Upozornění školní jídelny

Informace školní jídelny pro konec školního roku:

Z důvodu červnové uzávěrky lze stravné odhlásit do pondělí 27.6.2022 do 12.00 hod.

Neodhlášené obědy lze vyzvednout do jídlonosiče 11:15 – 11:30 a 13:45 – 13:55 hod.

V den vysvědčení se obědy vydávají 10:00 – 12:30 hod.

Žáci z 9. tříd a ti, kteří končí docházku na naší škole a platí stravenky v hotovosti, si vyzvednou peníze za odhlášky od 28.6 – 30.6.2022.
U platby inkasem se za odhlášky květen a červen vrací zpět na účet.

Žáci, kteří končí docházku na naší škole a platí stravné inkasem: je nutné to nahlásit vedoucí školní jídelny do 30.6.2022 (netýká se 9.tříd).

DOPLATKY ZA NEODHLÁŠENÉ OBĚDY JE NUTNÉ ZAPLATIT DO 30.6.2022

image_print

Za poznáním do EDUbusu

Dne 4. května 2022 se naše škola zúčastnila vzdělávacího programu „EDUbus“, který byl zaměřen na práci žáků s technologiemi v polytechnické laboratoři. Vše se uskutečnilo v perfektně upraveném a vybaveném autobusu.
Žáci 5.B měli možnost pracovat s Lego SPIKE – žáci pracovali ve dvojicích a vyzkoušeli si naprogramovat čidlo barvy, zvedání závory, nastavení časového intervalu a reakci závory na barvu.
Žáci 6.A zjišťovali, co všechno dokáže látka, které se říká suchý led. Zažili různé experimenty, které suchý led umožňuje.
Žáci 7.A pracovali s termokamerou. Zjistili, co vidíme pomocí termokamery – jakou tepelnou stopu zanechává člověk, proč se zateplují domy. Zárověň se také dověděli, které profese využívají výhod termokamer (veterinář – zánět u zvířat, např. závodní kůň).

Fotky si prohlédněte v galerii.

image_print

Makerspace dílna

Žáci 3. B a 4. B prožili na počátku května úžasné dopoledne v makerspace dílně ve studentském centru Moravskoslezské vědecké knihovny.
Zkusili si spolu programování ozobotů pomocí barevných fixů. Tito malí robůtci plnili příkazy dětí a jezdili po vyznačených cestách, měnili rychlost i směr nebo se točili v piruetách a tornádech dle použité kombinace barev. Pomocí senzorů žáci měřili decibely svých hlasových projevů. Vyzkoušeli si práci s legoroboty, které ovládali pomocí tabletů. Nejen že roboti v podobě bagru, Wallieho nebo kočky jezdili v přikázaném směru a rychlosti, ale také tančili, zpívali, cvičili, mňoukali, zvedali končetiny nebo pozdravili.
Nejoblíbenějšími se staly Sphero robotické koule, vybavené gyroskopem, akcelerometrem a barevnými LED světly, které navzdory své malé velikosti všechny překvapily tím, co všechno umí. Jakmile děti pochopily princip jejich ovládání, stavěly překážkové dráhy a bludiště a závodily, kdo projede danou trasu nejrychleji.
Během dopoledne děti trochu prozkoumaly svět robotiky a odnesly si spoustu zkušeností i zážitků a určitě se těší na další vydařenou akci.

Fotky najdete v galerii.

image_print

Den čarodějnic

Dne 28.dubna se konal v 1.B Den čarodějnic. I když je čarodějnice rodu ženského, setkání kouzelných bytostí se zúčastnili i talentovaní čarodějové. Podmínkou účasti na srazu bylo prokázání se počtem zubů, bradavic a vše bylo stvrzeno obtiskem čarodějné ruky. Účelem setkání bylo prokázat svoje čarodějné schopnosti k získání leteckého průkazu. Nejprve nejvyšší z řádu čarodějnic předložila kadetům rozluštění tajuplného symbolického textu. Po úspěšném rozluštění přišly na řadu další úkoly, které měly za cíl ověřit talent, šikovnost a zručnost malých čarodějů a čarodějnic. Poslední úkolem všichni stvrdili, že se dokáží posadit na koště a pilotovat ho za jakékoliv podmínek. Díky tomu každý zúčastněný obdržel čarodějný letecký průkaz a s úsměvem na tváři odletěl domů. Fotky najdete v galerii

image_print

Ladí neladí?!

