Preventivní opatření

Vážení rodiče,

vzhledem k postupující situaci ohledeně COVID 19 děláme na naší škole následující opatření. Od 9.9. 2020 všichni žáci i zaměstnanci školy musí používat ve společných prostorách roušky nebo štíty. Totéž platí i pro rodiče a cizí návštěvníky školy. Ve třídách o použití ochranných prostředků rozhodne učitel nebo vychovatelka.

 

image_print

Nabídka školní družiny

Vážení rodiče,

školní družina nabízí žákům školy volnočasové aktivity pod vedením vychovatelek školní družiny ve dnech školního vyučování od 6:00 do 17:00 hodin.

V rámci školní družiny jsou kroužky vaření, pohybu (tanec), výtvarný, rukodělný, kroužek veselé vědy. Na děti čekají celoroční tématické hry. Dvakrát ročně družinu navštěvují herci s divadelním představením.

Družina je vybavena hernou, stavebnicemi, didaktickými a společenskými hrami.

V rámci příznivého počasí tráví děti čas na školní zahradě, kde mají k dispozici lanové dráhy, koloběžky, pružinové houpačky, hřiště na míčové hry.

Po domluvě je možno se věnovat i přípravě domácích úkolů.

Školní družina je určena pro žáky prvního stupně, v případě volné kapacity mohou družinu navštěvovat i žáci šestého ročníku.

V případě Vašeho zájmu kontaktujte do 20. 9. 2020 vedoucí školní družiny:

Bc. Silvie Kaspříková, telefon: 731 957 811, email: kasprikovasilvie@zsvalcika.eu

image_print

Přechod na Školu online

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že systém Iškola (elektronická žákovská knížka) ukončil svou činnost, byli jsme nuceni přejít na jiný systém, konkrétně Škola online. Nyní ještě dokončujeme doplňování údajů do školní matriky, Školu online začneme provozovat v týdnu od 7.9.2020. O dalším postupu vás budeme informovat

image_print

Prominutí úplaty za školní družinu

Vážení rodiče, vzhledem k mimořádné situaci v souvislosti s epidemií koronaviru rozhodl ředitel školy o úplném prominutí úplaty za vzdělávání ve školní družině za měsíce duben, květen a červen 2020.
Vrácení poplatku za ŠD bude probíhat následovně:
Možnosti :
– poplatek bude převeden na školní rok 2020/2021
– vyplacení poplatku: v hotovosti nebo převodem na běžný účet

Prosím o informaci, kterou variantu si vyberete.

Kontakt : kasprikovasilvie@zsvalcika.eu

image_print

Speciální pedagog a výchovný poradce během uzavření školy

Připomínáme, že i během uzavření školy je vám k dispozici výchovná poradkyně (Mgr. Simona Broschová – email: broschovasimona@zsvalcika.eu) a speciální pedagog (Mgr. Marcela Pastorková – email: pastorkovamarcela@zsvalcika.eu)

image_print

ODISka pro prvňáky zdarma

Informace DPO:

Pro koho je kampaň určena:
ODISku bez poplatku za vydání lze vyřídit pouze pro děti narozené v letech 2013 a 2014, tj. pro účely kampaně se za prvňáčka považuje dítě/žák narozené v letech 2013 a 2014. Na ODISce bude nastaven slevový profil pro děti a žáky od 6 do dovršení 15 let.

(Pokračování textu…)

image_print

Projekt Vědárna – druhá návštěva předškoláků

Za finanční podpory města Ostravy probíhá na naší škole projekt „Vědárna“. Na konci února se uskutečnila v pořadí druhá návštěva naší odborné učebny mateřskou školou V. Makovského, se kterou naše škola v rámci projektu spolupracuje.

