Testování IQ

7.3. 2018 proběhne na naší škole testování IQ, které slouží k vyhledávání nadaných žáků. Přihlášky žáci obdrží od svých třídních učitelů. V případě dotazů se obraťte na Mgr. Janu Kadlčíkovou.
Společnost Mensa provádí základní testování IQ prostřednictvím mezinárodně uznávaného standardizovaného testu schváleného mezinárodním dozorčím ,psychologem společnosti.

Test trvá 40 minut. Každý kdo se zúčastní testu, dostane potvrzení o absolvování s výsledným IQ, v případě dětí s výsledným intelektovým pásmem. Toto potvrzení má mezinárodní platnost. Testy jsou nepovinné, neverbální a kalibrované podle věku. Výsledky testování jsou důvěrné a budou sděleny pouze zákonným zástupcům dětí. Škola obdrží anonymní statistické vyhodnocení testování.
Testovat se mohou pouze děti, které přinesou podepsaný souhlas rodičů s testem – je součástí letáku.

Cena testování pro žáky školy je 150,-Kč/os, tuto částku hradí rodiče. Peníze vyberou zástupci Mensy od dětí v den testování, oproti dokladu o zaplacení. Vyplněnou přihlášku je možné odevzdat třídnímu učiteli do 7.2. 2018.

Upozornění výchovné poradkyně

V měsíci únoru potvrdíme vycházejícím žákům 5., 7. a 9. tříd přihlášky na SŠ.  Přihláška musí být
na SŠ odevzdána nejpozději do 1. 3. 2018 zákonným zástupcem osobně nebo poštou.