Základní škola Josefa Valčíka je školou s rozšířenou výukou hudební výchovy a do hudebních aktivit jsou zapojeny děti už od 1. třídy. Děti z 1. A navštívily Janáčkovu filharmonii, která pro děti a mládež připravuje programy, které interaktivní a poutavou formou přibližují mladé generaci oblast klasické hudby. My jsme se setkali s vynikajícím Benda Quartet doslova tváří v tvář. Naučili se, kdo v takovém smyčcovém kvartetu hraje a na jaké nástroje. Také jsme zjistili, co se stane, když mají hudebníci rozladěné nejen nástroje, ale také třeba náladu. Děti se po celou dobu aktivně zapojovaly, směly dokonce to, co na běžném koncertu ne, a to na vyzvání se vrtět, tancovat, zpívat nebo šustit. Nakonec si na nástroje mohly i zkusit hrát. Děti byly z koncertu nadšené a už se těšíme na další. Na fotografie se můžete podívat v galerii.

image_print

Platby a vrácení přeplatků

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

po ukončení akce žáků (soustředění dětského pěveckého sboru, školy v přírodě, lyžařského výcvikového kurzu, exkurze, výletu), obdržení faktur od dodavatelů, (ubytování, stravování, doprava, skipasy, vstupenky), vyhotovení konečného vyúčtování, obdržení příspěvku zřizovatele na LVK, vracíme co nejdříve přeplatky plátcům na jejich bankovní účet (platby v hotovosti pokladnou).

U odhlášených žáků si může dodavatel účtovat storno poplatek, který závisí na smlouvě, době odhlášení před akcí.

Přeplatky školní družiny a stravného školní jídelny vracíme v souladu s vnitřními směrnicemi školy plátci na bankovní účet (v hotovosti pokladnou) v nejbližším možném termínu.

Prosíme o zasílání přesných částek a zadávání přesných variabilních symbolů plateb, aby nedocházelo k záměně (platba připsaná jinému žákovi). U stravného je možné nastavit inkaso.

Děkujeme.

image_print

Průša do školy

Naše škola se zapojila do programu Průša do školy od firmy Prusa Research a.s. 

Díky registraci do programu  nám byla zapůjčena 3D tiskárna na období tří měsíců. Při doručení tiskárny bylo potřeba ji složit, projít školením, naučit se s ní pracovat a teprve pak jsme mohli začít zpracovávat náš projekt s názvem „Zástrčkové počítadlo“ určené do matematiky pro první třídu.

Pro projekt byli vybráni žáci 8. třídy, kteří v softwaru Tinkercad vymodelovali 3D model a poté na 3D tiskárně vytiskli. Následně jsme poslali projekt ke schválení. Po schválení firmou nám tiskárna zůstala.

Pracovat na základní škole s touto vyspělou technologií je pro naše žáky nenahraditelná zkušenost a předpokládáme, že jim přinese i spoustu nových zážitků.

image_print

Soutěž o nejkrásnější kraslici

V předvelikonočním období OC Géčko vyhlásilo soutěž o nejkrásnější velikonoční kraslici, do které se zapojily děti ze tříd 1. A, 2. B, 3. B a 4. B. Jejich úkolem bylo nazdobit kartonové kraslice o velikosti 100 cm za použití nejrůznějších technik a materiálů. Jak byly děti a jejich paní učitelky kreativní, zachycuje fotogalerie. Všechny soutěžní kraslice jsou vystaveny v OC Géčko, kde si je můžete nejen prohlédnout, ale také naše třídy podpořit v hlasování. Svůj hlas můžete odevzdat na místě do 6. května.

