Poklady Landeku

V pondělí 22. května vyrazily děti z 5.B za pokladem na Landek. V pěkném slunném počasí děti narazily pod Landekem na bytosti z landeckých pověstí, které angažovala společnost Balónek z.s. Děti byly bytostmi důkladně prověřeny, zda umí něco zazpívat, pečlivě prohledat kbelík hmoty a najít ztracený klíček, trefit lukem terč jako Vilém Tell, jestli zvládnout číst, psát a vyluštit křížovku, odemknout zámek, hodit kroužek šikovně na cíl, prokličkovat s míčem dráhu jako správný fotbalista nebo zahrát na zobcovou flétnu nějakou písničku. Samozřejmě padly také otázky vážící se k Landeku, k jeho poloze a historii.

(Pokračování textu…)

Na chvíli detektivem

Naši páťáci během května vyrazili do pobočky Městské knihovny Ostrava na Opavské ulici, aby se na chvíli díky paní knihovnici stali detektivy a seznámili se s žánrem detektivky pro děti.

Během besedy se děti mohly zamyslet nad tím, kdo je to detektiv a jaký by měl být či jak takový detektiv vypadá. Pak zjistily, co je to identikit, a zkusily si jeden takový vytvořit. Když svůj výtvor porovnaly se skutečnou ilustrací v knize, zjistily, že někteří z nich jsou velice šikovní kreslíři.

(Pokračování textu…)

Návštěva 9.A v galerii v Ostravě

V pátek 12. května se žáci 9.A spolu s Mgr. M. Mutinovou vydali do Galerie výtvarných umění v Ostravě na výstavu významného regionálního umělce Eduarda Ovčáčka. V rámci výukového programu v Domě umění si vyzkoušeli koláž, frotáž a zhlédli celou aktuální výstavu E. Ovčáčka.

Poté se věnovali frotáži přírodnin a povrchů v sousedním parku a vydali se také na prohlídku ostravské architektury v centru města – významných staveb a umění. Při samostané práci se pak žáci individálně vydali k některé z architektonických památek uvedených na webu ostravskepamatky.cz a vyfotili si ji. V rámci dopoledne tak měli deváťáci šanci o něco lépe a z jiné stránky poznat své město.

(Pokračování textu…)

Den Země

Při příležitosti Dne Země se v pátek 21. dubna vydali žáci 9.B a 7.A do Bělského lesa, kde byly pro děti připraveny různé aktivity související s tématem přírody. Děti se mohly zapojit do ekologických soutěží, seznámit se s našimi dravci, díky policii také s problematikou pašování zvířat přes hranice a zkusit si poznávání českých ptáků.

(Pokračování textu…)

Koncert pro babičky – maminky

Seniorky z Ostravy-Pustkovce byly 10. května pozvány na oslavu Dne matek na Úřad městského obvodu Pustkovec. Náš dětský pěvecký sbor Rolnička jim zpestřil toto setkání a vyloudil milé úsměvy na tvářích přítomných, zazněla i slova díků a chvály.

Společně s dirigentkou Martinou Hanelovou děti zazpívaly písničky speciálně připravené pro tuto příležitost: Tvoje maminka a Kresleno žlutou pastelkou. Děti si užily jeden z prvních koncertů a zvládly ho na výbornou. Pokud byste měli chuť slyšet i nějaký další koncert, neváhejte přijít na koncert 25. května v 17 hodin do kostela sv. Cyrila a Metoděje v Ostravě- Pustkovci.

(Pokračování textu…)

Beseda s Ivonou Březinovou

Do naší školy zavítala ve čtvrtek 4. května známá spisovatelka Ivona Březinová. Žáci 5. až 9. tříd mohli od ní slyšet povídání o tom, jak vzniká kniha – od nápadu po samotný tisk v tiskárně, co je třeba dělat, když vás osloví nakladatelství a máte zpracovat téma závislostí, různých poruch anebo když si osud s vámi pohraje a obrátí vám život vzhůru nohama. Tato a další témata ve svých knihách zobrazuje Ivona Březinová a povídala si o nich s našimi žáky.

