Principy hodnocení na závěr školního roku

Vážení rodiče, blíží se nám konec školního roku a vy určitě budete zvědavi, jak bude vypadat hodnocení za II. pololetí. Naše hodnocení bude vycházet z metodiky vydané 27. 4. 2020. V krátkosti vám zasíláme principy hodnocení.

Principy hodnocení:

a) vycházíme z hodnocení za I. pololetí

b) vycházíme ze známek do 10. 3. 2020 (přítomnost žáků ve škole)

c) hodnocení žáka při práci na dálku

K VkZ a OV budeme přistupovat stejně jako k dalším předmětům (principy hodnocení). Další výchovy budou známkovány známkou výbornou a chvalitebnou podle hodnocení za I. pololetí.