Fotografie kraslic můžete zhlédnout ve fotogalerii.

image_print

Jsme to, co jíme

Při příležitosti Dne Země se třída 4.B spolu s paní učitelkou Sádeckou věnovala ve výtvarné vý-chově tématu zdravé výživy. Děti si přinesly z domova různé potraviny, došlo i na jejich ochut-návku a nakonec na výtvarné zpracování tématu. Jak se práce dětem povedla, můžete posoudit sami ve fotogalerii. Práce, které se nejvíce podařily, byly odeslány do soutěže.

image_print

Městské kolo recitační soutěže – 25. března 2022

V pátek 25. března proběhlo městské kolo recitační soutěže. Jak jistě z předchozích zpráv víte, postoupila do něj Ema Růčková ze 7.A. Ve své III. kategorii už měla velmi silnou konkurenci, vždyť šlo už o celoměstské kolo. Myslím, že ze všech tří kol, kterými už prošla, předvedla úplně nejlepší výkon. Bohužel, porotě se asi více líbili jiní přednášející, a tak do dalšího, tj. krajského kola, nepostoupila. (Pokračování textu…)

image_print

Desatero budoucího školáka

DESATERO BUDOUCÍHO ŠKOLÁKA

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)
 • svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)
 • je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, používá ubrousek)
 • zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)
 • zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)
 • postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování (Pokračování textu…)

image_print

Návštěva předškoláků

Dne 15. 3. přišly na návštěvu do čtvrtých ročníků děti z MŠ V. Makovského, které se chystají v následu-jícím školním roce nastoupit do základní školy. Předškoláci se seznámili se staršími spolužáky, vyzkoušeli si jejich místa v lavici a poslouchali své kamarády, kteří jim povyprávěli, co se jim na naší škole líbí a co je tady nejvíce baví. Čtvrťáci měli pro předškoláky připravené různé úkoly, děti společně počítaly, pojmenová-valy hudební nástroje a také je vybarvily. Společně natrénovali říkanku s pohybovým doprovodem. A to není vše. Děti ze čtvrtých tříd vyráběly pro své malé kamarády hudební nástroje, krásně jim je ozdobili a s ukázkou použití jim je předaly. Při zpívání společné písničky si na nástroje rovnou zahráli. Poté se budoucí školáčci prošli školou, narazili na záhadné dveře do hudebny, hernu, jídelnu a další třídy. Věříme, že se u nás předškolákům líbilo a odnesli si nejen dárečky, ale také zážitek. Těšíme se, že se stanou našimi spolužáky.

image_print

Výsledky Matematického klokana 2021 / 2022

Kategorie CVRČEK

1.Poppová Nela 3.B 84 b

2.Jurásek Šimon 3.A 78 b

Soldán Jonáš 3.A 78 b

Dupák Jan 3.A 78 b

Křížková Anna 3.A 78 b

3.Beran Adam 3.A 75 b

Celkem se zúčastnilo 72 žáků.

Kategorie KLOKÁNEK

1.Kolaříková Hana 5.A 101 b

2.Rozkopal Michael 4.B 99 b

3.Balhar Teodor 5.B 95 b

Celkem se zúčastnilo 42 žáků.

Kategorie BENJAMÍN

1.Hummel Petr 7.A 115 b

2.Brezňanová Klára 6.B 100 b

3.Klich Šimon 6.A 87 b

Celkem se zúčastnilo 28 žáků.

Kategorie KADET

1.Matysková Ella 8.A 64 b

Konůpková Denisa 8.A 64 b

2.Hurtová Iva 8.B 60 b

Celkem se zúčastnilo 17 žáků.

Všem soutěžícím děkujeme, výhercům gratulujeme !!!

image_print

Hrátky s technikou

Žáci 4. B stejně jako děti z 3. B či 5. B navštívili v těchto dnech interaktivní výstavu Hravá technika, kterou připravilo OC Géčko. Děti si mohly změřit, jak hlasitě dokáží křičet, zda je hluk, který vydávají, podoben starému vysavači, jízdě traktoru nebo motorky, či dokonce startu raketoplánu. Změřily své síly ve zkoušce rychlosti reakcí na světelné signály a v paměťové hře. Vyfotily se s ledními medvědy a dinosaury. Vyzkoušely si také virtuální realitu, díky které mohly jezdit na horské dráze nebo soutěžit v počtu rozpolcených kostek světelnými meči. Výstavu si všichni včetně paní učitelky moc užili a těší se na další zábavné dopoledne.

