E-maily

Svatava ADAMOVIČOVÁ adamovicovasvatava@zsvalcika.eu
Simona BOCHŇÁKOVÁ bochnakovasimona@zsvalcika.eu
Simona BROSCHOVÁ broschovasimona@zsvalcika.eu výchovný poradce
Irena DOBEŠOVÁ dobesovairena@zsvalcika.eu
Antonín DOHNAL dohnalantonin@zsvalcika.eu ředitel školy
Pavla DĚDIČOVÁ dedicovapavla@zsvalcika.eu zástupkyně ředitele
Petr FRYDRYCH frydrychpetr@zsvalcika.eu ICT koordinátor / metodik
Hana GÁBOVÁ gabovahana@zsvalcika.eu
Jitka GŘESÍKOVÁ gresikovajitka@zsvalcika.eu
Michaela HOMOLOVÁ homolovamichaela@zsvalcika.eu
Jana JAVORKOVÁ javorkovajana@zsvalcika.eu
Dagmar JEŽÍKOVÁ jezikovadagmar@zsvalcika.eu  koordinátor EVVO
Jana KADLČÍKOVÁ kadlcikovajana@zsvalcika.eu
Pavlína KAVIKOVÁ kavikovapavlina@zsvalcika.eu preventistka sociopat. jevů
Tatjana KRKOŠKOVÁ krkoskovatatjana@zsvalcika.eu
Iveta KRÁTKÁ kratkaiveta@zsvalcika.eu
Naděžda KUČEJOVÁ kucejovanadezda@zsvalcika.eu
Helena MIHÁLOVÁ mihalovahelena@zsvalcika.eu
Marcela MUTINOVÁ mutinovamarcela@zsvalcika.eu
Marcela PASTORKOVÁ pastorkovamarcela@zsvalcika.eu
Lenka ROUPOVÄ roupovalenka@zsvalcika.eu
Hana ROZSYPALOVÁ rozsypalovahana@zsvalcika.eu
Lenka STARÁ staralenka@zsvalcika.eu
Hana TOMEČKOVÁ tomeckovahana@zsvalcika.eu
Martina VYLEŽÍKOVÁ vylezikovamartina@zsvalcika.eu
Ivana ŠIKULOVÁ sikulovaivana@zsvalcika.eu
Jana SOBKOVÁ sobkovajana@zsvalcika.eu Referentka
Dana KOUŘILOVÁ kourilovadana@zsvalcika.eu Ekonomka
Jana KOSTKOVÁ kostkovajana@zsvalcika.eu Vedoucí školní jídelny – odhlášky stravenek
Silvie KASPŘÍKOVÁ kasprikovasilvie@zsvalcika.eu Vedoucí školní družiny