Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění (které musí podepsané zákonným zástupcem odevzdat žák nebo jeho zákonný zástupce před prvním vstupem do školní budovy si můžete stáhnout zde.