Pro naše starší žáky byla zajímavá témata závislostí a psychických problémů a měli i nápady, o čem by mohla paní spisovatelka ještě napsat. Paní Březinová veškerá témata, která zpracovává, pečlivě zkoumá, chodí za odborníky a konkrétními lidmi s příběhem, který pak použije do své knihy. Tím žáky zaujala nejvíce, protože věděla, o čem mluví, všechny její knihy byly založeny na pravdivých osudech. Až mrazí, co všechno některé její postavy na cestě životem potkává.

(Pokračování textu…)

Soutěž Aleš Hrdlička Challenge

Dne 28.4.2023 se žáci naší školy pod vedením Mgr. S. Bochňákové zúčastnili každoroční soutěže v anglickém jazyce s názvem Aleš Hrdlička Challenge. Naši školu v letošním školním roce reprezentoval tříčlenný tým ve složení Alex Recman a Matyáš Kulich ze třídy 8.A v doprovodu jejich spolužáka Richarda Burýška ze třídy 9.A. Tito tři žáci se museli popasovat tentokrát s tématem SOS Save Our Souls.

Celá soutěž je koncipovaná jako dopoledne plné angličtiny, ale také mezipředmětových vztahů a spočívá v plnění různých úkolů. Tříčlenné týmy zastupující jednotlivé základní školy v regionu postupně obcházejí 10 stanovišť, kde pracují na různých úkolech  – letos např. Natural disasters, Survivor, Deserted Island, Firefighters, Rescue puzzle, First aid, Police in action, First aid kit a v neposlední řadě jde o to, aby si žáci soutěž užili.

Soutěž probíhá v anglickém a částečně českém jazyce, je organizována Základní školou Aleše Hrdličky ve spolupráci s OUP (Oxford University Press) a jazykovou školou Hello. I letos účastníky zaujala, ověřili si své znalosti angličtiny a něčemu novému se naučili.

Fotky najdete zde.

Ze života dětských sborů Bambule a Rolnička

Pilná práce tří sbormistryň a dvou pěveckých sborů letos vyústí do líbezných tónů na jarních koncertech a mnoha dalších akcích.

Dětský pěvecký sbor Bambule je určen pro děti druhých a třetích tříd. Na soustředění v dubnu si připravily program svého koncertu 18. května v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Ostravě-Pustkovci. Žáci však na soustředění nejen pilně zpívali, ale užívali si i přírodu a soutěže, které pro ně připravily paní vychovatelky.

Velmi podobný program měl i DPS Rolnička. Jen byl náročnější, přece jen v něm už máme bardy prvního stupně, čtvrťáky a páťáky. Ti nejstarší vždy připravují ten nejdůležitější program, a to jsou diskotéky a stezky odvahy. Tentokrát děti počasí zavřelo do budovy, ale to vůbec nevadilo. Dům hrůzy se jim podařil a vystrašil i paní učitelky, což děti označují za to nejlepší z celého soustředění. Naopak naše paní učitelky/sbormistryně velmi pobavily divadelní ukázky dětí. Nejúspěšnější bylo uvedení pohádky O třech chrchlátkách.

To ale není všechno. Děti z Rolničky zazpívají maminkám 10. května na radnici v Ostravě-Pustkovci. DPS Rolnička spojil své síly s Porubskými trubači, s nimiž se společně předvede při vystoupení na ZUŠ v Ostravě-Porubě. Navíc společně s dětmi z 1.A ještě vystoupí 25. května od 17 hodin v kostele v Ostravě-Pustkovci. Nakonec se blýskne na festivalu Františka Lýska v Jistebníku 3. června. Všechny srdečně zveme na jeho vystoupení.

Fotky prohližejte zde.

EKOhrátky

Žáci 5.B pod vedením paní asistentky Magdy Neuwirthové se zapojili do ekologické soutěže pořádané společností OZO Ostrava. Zadání výtvarného díla znělo “ Práce popelářů a nakládání s odpady“. Na vítěze soutěže čeká výlet pro celou třídu do ZOO Ostrava.