Několik fotografií najdete v galerii.

image_print

Informace k zápisu do 1. tříd na školní rok 2022/2023

Informace k zápisu žáka pro šk. rok 2021/2022 (se započetím šk. docházky v roce 2022/2023)

Termín zápisu 4. – 5. 4. 2022

Milí rodiče,

rádi bychom vás a naše budoucí žáky pozvali na zápis do 1. tříd. Termín si rezervujte v našem systému zde: https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zsvalcika/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=41597

Pokud si sami nemůžete rezervovat termín (nevíte jak na to), kontaktujte nás na tel.č.: 725 080 883, 596919770, Michaela Gerlichová – referentka

Důležité informace k zápisu:

1. Mějte vyplněnou žádost (buď jste ji již zaslali elektronicky, nebo máte s sebou v tištěné podobě)

2. Přijďte přesně na určený čas. 

Průběh zápisu se bude konat v daných třídách, kde vaše dítě projde zkouškou školní zralosti. Pro žáky, kteří mají zájem o zařazení do třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy, bude připravena také zkouška hudební zralosti.

K zápisu si prosím připravte:

1. vyplněnou přihlášku k zápisu do 1. třídy

2. rodný list dítěte

3. svůj občanský průkaz

4. pokud dítě přichází po odkladu šk. docházky, vezměte s sebou rozhodnutí o odkladu

Těšíme se na vás 

Žádost k povinné školní docházce (odkladu) najdu:

1. Na webových stránkách školy při přihlášení do elektronického systému školy zde: https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zsvalcika/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=41597

2. Ke stažení zde: http://cloud.zsvalcika.eu/d/982a936ea6e144878f18/

3. Na vrátnici školy

POKUD ŽÁDÁTE ODKLAD, VYPLŇTE : Žádost o zápis dítěte i žádost o odklad

Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání bude zveřejněn na webových stránkách školy a vyvěšen na hlavních dveřích školy. Děti budou v seznamu uvedeny pod registračními čísly. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na pondělí 25.4. 2022.

Pokud se budete přihlašovat elektronicky, registrační číslo vám bude přiděleno automaticky a najdete jej na Žádosti o zápis dítěte. Pokud budete přihlašovat dítě jakýmkoli jiným způsobem, registrační číslo vám pošleme mailem, který uvedete na Žádosti o zápis dítěte.

Rozhodnutí o přijetí, Rozhodnutí o odkladu a Rozhodnutí o přerušení řízení si bude moci vyzvednout zákonný zástupce ve škole.

image_print

Pasování prvňáčků na čtenáře

V pondělí 7. března 2022 byli prvňáčci z áčka ZŠ J. Valčíka pasováni na čtenáře. Vše se neslo v duchu příběhů Harryho Pottera. Moudrý klobouk děti nejprve rozdělil do jednotlivých kolejí a ty pak postupně plnily nejrůznější úkoly. Plným právem si pak všichni zasloužili odměnu. Pro děti byly taktéž připraveny průkazky, čehož děti hned využily a půjčily si vybrané knížky domů. Děkujeme knihovně na ul. Opavská za skvělou akci!
Ve středu 9. března 2022 stejná událost čekala na prvňáčky z béčka. Pasování na čtenáře ale probíhalo v pobočce knihovny na ul. Podroužkova a neslo se v dračím duchu. Paní knihovnice si s dětmi povídala o tom, jak by dráček mohl vypadat, a pak ho děti také malovaly. Když děti dráčka hledaly a nemohly ho najít, zkusily říci básničku a dráček se ukázal. Pak děti pasoval na čtenáře a společně si zatančili. Dětem se to velmi líbilo a odnesly si domů pěkný zážitek.

V galerii najdete několik fotografií.

image_print

Obvodní kolo recitační soutěže

Letošní obvodní kolo recitační soutěže se konalo 11.března 2022 v Domě dětí a mládeže na ulici Marie Majerové v Ostravě – Porubě.