Tentokrát byly pro předškolní děti připraveny badatelské aktivity s různými typy mikroskopů, které jsou součástí vybavení odborné učebny. Žákyně z Badatelského kroužku, který funguje při základní škole, pomáhaly dětem s obsluhou mikroskopů. Digitálním děti zvětšovaly věci kolem sebe nebo například kůži či vlasy a pozorovaly je na obrazovkách noteboku a multiboardu, což je zvláště efektní. Dokonce vytvořily pomocí mikroskopu několik fotografií. S kapesními mikroskopy pozorovaly třeba listy rostlin, ale i další věci, na které při procházce učebnou narazily. Také děti měly k dispozici stolní mikroskopy a nejrůznější preparáty částí těl živočichů a rostlin. Na konci všichni dostali zaslouženou odměnu a už se těšíme zase na příště. Na fotografie z této akce se můžete podívat ve fotogalerii.

image_print

Projekt Vědárna

Na Základní škole Josefa Valčíka probíhá od března 2019 projekt Vědárna financovaný Magistrátem města Ostravy.

Cílem projektu je posílení zájmu a motivace nadaných dětí 1.stupně ZŠ a dětí MŠ ke zvyšování jejich vědomostní úrovně nad rámec školního vzdělávacího programu v oblasti technických a přírodních věd a jejich směřování ke studiu technických a přírodních věd v budoucnu.

Proběhlo testování všech žáků školy organizací Mensa, příslušní pedagogové absolvovali kurzy a semináře pro práci s nadanými dětmi a na 1. stupni se rovněž uskutečnily projektové dny zaměřené na experimenty a pokusy.

V letošním šk.roce již probíhá výuka v nově vybudované učebně Vědárna, v níž je umístěna projekční tabule – multiboard, notebook, fotoaparát, mikroskopy a příslušná literatura.Vytipovaní nadaní žáci navštěvují badatelský kroužek, který vytváří podnětné prostředí pro zkoumání podstaty věcí kolem nás, obohacuje učivo a vychází přitom ze specifických zájmů dětí. Sekundárně je kroužek určen i ostatním žákům se zájmem o přírodní vědy.

V lednu 2020 se uskutečnilo první ze čtyř setkání s nadanými dětmi MŠ V. Makovského. Seznámily se s učebnou Vědárna a se školou a vyzkoušely si jenoduché badatelské úlohy pod vedení žáků z badatelského kroužku. Děti pracovaly s elektronickými stavebnicemi Boffin 750, podle plánů postavily funkční FM rádia s několika stanicemi, větráky, blikající majáky či zařízení se zvuky vesmírné bitvy.

Pro žáky 1. i 2. stupně proběhla exkurze do odborných učeben a laboratoří VŠB.

Máme v plánu navštívit program ve Světě techniky Ostrava, nadále vzdělávat pedagogy a dovybavit učebnu geoboardy a úkoly pro geoboardy, ozoboty, logickými a postřehovými hrami, stavebnicemi atd.

Tento projekt je velmi kladně hodnocen žáky, rodiči i učiteli. Obohatil školu o spolupráci s MŠ, VŠB, poskytl dostatek financí na nákup učebních pomůcek a vzdělávání učitelů. V neposlední řadě ukázal, že i ve škole s rozšířenou výukou hudební výchovy se výuce přírodních věd věnuje velká pozornost.

image_print

Výsledky školního kola Pythagoriády 2019-2020

5. ročník

1. místo Škřípová Tereza 5.A 10 b

celkem se zúčastnilo 28 žáků.

6. ročník

1. – 2. místo Šindlerová Vendula 6.A 10 b

Hradečný Lukáš 6.B 10 b

celkem se zúčastnilo 13 žáků.

7. ročník

žádný úspěšný řešitel z 16 žáků.

8. ročník

1. místo Goj Jan 8.A 10 b

celkem se zúčastnilo 5 žáků.

Postupujícím GRATULUJEME! Okresní kolo bude probíhat 24.3.2020 na gymnáziu Olgy Havlové.

image_print

Projekt Vědárna – návštěva předškoláků

Za finanční podpory města Ostrava probíhá na naší škole projekt „Vědárna“. Jedním z cílů projektu je vytvoření specializovaného vědeckého koutku pro nadané žáky 1. stupně a dětí předškolního věku z mateřské školy se záměrem zkvalitnění podmínek pro jejich výuku a rozvoj. Na konci ledna navštívila naši odbornou učebnu vybavenou pro hodiny badatelských aktivit mateřská škola V. Makovského. Předškolní děti pracovaly ve skupinách s elektronickými stavebnicemi Boffin 750, jež jsou součástí vybavení odborné učebny. Pod dohledem žákyň z Badatelského kroužku, který funguje při základní škole, děti podle plánů postavily funkční FM rádia s několika stanicemi, větráky, blikající majáky či zařízení se zvuky vesmírné bitvy. Návštěva se velmi podařila a děti odcházely nejen s odměnou, ale hlavně nadšené z toho, co dokázaly. Na fotografie z této akce se můžete podívat ve fotogalerii.