Děti se práce zhostily na výbornou. Rozhodly se pro 3D projekt  – deskovou hru s názvem Popelo. Pracovní tým a výsledek jeho práce si můžete prohlédnout na fotografiích. Držíme našim soutěžícím palce.

(Pokračování textu…)

Beseda se Zuzanou Pospíšilovou

Naší školní knihovnu navštívila paní spisovatelka Zuzana Pospíšilová.

Děti se dozvěděly, jak vzniká kniha, kdo se na tom podílí, co dělá spisovatel, ilustrátor, korektor nebo grafik a jak probíhá tisk. Luštily veršované hádanky, zopakovaly si něco z vlastivědy.
Spoustu legrace si děti užily při pokusech o vymýšlení nových slov, např. nůžky – šmikostřih, nos – rýmorodka, vidlička – jídlopíchač, nůž – masokráječ.

Beseda proběhla v rámci projektu.
Projekt je realizován s finanční podporou SMO.

Článek najdete také zde: https://celeceskoctedetem.cz/vase-akce/vase_akce1299

Krajské kolo Olympiády v ruském jazyce

V pondělí 24. dubna 2023 se ve Středisku volného času Korunka v Ostravě-Mariánských Horách uskutečnilo krajské kolo Olympiády v ruském jazyce. Z naší školy postoupil žák 9.B Miroslav Pavelka, který sice neobsadil žádné z prvních tří míst, ale úspěšně nás reprezentoval.

Mirkovi děkujeme za dobrou reprezentaci naší školy.

Beseda se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou

Logo Ostravy

V dubnu navštívila naši školní knihovnu spisovatelka Zuzana Pospíšilová. Besedy s ní se zúčastnili žáci 1. – 4. ročníků. Paní spisovatelka vyprávěla dětem o svých knížkách a postupně dětem představila několik titulů ze své bohaté tvorby.

Jak vlastně vzniká taková kniha, se děti dozvěděly u představení titulu „Bez práce nejsou koláče“. Spisovatelka jmenovala všechny, kdo se na něm podílí a co práce každého jednoho z nich obnáší. Děti se dozvěděly, co dělá spisovatel, ilustrátor, korektor nebo grafik. Dále autorka dětem vysvětlila, jak probíhá tisk, že se tiskne na tiskový arch, který se pak správně složí, ořeže, sváže a jaké jsou rozdíly, výhody či nevýhody vazby měkké a pevné.

(Pokračování textu…)

Projekt Školní knihovna

Logo Ostravy

Pro rok 2023 jsme získali příspěvek města Ostravy na realizaci projektu „Školní knihovna“. Finanční prostředky budou použity na nákup nových knih a akce pro podporu čtenářské gramotnosti a rozvoj čtenářství.Městu Ostrava tímto děkujeme!
V roce 2023 jsme získali finanční podporu ze Statutárního města Ostravy na realizaci projektu „Školní knihovna“. Díky finanční podpoře – 80 000 Kč – jsme mohli zrealizovat setkání s autory, besedy se spisovateli a čtenářské dílny, pro které jsme nakoupili nové knihy. Nově pořízené tituly, kterými jsme obohatili naši knihovnu, si mohou žáci ve školní knihovně také vypůjčit.

Úspěch ve volejbale

Dne 29. března 2023 se naše škola zúčastnila soutěže ve volejbalu chlapců a dívek, kterou pořádala Asociace školních sportovních klubů pro městskou část Poruba. Akce proběhla ve sportovní hale v Polance. Družstvo dívek z 8. a 9. tříd ve složení Tereza Krčová, Veronika Krčmářová, Eliška Seidlová, Eliška Kaderková, Vendula Šindlerová, Laura Fecurová, Barbora Košatová, Iva Hurtová, Denisa Vaňová a Kateřina Báčová obsadilo pěkné 3. místo.