Naše nejmladší recitátory reprezentovali Felície Schmidtová z 2.A a Honzík Dupák z 3.A. Byli velmi šikovní, ale na předních místech se neumístili. V kategorii 4. a 5. tříd recitovali Klára Kantorová ze 4.A a Max Matyska z 5.A. Moc se jim to povedlo, Max byl velmi originální, ale měli zde velké konkurenty, a tak se neumístili. Velký favorit byl i v kategorii, ve které recitovali Alex Recman a Ema Růčková ze 7.A. Přesto se Emě povedlo, že se umístila hned za oním favoritem na 2. místě a postupuje do městského kola, které se koná 25. března 2022. Alex přednášel také výborně a porota ho odměnila třetím místem. Je tedy náhradníkem do dalšího kola. Největší konkurence však byla v kategorii 8. a 9. tříd. Výkony všech recitujících byly velmi vyzrálé. Působivě recitovaly i naše dívky – Ella Matysková (8.A) a Natálie Kociánová (9.A). Přesto porota ocenila jiné přednášející.

V každé kategorii soutěžilo 13 recitátorů. Všichni naši přednášející pozorně sledovali vystoupení svých konkurentů a uvědomili si, co by mohli zlepšit na svých výkonech. Porota možná měla jiný názor na některá vystoupení než my, rádi bychom se viděli na stupních vítězů víckrát. Některé soutěžící děti recitovaly básně, které se k nim moc nehodily. Naši recitátoři působili přirozeně a příjemně a jistě se nenechají odradit zdánlivým neúspěchem a budou se těšit na příští ročník soutěže.

Děkujeme všem za svědomitou přípravu a účast. Emě gratulujeme a budeme jí držet palce v dalším kole.

Pár fotografií najdete v galerii.

image_print

Aktuálně ohledně opatření ke COVID-19

Od 14.3. 2022 jsou všechna plošná opatření ohledně COVID-19 ve školství zrušena. Žáci již nejsou povinni při pobytu ve škole nosit ochranu úst a nosu. Jedinou výjimkou je přeprava na školní akce pomocí hromadné dopravy – tam povinnost ochrany dýchacích cest zústává.

image_print

Hurá zpátky na svahy!

V týdnu od 10. – 14. 1. 2022 proběhl v rámci školní družiny ZŠ J. Valčíka lyžařský kurz na Skalce. Kurzu se zúčastnilo celkem 26 dětí z 1. – 4. tříd.

Na počátku února v týdnu od 6. do 11. 2. 2022 své mladší spolužáky následovali při získávání lyžařských zkušeností i žáci 7. až 9. ročníků. Celkem 65 žáků převážně 7. a 8. tříd se díky finanční podpoře Úřadu městského obvodu Poruba podívalo po roční pauze do zasněžených Jeseníků. Útočiště našli v Karlově pod Pradědem v chatě Moravica a cvičiště pak na sjezdovce ve Ski Aréně Karlov. Kromě dojmů z mírné sněhové kalamity, kterou způsobilo sněžení hned v úvodu kurzu, si přivezli také spoustu krásných zážitků z lyžování a týdenního pobytu v kolektivu vrstevníků.

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

image_print

Školní kolo recitační soutěže 2021/22

Ve středu 2. února jsme se opět (po roční přestávce) setkali v hudebně naší školy na školním kole recitační soutěže. V tento den soutěžili žáci prvního stupně. V I. kategorii (2. a 3. třídy) se představilo 13 žáků a v II. kategorii (4. a 5. třídy) 12 žáků. Zajímavostí je, že z celkového počtu 25 žáků recitovalo 7 dívek a 18 chlapců. Posluchači, kterými byli ročníkoví spolužáci soutěžících, vyslechli velmi pěkné recitační výkony. Porota (jak to tak bývá) měla velmi obtížné rozhodování.

A jak to všechno dopadlo?

I. kategorie:

1.místo: Felície Schmidtová (2.A)

2.místo: Jan Dupák (3.A)

3.místo: Daniel Rychlý (2.A)  a Anna Křížková (3.A)

II. kategorie:

1.místo: Max Matyska (5.A)

2.místo: Klára Kantorová (4.A)

3.místo: Michal Gřesík (4.A) a Tomáš Běhůnek (5.A)

Všem zúčastněným mockrát děkujeme za vzornou přípravu, oceněným gratulujeme a připomínám, že do obvodního kola postupují recitátoři z 1. a 2. místa.

Ve čtvrtek 3. února 2022 proběhlo i na 2. stupni po roční přestávce školní kolo recitační soutěže. Odvahu zúčastnit se nalezlo celkem 16 žáků 6. až 9. tříd, z nichž porota vybírala ve dvou kategoriích tři nejlepší.