image_print

Školní kolo zdravotně výchovné soutěže Helpíkův pohár

28. ledna proběhlo na naší škole školní kolo zdravotně výchovné soutěže Helpíkův pohár, která je určena žákům pátých tříd. Děti se učí potřebným dovednostem a základním postupům, kterými mohou přispět k záchraně lidského života. Dětem přednášel záchranář zdravotnické záchranné služby, který dětem předával dovednosti získané při své každodenní práci. Vybraní žáci, kteří prokáží nejlepší znalosti v oblasti první pomoci, se v květnu zúčastní branného závodu s pěti zdravotnickými úkoly. Na fotografie z přednášky se můžete podívat ve fotogalerii.

image_print

Pavel Borovička – EVVO

Pavlíka Borovičku už odmalička fascinovaly pohádky, později filmy, hlavně ty marvelovské se superhrdiny. Chtěl hned natočit film se svým vlastním superhrdinou a začal psát knihu/scénář. Později začal nahrávat videa a stejně jako většina chlapců dnes se chce stát slavným youtuberem. Vloni se zúčastnil konkurzu České televize pro roli v dětském pořadu na Déčku. Protože rád hraje hry na mobilním telefonu, chtěl by se naučit hry i programovat. Stal se aktivním nejmladším účastníkem Envofilmu, kde představil environmentální film s názvem Příroda proti odpadkům. Letos nás reprezentoval na dvoudenním filmovém workshopu Envofilmu. Zde představil film natáčený na mobilním telefonu a poukázal na množství výrobků z plastických hmot. 

image_print

Systém krajských stipendií na rok 2020 / 2021

Pro školní rok 2020/2021 byl značně inovován systém krajských stipendií –
aktuální informace naleznete na stránkách Moravskoslezského kraje (krajskými stipendii podporované obory vzdělání ve školním roce 2020/2021 a podmínky finanční podpory jednotlivým žákům vzdělávajícím se ve středních školách zřizovaných Moravskoslezským krajem):
https://www.msk.cz/cz/skolstvi/krajska-stipendia-ve-skolnim-roce-2020-2021-135042/

image_print

Odhlašování stravenek přes internet

Od 1.11.2019 lze na stránkách www.estrava.cz odhlašovat stravenky elektronicky:

1. Zadat kód zařízení: klikneme na číslo identifikace naší školy 0074

2. Zadat kód uživatele: číslo čipu bez 0

3. Zadat heslo: iniciály a číslo čipu bez 0 (např. Jan Novák s číslem čipu 0035 zadává „jn35“)

4. objeví se stránky pod jménem strávníka a menu

5. v hlavnim menu pod odkazem jídelníček si zvolte nabídku aktuálního měsíce

6. oběd 1 – děti +  bezlaktózová strava, zaměstnanci školy, ZUŠ a cizí strávníci

oběd 2 – bezlepková strava

Další volby podle potřeb uživatele: doporučujeme nastavit si emailovou adresu, na kterou vám automaticky přijde výpis provedených změn, který lze použít při případné reklamaci. Pak můžete provést změny dle jídelníčku. Po ukončení změn klikněte na tlačítko „Uložení změn“. Objeví se hlášení, že objednávka byla úspěšně odeslána.

Přihlášení je možné jen registrovaným strávníkům. Uživatel musí mít zakoupené stravné na dané dny určitého měsíce.

Všechny prázdniny a ředitelská volna jsou odhlašovány automaticky a hromadně.

Platí od 1.11.2019 !

