Aktuální uzavření školy

Vážení rodiče,

na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření, omezuje vláda ČR s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole. Na základě výše uvedeného žáci budou pokračovat ve vzdělávání distančním způsobem. Školní jídelna bude nadále fungovat jako doposud – žáci si mohou vyzvednout oběd prostřednictvím jídlonosičů. Školní družina v provozu nebude.

Přeji všem hodně zdraví.

Mgr. Antonín Dohnal, ředitel

image_print