Mezi žáky 6. a 7. tříd (III. kategorie) obsadil 1. místo Alex Recman, žák 7. A, na 2. místě se umístila Ema Růčková z téže třídy. Oba zároveň postupují do obvodního kola. Ocenění za 3. místo si odnesla Stela Banarová z 6. B.

V kategorii žáků 8. a 9. tříd (IV. kategorie) zvítězila Ella Matysková z 8.A a 2. místo obsadila Natálie Kociánová z 9.A. Obě dívky rovněž budou naši školu reprezentovat v obvodním kole.

Všem účastníkům soutěže děkujeme za odvahu vystoupit před publikem a za to, že oživili recitační múzu na naší škole. Oceněným rovněž gratulujeme a postupujícím budeme držet palce v dalším klání.

Obvodní kolo recitační soutěže se uskuteční 11. března 2022 v Domě dětí a mládeže na ul. M. Majerové v Ostravě – Porubě. Jak se bude dařit našim přednášejícím – to se dočtete v naší příští zprávě.

Fotografie ze soutěže najdete v galerii.

Mgr. Michaela Homolová a Mgr. Martina Kalužová

image_print

Literární soutěž „Generace prarodičů“

Literární soutěž k propojení generací, která proběhla na podzim minulého roku, se setkala s ohlasem. Účastnilo se jí celkem 215 dětí z 30 ostravských základních škol. Připomeňme si, že úkolem soutěžících bylo zapsat vyprávění prarodičů poté, co při společném rozhovoru sdíleli vzpomínky na dobu, v níž babička či dědeček vyrůstali. Prarodiče dětem vyprávěli, jak se žilo v době, kdy byli oni sami ještě dětmi. Soutěžní díla posoudila odborná porota i veřejnost a 24 vítězů si v závěru ledna a na počátku února převzalo zasloužená ocenění. Plánované slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo vzhledem k pandemické situaci individuálně na jednotlivých školách. Mezi cenami našli ocenění mladí autoři kromě věcných dárků také volný vstup na radniční věž. Budou se tak moct podívat na město z nejvyšší radniční věže v zemi, třeba zrovna se svou babičkou či dědečkem.

Literární soutěž proběhla již na podzim 2021, ale plánované slavnostní předání cen v prosinci ani odložené předávání na konci ledna 2022 kvůli epidemické situaci bohužel nemohlo proběhnout. Proto zástupci města předávali ocenění vítězům přímo v jejich školách. Ocenění vítězce Haně Kolaříkové z 5.A (kterou vybrala odborná porota) a Kristýně Imrichové z 9.A (která byla vybrána v internetovém hlasování) v ZŠ J. Valčíka předali 2. února zástupci komise rady města pro rodinu a volný čas, p. Šárka Bohmerová a p. Petr Mika.

Více se dozvíte zde: https://fajnarodina.cz/literarni-soutez-generace-prarodicu-zaujala/

image_print

Představení pozice školního psychologa

Vážení rodiče, rád bych se Vám představil. Jmenuji se Jiří Novák a jsem vystudovaný psycholog a speciální pedagog. Na ZŠ Valčíka zastávám funkci školního psychologa. Za Vašich školních let tato pozice neexistovala, a proto může být těžké si představit, co školní psycholog vykonává a čím může být ku prospěchu.

Škola je pro dítě podnětným prostředím, které by mělo uspokojovat celou řadu základních lidských potřeb. Někdy se ale stane, že se „něco“ pokazí a škola se pro žáka stane evidentním stresorem. Těchto možných zátěžových situací je celá řada. Zmíním některé ze spouštěčů a projevů:

 • špatný vztah se spolužákem, učitelem

 • problémy vyvstávající z vývojových a sociálních změn (nástup do školy, puberta, odklad, nový třídní kolektiv, přechod na střední školu)

 • neschopnost zvládat požadavky kladené učiteli

 • emocionální projevy jako strach, úzkost, deprese nebo přehnaná euforie

 • strach chodit do školy

 • záškoláctví a zneužívání návykových látek

 • nízké sebevědomí

 • narušení tělesného obrazu (žák si přijde škaredý – v některých případech může docházet k anorexii a bulimii)

Výše uvedené je zmínka některých z „negativních“ stavů, se kterými školní psycholog pracuje. Výčet činností je ale široký. Podle zákona psycholog vykonává činnosti konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a informační. Pracuje se žáky, pedagogy a rodiči. Realizuje činnosti jako: depistáž, diagnostiku výchovných problému a poruch učení, individuální práci se žákem, kariérové poradenství, prevenci školního neúspěchu, intervenci šikany, aplikuje rozličné techniky a metody za účelem osobnostního rozvoje žáků aj.

