Elektronická žákovská knížka

Vážení rodiče, od letošního školního roku zavádíme důležitou novinku – elektronickou žákovskou knížku, která nahradí tradiční papírovou. V papírové podobě zůstane zachován už pouze „Omluvný list a jiná sdělení“, který bude žákům rozdán na začátku školního roku.

Elektronická žákovská knížka poběží pod online informačním systémem Iškola.cz a přináší řadu výhod (rodič může být ihned ve chvíli zapsání známky informován o prospěchu, nehrozí ztráta žákovské knížky nebo její zničení atd. atd.).

V průběhu prvního školního týdne bude žákům předán dopis, ve kterém obdržíte přístupové údaje do systému Iškola.cz pro rodiče a pro žáka a také základní instrukce (např. jak změnit heslo apod.) pro zacházení s elektronickou žákovskou knížkou.

 

image_print