Aktualizované informace k příjimacím zkouškám

Rodiče žáků, kteří budou konat příjimací zkoušky, si mohou aktuální informace prohlédnout a stáhnout zde.

Nejdůležitější body:

1. Vyhlášení termínů přijímací zkoušky

Konkrétní termín vyhlásilo ministerstvo na pondělí 8.6.2020 pro čtyřleté obory a na úterý 9.6.2020 pro obory vzdělání šestiletých a osmiletých gymnázií.

2. Místo konání přijímací zkoušky

Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku na škole uvedené na přihlášce první v pořadí.

3. Zasílání pozvánek k přijímací zkoušce

Pozvánku zasílá ředitel školy, na které uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku.

4. Průběh přijímací zkoušky

Oproti běžnému průběhu dochází k prodloužení času trvání jednotné přijímací zkoušky.

Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut, test z matematiky 85 minut.

5. Vyhodnocení přijímací zkoušky

Nejpozději do 16.6.2020 pro čtyřleté obory vzdělání a do 17.6.2020 pro obory vzdělání šestiletých a osmiletých gymnázií musí ředitel školy vyhlásit pořadí uchazečů pod registračním číslem.

6. Odevzdání zápisového lístku

Termín je stanoven na 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Pro čtyřleté obory je to do 23.6.2020 a pro šestileté a osmileté obory do 24.6.2020.

7. Podání žádosti o nové rozhodnutí

V roce 2020 nemůže uchazeč podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání, ale může podat žádost o vydání nového rozhodnutí.

image_print