Gratulujeme a přejeme hodně dalších sportovních úspěchů!

Velikonoční jarmark

Ve středu 29. března 2023 naše škola uspořádala po delší pauze tradiční velikonoční jarmark.

Již dlouho dopředu se na něj děti i jejich rodiny poctivě připravovaly. Ve školních třídách během výuky pracovních činností či výtvarné výchovy nebo v době pobytu ve školní družině se pilně vyrábělo zboží s velikonoční či jarní tématikou. Zároveň i doma pod dohledem a s přičiněním rodičů a prarodičů vznikaly pěkné výrobky určené pro tuto akci, což můžete sami posoudit na fotografiích.

Během středečního odpoledne nebylo v některých chvílích na chodbě ve škole k hnutí.Všichni příchozí obdivovali a nakupovali zdařilé či chutné výrobky u stánků jednotlivých tříd, ve výtvarné dílně kluků z 9.B si mohli sami vyrobit papírovou ozdobu nebo si mohli nechat od šikovných děvčat-výtvarnic z 8.B nakreslit ozdůbku na obličej.

Celé předvelikonoční odpoledne se vydařilo a domů odcházeli spokojení návštěvníci i děti.

Soustředění sboru Muzika

Pěvecký sbor Muzika žáků 2. stupně ZŠ J. Valčíka se opět vydal na soustředění na Rališce na Horní Bečvě.

Program soustředění ve dnech 27. – 31. března 2023 byl sice nabitý zkouškami, ale našel se čas i na hry, vycházku, návštěvu restaurace Valaška a samozřejmě nechyběla diskotéka. Deváťáci se dokonce stihli za pomoci pedagogů připravovat na blížící se přijímací zkoušky.
Repertoár je už téměř celý nacvičen, a tak se můžeme těšit na květnový zájezd do Prahy, kde sbor předvede svůj komponovaný program pro děti základních škol.

Fotky si můžete prohlédnout v galerii.

Informace k zápisu do 1. tříd na rok 2023 – 2024

Termín zápisu: 3. – 4. 4. 2023

Milí rodiče, rádi bychom vás a naše budoucí žáky pozvali na zápis do 1. tříd. Termín zahájení registrace je od 14.3. 2023, kdy se také koná Den otevřených dveří, na který vás srdečně zveme a na kterém se můžete na zápis do 1. tříd informovat.

Elektronickou přihlášku s rezervací termínu můžete (od 14.3. od 8:00) vyplnit zde.

Pokud si sami nebudete moci rezervovat termín (nebudete vědět jak na to), kontaktujte nás na tel: 725 080 883 nebo 596919770 (Michaela Gerlichová – referentka)

(Pokračování textu…)

Зарахування до 1 класу

Дата зарахування: 3 – 4 квітня 2023 року

Kritéria pro přijetí k povinné školní docházce do naší školy / Критерії допуску до обов’язкового відвідування нашої школи:

1. Děti mají v době podání žádosti trvalé bydliště, pro které je naše škola spádová. / Hа момент подачі заяви діти мають постійне місце проживання, для якого наша школа є зоною охоплення.

2. Děti, které mají nadání a schopnosti v hudební oblasti. / Діти, які мають таланти та здібності в галузі музики. (Pokračování textu…)

Návštěva Lesní školy v Bělském lese

V pátek 3. března navštívili druháci z áčka ze ZŠ J. Valčíka Lesní školu v Bělském lese. I když počasí bylo skutečně mrazivé, nám to vůbec nevadilo. Nejprve jsme s panem lesníkem zatopili v jurtě, kde jsme potom připravenými poleny udržovali oheň v krbových kamnech. Tady jsme si nejen mohli prohlédnout mnoho vycpaných zvířat a ptáků, ale splnili jsme i první úkol. Poté jsme měli možnost nakrmit bažanty, kteří v lesní škole ve voliérách žijí. Potom jsme se vydali do lesa. Zatímco do tváří nás štípal mráz, pod listím už všechno žije. Všimli jsme si klíčících žaludů i jiných rostlin. Nasbírali jsme si i spoustu vzorků, které na nás čekaly po prázdninách k prozkoumání. Šišky se teplem rozevřely, a tak jsme si mohli prohlédnout semínka borovice. Všechny přírodniny jsme také důkladně prohlédli mikroskopem a zobrazili na obrazovce.

