Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění pro žáky 9. tříd a žáky 1. stupně

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění (které musí podepsané zákonným zástupcem odevzdat žák 9. třídy, žák 1. stupně nebo jejich zákonný zástupce před prvním vstupem do školní budovy za účelem konzultací k přijímacím zkouškám (9. třídy), nebo za účelem vzdělávacích aktivit (žáci 1. stupně)), si můžete stáhnout zde.

image_print