E-maily

Svatava ADAMOVIČOVÁ

adamovicovasvatava@zsvalcika.eu

Simona BOCHŇÁKOVÁ

bochnakovasimona@zsvalcika.eu

Simona BROSCHOVÁ

broschovasimona@zsvalcika.eu

výchovný poradce

Irena DOBEŠOVÁ

dobesovairena@zsvalcika.eu

Antonín DOHNAL

dohnalantonin@zsvalcika.eu

ředitel školy

Pavla DĚDIČOVÁ

dedicovapavla@zsvalcika.eu

zástupkyně ředitele

Petr FRYDRYCH

frydrychpetr@zsvalcika.eu

ICT koordinátor / metodik

Hana GÁBOVÁ

gabovahana@zsvalcika.eu

Jitka GŘESÍKOVÁ

gresikovajitka@zsvalcika.eu

Martina HANELOVÁ

hanelovamartina@zsvalcika.eu

Michaela HOMOLOVÁ

homolovamichaela@zsvalcika.eu

Jana JAVORKOVÁ

javorkovajana@zsvalcika.eu

Dagmar JEŽÍKOVÁ

jezikovadagmar@zsvalcika.eu

 koordinátor EVVO

Pavlína KAVIKOVÁ

kavikovapavlina@zsvalcika.eu

preventistka sociopat. jevů

Olga KRČKOVÁ

krckovaolga@zsvalcika.eu

Tatjana KRKOŠKOVÁ

krkoskovatatjana@zsvalcika.eu

Iveta KRÁTKÁ

kratkaiveta@zsvalcika.eu

Naděžda KUČEJOVÁ

kucejovanadezda@zsvalcika.eu

Helena MIHÁLOVÁ

mihalovahelena@zsvalcika.eu

Marcela MUTINOVÁ

mutinovamarcela@zsvalcika.eu

Marcela PASTORKOVÁ

pastorkovamarcela@zsvalcika.eu

Speciální pedagog

Lenka ROUPOVÁ

roupovalenka@zsvalcika.eu

Lenka STARÁ

staralenka@zsvalcika.eu

Hana TOMEČKOVÁ

tomeckovahana@zsvalcika.eu

Ivana ŠIKULOVÁ

sikulovaivana@zsvalcika.eu

Anna VESELÁ

veselaanna@zsvalcika.eu

Jana SOBKOVÁ

sobkovajana@zsvalcika.eu

Referentka

Dana KOUŘILOVÁ

kourilovadana@zsvalcika.eu

Ekonomka

Jana KOSTKOVÁ

kostkovajana@zsvalcika.eu

Vedoucí školní jídelny – odhlášky stravenek

Silvie KASPŘÍKOVÁ

kasprikovasilvie@zsvalcika.eu

Vedoucí školní družiny