Podívejte se na naše fotografie, zvětšený mech nebo jehličí byste možná ani nepoznali.

Pasování prvňáčků

V úterý 14. března 2023 byli prvňáčci z áčka ZŠ J. Valčíka pasováni na čtenáře. 

Pasování na čtenáře  probíhalo v pobočce knihovny na ul. Podroužkova a neslo se v dračím duchu. Paní knihovnice si s dětmi povídala o tom, jak by dráček mohl vypadat, a pak ho děti také malovaly. Když děti dráčka hledaly a nemohly ho najít, zkusily říci básničku a dráček se ukázal. Pak děti dráček pasoval na čtenáře a společně si zatančili. Dětem se to velmi líbilo a odnesly si domů pěkný zážitek.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Návštěva z Bílovecké nemocnice

Broučky z 1. A navštívila 1. března ve škole sestřička z ONP (oddělení následné péče) z  Bílovecké nemocnice, se kterou jsme navázali jako škola spolupráci v minulém školním roce. Do výzdoby tohoto oddělení nemocnice se letos zapojili i tito prvňáčci, malovali, kreslili a tvořili různé výrobky.

(Pokračování textu…)

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo Národní plán doučování, který pomůže zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. Je primárně určen pro žáky ohrožené školním neúspěchem a v extrémním případě vypadnutím ze vzdělávání. U těchto žáků došlo k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání. Doučování z Národního plánu obnovy pokračuje i v poslední fázi leden–srpen 2023. Finanční prostředky pochází z fondu Evropské unie – Next Generation EU.

 

Matematická olympiáda 2022 – 2023

Školního kola 5. ročníku se zúčastnili čtyři žáci a do okresního kola postoupili žáci dva. Okresní kolo se bude konat 25.1.2023 na gymnáziu Olgy Havlové.

Postupující žáci: Václav Kolář a Michael Rozkopal (oba 5.B). Gratulujeme!

Úspěch v soutěži v programování

Dne 17. února 2023 se naši žáci 7. a 8. tříd Václav Přeček, Daniel Ondrášek, Matyáš Kulich a Lukáš Langer pod vedením paní uč. I. Krátké zúčastnili soutěže v programování, která se konala na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava. V kategorii žáci soutěžilo celkem 16 žáků z celé Ostravy. Naši zástupci si v soutěži počínali velmi dobře:

1. místo – Václav Přeček (7.B), 2. místo – Matyáš Kulich (8.A), 7. místo – Lukáš Langer (8.A), 14. místo – Daniel Ondrášek (7.A)

(Pokračování textu…)

Školní kolo recitační soutěže

Leden je ve znamení horlivého učení a snahy, aby vysvědčení dopadlo co nejlépe. Ale milovníci literatury, a recitace zvláště, se zároveň připravovali na školní kolo recitační soutěže.

Žáci 1. stupně se sešli v úterý 31. ledna v hudebně naší školy. V I. kategorii (2. a 3. třídy) se představilo 14 žáků a v II. kategorii (4. a 5. třídy) 20 žáků. Oproti minulému roku (z celkového počtu 25 žáků recitovalo 7 dívek a 18chlapců) byl poměr mezi recitátory – chlapci a dívkami – téměř vyrovnaný. Ale potěšilo nás, že odvážných soutěžících přibylo. Porotě, složené z vyučujících příslušných tříd, tak přibyla „práce“. Šikovných recitujících bylo mnoho, vybrali si velmi pěkné texty, někdy opravdu originální, a vybrat ty nejlepší bylo obtížné. Diváci drželi palce svým spolužákům, ale pozorně sledovali i výkony ostatních. A jak to všechno dopadlo?

(Pokračování textu…)