Ceny stravného 2019 – 2020

CENY STRAVNÉHO
žáci ZŠ 7 – 10 let     29,- Kč ( 1. – 4. třída )
žáci ZŠ 11 – 14 let     31,- Kč ( 5. – 8. třída + žáci 4. tř. , kteří v tomto šk. roce dovrší 11 let )
žáci ZŠ 15 let    33,- Kč ( 9. třída + žáci 8. tř. , kteří v tomto školním roce dovrší 15 let)
Do věkových skupin jsou strávníci zařazování na dobu školního roku, ve kterém dosáhnou daný věk.

BEZLEPKOVÁ STRAVA
žáci ZŠ 7 – 10 let    30,-Kč (1. – 4. třída)
žáci ZŠ 11 – 14 let    32,-Kč (5. – 8. třída)
žáci ZŠ 15 let    34,-Kč (9. třída)

image_print