zkusit si něco nového. Absolventi programu získávají mezinárodně uznávaný certifikát, který se hodí do životopisu, ale také při studiu v zahraničí.

Na světě je 1,3 milionu mladých lidí, kteří program DofE plní. V České republice program funguje ve více než 230 školách a organizacích a věnuje se mu více než 5000 účastníků.

Více informací o projektu lze najít zde: https://www.dofe.cz/pro-rodice.

image_print

Na co se těšíme na ZŠ Valčíka, 1.12.2020

I přes všechny problémy, které přináší současná doba, se žáci naší školy mají stále na co těšit:

S příchodem září začala v bezprostřední blízkosti školy stavba moderního multifunkčního sportoviště s umělým odpruženým povrchem, která hned od jara umožní žákům věnovat se několika různým sportům na jednom místě: florbalu, streetbalu, tenisu, volejbalu, kopané, skoku do dálky a dalším. Vzhledem k tomu, že nemáme vlastní tělocvičnu, je pro nás nové hřiště od Úřadu městského obvodu Poruba obrovskou pomocí.

Žáci 1. stupně nechtějí čekat až na jaro a v rámci školní družiny absolvují na začátku února týdenní lyžařský kurz v areálu Family Park na Skalce v Ostravě, už teď se na něj nedočkavě vyptávají.

V době, kdy na podzim probíhala distanční výuka a školní lavice osiřely, se ve škole pilně pracovalo. Začala se totiž budovat zcela nová jazyková učebna, která dětem umožní moderně a kvalitně získávat jazykové znalosti. Ta va škole opravdu dlouho a citelně chyběla.

Jak je vidět, klid ve škole je jen zdánlivý a my už netrpělivě vyhlížíme konec nouzového stavu nejen proto, abychom mohli tyto novinky dětem sdělit.

image_print

Nová pravidla pro stravování platná od 30.11.

VÝDEJ OBĚDŮ OD 30.11.2020

10.45– 11.10 hod.: výdej pro cizí strávníky a do jídlonosičů

11.15 – 13.45 hod.: výdej pro žáky a zaměstnance ZŠ a ZUŠ

13.45 – 14.00 hod.: výdej do jídlonosičů

Žáci mají v době distanční výuky nárok na dotovaný oběd. V případě zájmu se přihlašte pouze telefonicky u vedoucí školní jídelny.

Oběd je možné odebrat jen do jídlonosiče ve stanovenou dobu 10:45-11:10 a 13:30-14:00 hod.

Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou odebrat stravu do jídlonosičů.

Žáci, kteří se budou stravovat prezenčně budou rozděleni do časových pásem a do dvou sektroů tak, jak je to uvedeno zde v rozpisu.

Žáci 2.stupně, kteří mají střídavou prezenční výuku budou automaticky přihlašováni a odhlašováni.

image_print

Informace pro zákonné zástupce žáků 9. ročníků

Na vrátnici ZŠ J. Valčíka jsou připraveny Atlasy školství určené pro žáky 9. ročníků. Obsahují přehled SŠ v našem kraji. Budou vydávány každý den od 9 do 12 hodin žákům nebo jejich zákonným zástupcům. Informace o předání byly zaslány také prostřednictvím Školy on line třídním učitelem.

image_print

Aktuálně k ošetřovnému

Vážení rodiče,

poslanci schválili krizové ošetřovné. Rodiče ho budou čerpat po celou dobu uzavření škol, zvýší se na 70 procent.

Doba výplaty ošetřovného bude po celou dobu trvání mimořádného protiepidemického opatření. Škola nebude muset potvrzovat uzavření, včetně důvodu a doby uzavření. Potvrzení o uzavření bude nahrazeno čestným prohlášením rodiče, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření. Viz https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/21_10_2020_TZ_Poslanci_schvalili_krizove_osetrovne.pdf/12e2a113-d2fd-c3bf-114f-28f703a51125 a https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/krizove_osetrovne_tabulka.pdf/b0708f0d-30d3-131f-4a20-465cd0094bc1

Česká správa sociálního zabezpečení připravila formulář žádosti o ošetřovné, který je k dispozici na ePortalu ČSSZ: https://www.cssz.cz/web/cz/-/zadat-o-osetrovne-bude-jednodussi-rodicum-staci-vyplnit-jediny-formular

Vláda schválila  ošetřovné i pro OSVČ: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vlada-schvalila-_osetrovne_-pro-osvc-ii–257383/

image_print

Dotazníkové šetření Magistrátu města Ostrava

Pokud se chcete zúčastnit dotazníkového šetření průzkumu potřeb ostravských rodin, klikněte zde: http://bit.ly/rodinavostrave

Komunikace s rodinami je jednou z priorit rodinné politiky města. Aby byla jednotlivá opatření správně zacílena, je důležité znát potřeby ostravských rodin. Vědět, jak se jim v Ostravě žije, co potřebují a co by případně chtěly změnit.

image_print

Olympijský běh

Ve středu 16. září 2020 se v naší škole konal Olympijský běh. Běhu se zúčastnili žáci 1. stupně. Běh odstartoval přesně v 10 hodin a trasa dlouhá 1 km vedla okolím školy směrem na hřiště. Nejrychlejší dívky a chlapci z každé kategorie dostali pěkné odměny. Nikdo ale nemusel být smutný, protože každý dostal za svou snahu diplom, medaili a lízátko. Na fotografie z běhu se můžete podívat ve fotogalerii.

image_print

Preventivní opatření

Vážení rodiče,

vzhledem k postupující situaci ohledeně COVID 19 děláme na naší škole následující opatření. Od 9.9. 2020 všichni žáci i zaměstnanci školy musí používat ve společných prostorách roušky nebo štíty. Totéž platí i pro rodiče a cizí návštěvníky školy. Ve třídách o použití ochranných prostředků rozhodne učitel nebo vychovatelka.

 

image_print

Přechod na Školu online

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že systém Iškola (elektronická žákovská knížka) ukončil svou činnost, byli jsme nuceni přejít na jiný systém, konkrétně Škola online. Nyní ještě dokončujeme doplňování údajů do školní matriky, Školu online začneme provozovat v týdnu od 7.9.2020. O dalším postupu vás budeme informovat

image_print

Prominutí úplaty za školní družinu

Vážení rodiče, vzhledem k mimořádné situaci v souvislosti s epidemií koronaviru rozhodl ředitel školy o úplném prominutí úplaty za vzdělávání ve školní družině za měsíce duben, květen a červen 2020.
Vrácení poplatku za ŠD bude probíhat následovně:
Možnosti :
– poplatek bude převeden na školní rok 2020/2021
– vyplacení poplatku: v hotovosti nebo převodem na běžný účet

Prosím o informaci, kterou variantu si vyberete.

Kontakt : kasprikovasilvie@zsvalcika.eu

image_print