 

image_print

Tonda obal na cestách

Žáci naší školy byli dne 23. 10. v rámci pojízdné výstavy Tonda Obal na cestách seznámeni s tím, jak nakládat s odpady, které si vytváříme. Dozvěděli se, jak, kam a proč se odpad třídí a co se z něj vyrábí.Děti měly také možnost se podívat na vzorky recyklovaných materiálů, získaly povědomí o skládkách, spalovnách a třídících linkách. Nyní již bezpečně poznají barvy kontejnerů, které jsou běžné na ulicích. Držme jim pěsti, aby své poznatky a nabyté informace použili v reálném životě. Několik fotografií si můžete prohlédnout v naší galerii.

image_print

Envofilm IV. ročník Český Těšín

Dne 17.10. 2019 se film s environméntální tématikou od Pavla Borovičky z 5. B, promítal na přehlídce filmů vytvořených žáky a studenty Moravy a Slezska s mezinárodní účastí v Českém Těšíně. Celý film s názvem Příroda proti odpadkům můžete zhlédnout zde. Fotografie jsou umístěny v naší Galerii.

image_print

Logoped ve školní praxi

Při příležitosti konference Logoped ve školní praxi, která se 18. září 2019 uskutečnila v Centru volného času v Ostravě-Porubě a které se aktivně účastnila i naše škola, byl vydán medailonek, který naši školu představuje a předvádí, jak se naše škola do projektu zapojila.

Medailonek je ke shlédnutí zde: https://youtu.be/dgrZl7o-gyU

image_print

Projekt Edison

Vážení rodiče,

naše škola se v letošním školním roce již potřetí zapojí do projektu EDISON. V předchozích dvou letech proběhl projekt vždy ke spokojenosti školy, žáků i rodičů (podle dostupných ohlasů). Termín projektu je stanoven na týden 29. 9. – 6. 10. 2019. Stejně jako v minulých letech budou mladí stážisté z cizích zemí představovat za pomoci prezentační techniky své země. Letos přijedou tři studentky (Lana z Gruzie, Cagil z Turecka a Diana z Ruska).

Besedy se stážistkami plánujeme pro žáky celé školy a doufáme, že budou stejně interaktivní a spontánní jako ty v předchozích letech. Veškerá komunikace mezi žáky a stážisty bude samozřejmě probíhat pouze v angličtině (všichni stážisté ovládají jazyk minimálně na úrovni B2), žáci tedy budou mít ideální příležitost využít své znalosti a procvičit si konverzaci.

Projekt Edison má záštitu od MŠMT a podporu od Informačního centra OSN v Praze.

image_print

Fotky z koncertu

Do galerie bylo přidáno několik fotografií z jarního koncertu sboru Muzika. Kromě tradičního vystoupení pěveckého sboru, který tentokrát ve svých písních metaforicky zobrazoval planety Sluneční soustavy, byl koncert doplněn i o milé vystoupení sboru tanečního pod vedením bývalé paní učitelky Milady Novákové, za což ji patří velký dík.

image_print

McDonalds Cup

Družstvo malých fotbalistů, složené z žáků 3., 4. a 5.tříd soupeřilo na hřišti ZŠ Šoupala s družstvy ostatních základních škol o postup do okresního kola McDonalds Cupu. Přesto, že chlapci nevybojovali postup, zaslouží pochvalu za pěkný sportovní výkon.

Školu reprezentovali tito chlapci: David Švancara, Radim Vlha, Ondřej Mikenda, Jakub Kovář, Albert Švindrych, Erik Schaffartzik, Jan Kuča, Adam Zdráhal, Matyáš Macháček, Adrian Nidetzky, Jiří Kohut, Lukáš Honus, Sebastian Hon a Jan Bochňák.

image_print

Dopravní soutěž mladých cyklistů

I v tomto školním roce se žáci naší školy zúčastnili obvodního kola “ Dopravní soutěže mladých cyklistů„, které se konalo 26..dubna na ZŠ Ostrava – Svinov. Soutěž měla tři části. Část teoretickou – test z pravidel provozu na pozemních komunikacích, část praktickou – jízda zručnosti na kole a zásady poskytování první pomoci. Reprezentovala nás dvě družstva. Družstvo starších žáků ve složení Tereza Bochenková, Dagmar Ztratilová, Matěj Bochenek a Filip Kreis se umístilo na pěkném čtvrtém místě. Družstvo mladších žáků ve složení Adéla Škrípková, Kristýna Honzková, Lukáš Honus a Sebastian Hon obsadili 5.místo. Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

image_print

Výzva Šablony II – Vzdělávání na ZŠ J. Valčíka

ČR – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ

A VZDĚLÁVÁNÍ

vyhlásilo výzvu Šablony II

reg.č.: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009753

Anotace výzvy :

Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování.

Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity spolupráce s rodiči dětí a žáků kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.

Na základě naší žádosti jsme získali na náš projekt :

Vzdělávání na ZŠ J. Valčíka“ dotaci ve výši: 1. 391.521,- Kč

image_print

Celé Česko čte dětem – místostarosta Tomášek

V rámci zapojení do projektu Celé Česko čte dětem přišel v pátek 22. 3. 2019 do naší školy Mgr. Martin Tomášek, Ph.D. Pan místostarosta četl žákům druhých ročníků příběhy šesti dětí z Bullerbynu. Svým výrazným přednesem zaujal nejen děti, ale také paní učitelky. Všichni jsme si příběhy užívali a skvěle jsme se bavili. Věříme, že toto setkání s panem místostarostou nebylo poslední.Pár fotografií najdete v galerii.

image_print

Výsledky Matematického klokana 2019

Matematický klokan

školní rok 2018/2019

Na naší škole proběhlo školní kolo MATEMATICKÉHO KLOKANA ve čtyřech kategoriích :

Kategorie CVRČEK Okresní kolo

1. místo Kolaříková Hana 2.A 61 b celkem 2378 žáků

2. místo Burýšek Štěpán 2.A 58 b

3. místo Byrtus Pavel 2.A 53 b

4. místo Balhar Teodor 2.B 52 b

5. místo Hanáková Lucie 2.B 50 b

6. místo Grygar Denis 2.B 49 b

7. místo Mikendová Kristína 2.A 48 b

Celkem se zúčastnilo 41 žáků.

Kategorie KLOKÁNEK

1. místo Kruková Jana 5.B 106 b celkem 2808

2. místo Mikenda Ondřej 5.B 100 b

3. místo Kubešová Kristína 5.B 98 b

4. místo Konůpková Denisa 5.A 98 b

5. místo Životská Markéta 4.A 90 b

6. místo Hummel Petr 4.A 90 b

7. místo Hurtová Iva 5.B 86 b

8. místo Šebková Hana 5.A 85 b

9. místo Polach Tomáš 5.B 79 b

10. místo Směja Matěj 5.B 79 b

11. místo Hradečný Lukáš 5.B 79 b

Celkem se zúčastnilo 97 žáků.

Kategorie BENJAMÍN

1. místo Otisk Václav 7.A 101 b celkem 1500 žáků

2. místo Kocián Jakub 7.A 94 b Otisk Václav 3. místo

3. místo Goj Jan 7.A 93 b

4. místo Vojnar David 7.B 88 b

5. místo Prchalová Kristýna 7.A 81 b

6. místo Konečná Ester 7.A 72 b

7. místo Marhevská Karolína 7.A 71 b

8. místo Urbánková Bára 7.A 70 b

9. místo Miženková Karolína 7.A 69 b

10. místo Brychlecová Alexandra6.A 68 b

Celkem se zúčastnilo 37 žáků.

Kategorie KADET

1. místo Kudělka Vojtěch 8.A 95 b celkem 1115 žáků

2. místo Kraina Lukáš 8.C 90 b Kudělka Vojtěch 4. místo

3. místo Byrtusová Martina 8.A 88 b Kraina Lukáš 8. místo

4. místo Žídková Lucie 8.A 85 b

5. místo Vavrečková Dominika8.A 82 b

6. místo Kocián Ondřej 9.A 80 b

7. místo Sopčák Lukáš 9.B 75 b

8. místo Lepík Jonatan 9.B 65 b

9. místo Dvořáček Šimon 8.A 65 b

10. místo Fišerová Tereza 8.C 65 b

Celkem se zúčastnilo 22 žáků.

image_print

Od ovečky ke svetru

Během programu se  žáci přesvědčili o tom, kolik práce dalo našim
praprababičkám vyrobit jeden hřejivý svetr. Vyzkoušeli si cupování ovčí
vlny, předení vlákna pomocí vřetánka, motání příze na motovidlo a společně
si také vyrobili obrázek ovečky i s ovčí vlnou. Fotografie najdete v naší
galerii.
image_print