V případě jakéhokoliv problému se na mě neváhejte obrátit.

image_print

Lyžařský kurz na Skalce

V týdnu od 10. – 14. 1. 2022 proběhl v rámci školní družiny lyžařský kurz na Skalce. Kurzu se zúčastnilo celkem 26 dětí z 1. – 4. tříd.
Lyžařský kurz byl určen jak dětem, které ještě nestály na lyžích, tak také těm, které už zkušenosti z lyžování měly. Pod vedením kvalifikovaných instruktorů udělaly děti během týdne velké pokroky. V pátek dorazili na svah i rodiče, aby se podívali na závěrečné závody svých dětí. Počasí nám vyšlo na jedničku a děti i rodiče byli s lyžařským kurzem velmi spokojeni. Níže si můžete prohlédnout pár fotografií.
 

(Pokračování textu…)

image_print

Stará promítačka

Bylo, nebylo…

To si tak s páťáky ve vlastivědě povídáte, jak si děti dříve hrály a najednou vás napadne, že vám doma ve skříni leží padesát let stará dětská promítačka. Tak jim složitě vysvětlujete, jak to fungovalo.

„A víte co?“, povídá paní učitelka Mihálová, „tak já vám ji přinesu do školy a rovnou vám to všechno ukážu.“ A tak paní učitelka promítačku a uschované pohádky přinesla, vyměnila starou slabou žárovku za led žárovku (tedy takové parádní světlo jsme kdysi neměli) a může se promítat.

A tak prvňáci z áčka ze ZŠ J. Valčíka v českém jazyce rozšiřují své komunikační dovednosti pomocí starých pohádek na filmových pásech, které sami ručně posouvají, učí se vyprávět podle obrázků a seznamují se s příběhy, které třeba ještě nikdy neslyšeli. A co páťáci, bez kterých by se na stařičkou promítačku málem zapomnělo? No promítají přece taky!

Níže najdete několik fotografií z promítání.

(Pokračování textu…)

image_print

Mezinárodní projekt LET´S SING ORATORIO MUSIC proběhl úspěšně

V neděli 5. 12. 2021 proběhla ve Slezském divadle Opava slavnostní premiéra oratoria Josepha Haydna „Stvoření světa“. Jedním z účinkujících byl Dětský pěvecký sbor Muzika se Základní školy Josefa Valčíka 4411 v Ostravě – Porubě pod vedením Mgr. Lenky Roupové a Mgr. Pavly Dědičové. Děti se zhostily sborových částí oratoria opravdu se ctí. Předvedly vynikající výkon, který byl oceněn dlohotrvajícím potleskem. Mladí sboristé tak doplnili výborné výkony mladých sólistů – vítězů pěvecké soutěže duchovní hudby Consorso Internationale Musica Sacra 2020 v Římě.

Pod taktovkou italského dirigenta Fabrizia Da Rose a režijního zpracování Ilji Racka tak bylo předvedeno toto fenomenální dílo, které i díky scénografii Dany Hávové zaujme všechny generace posluchačů a diváků. Další reprízy proběhly také v dalších prosincových dnech a ještě nás čekají 2 představení v lednu 2022 (4. 1. 2022 v 19. 00 hodin a 15. 1. 2022 v 18.00)

Jsme velmi rádi, že naši žáci se projektu účastnili a mohli být přítomni tak velkému hudebnímu dílu.

Fotografie si můžete prohlédnout v galerii a videa ze zkoušek na našem Youtube kanálu: https://youtube.com/playlist?list=PLLPBvTUwDmBGh5COex79HXaKp70b7pTLs

image_print