Upozornění školní jídleny

Vážení rodiče,

školní jídelna od 1.7.2023 zvyšuje ceny stravného. Toto navýšení ceny je v souladu s novelizovanou vyhláškou č.107/2005 .,Sb, o školním stravování, která nabývá účinnosti ode dne 1.2.2023. Navyšuje se také doplatek za nedotovanou stravu – mzdové a režijní náklady.

Prosíme, upravte si limit inkasa na 1000,-Kč / 1 dítě.

StrávníciKategorieDotovaná stravaNedotovaná strava
Žáci1. – 4. třída33,-85,-+ bezlaktózová strava
34,-86,-bezlepková strava
5. – 8. třáda36,-88,-+ bezlaktózová strava
37,-89,-bezlepková strava
9. třída41,-93,-+ bezlaktózová strava
42,-94,-bezlepková strava

Doplatek za neodhlášenou stravu od 1.7.2023             52,-Kč
Cizí strávníci                            96,-Kč

Nezapomínejte v době nemoci žáka a školních výletů obědy ODHLAŠOVAT!!!

Jana Kostková
vedoucí školní jídelny
telefon 596 919 787
mobil   739 460 337

Sportovní den

Díky příspěvku zřizovatele (ÚMOb Poruba) na sportovní aktivity žáků porubských škol mohli žáci 4. až 9. ročníků strávit ve dnech 18. – 20. září 2023 jedno dopoledne mimo školní lavice ve sportovním areálu TJ Ostrava na Varenské ulici a věnovat se sportu pod dohledem trenéra nebo i mladých judistů. Žáci 8. a 9. tříd měli v pondělí štěstí na teplé podzimní počasí a vyzkoušeli si beach volejbal, autoškolu pro děti a padel venku v letních podmínkách, v hale se seznámili s judem. Žáci 4. a 5. ročníků už měli na počasí smůlu, a tak mohli sportovat pouze v halách – vyzkoušeli si badmingon, judo a míčové hry, ven se vydali pouze do autoškoly. Ve středu už se počasí umoudřilo, proto se žáci 6. a 7. tříd opět mohli těšit z podzimního sluníčka. Jen teplota jim neumožnila zkoušet beach volejbal, takže po padelu a autoškole byly v nabídce uvnitř v hale badminton a judo.

Dopolední sportování se všem účastníkům líbilo, což dokládají fotografie v galerii. Na konci dne je čekala kromě zážitků také malá sladká odměna za vynaloženou energii.

Fotografie si můžete prohlédnout v naší galerii zde.

Termíny přijímacího řízení na SŠ 2024

MŠMT v pátek 8.9. 2023 oznámilo termíny přijímacího řízení na SŠ: nově se budou zkoušky konat ne ve dvou za sebou jdoucích dnech, ale první termín bude v pátek 12.dubna 2024 a druhý termín až po víkendu, tedy v pondělí 15. dubna 2024. Toto je jedna z prvních a konkrétních změn, které deváťáky v letošním roce čekají.

Online bezpečí – užitečné odkazy

Na následujících odkazech najdete organizace (resp. projekty), na které se lze obrátit v případě, že narazíte na problém, který souvisí (nejen) s rizikovým chováním na interentu a při online komunikaci:

Projekt E-Bezpečí – celorepublikový certifikovaný projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény: https://www.e-bezpeci.cz/index.php/o-projektu/oprojektu

Renarkorn – centrum primární prevence: https://www.cpp4u.cz/index.php/clanky

Poradna Bilého kruhu bezpečí: https://www.bkb.cz/pomoc-obetem/

Rizika internetu a komunikačních technologií: http://www.nebudobet.cz/

Linka bezpečí pro děti a studenty: https://www.linkabezpeci.cz/

Dětské krizové centrum: https://www.ditekrize.cz/

Online bezpečí – rady a návody

Zde najdete odkazky na stránky poskytující rady a návody, jak se pohybovat v rizikovém prostředí online komunikace:

Jak mohou naše děti používat sociální sítě bez rizika? https://www.sw.cz/blog/jak-mohou-nase-deti-pouzivat-socialni-site-bez-rizika/

Jak na internet – rizika sociálních sítí: https://www.jaknainternet.cz/page/1185/rizika-socialnich-siti/

Rizika sociálních sítí – kybergrooming, kyberšikana apod.: https://sancedetem.cz/deti-rizika-socialnich-siti

Rizika při online komunikaci: https://www.e-bezpeci.cz/index.php/rizikove-jevy-spojene-s-online-komunikaci/socialni-site

Pobyt v Jeseníkách

V týdnu od 12.6. do 16.6. se třídy 2.B a 3.A společně zúčastnily školy v přírodě v Jeseníkách v hotelu Neptun. Celý týden paní učitelky pojaly tematicky a už dlouhé týdny před odjezdem plánovaly program, aby si děti užily nezapomenutelný týden. Paní učitelky třídy rozdělily na dva týmy, jeden tým byli Římané a druhý Galové (jako v pohádce Asterix a Obelix) a společně se během pěti dnů snažily získat území pomocí bojových her, mezi které patřil například boj se štíty, hra pašeráci nebo hledání vlajky.

Veškeré hry a aktivity se i přes častou nepřízeň počasí podařilo realizovat venku, děti se tak mohly vyřádit a nadýchat čerstvého vzduchu. Když počasí nepřálo, v místní klubovně si děti užily hry, které pro ně připravily paní vychovatelky. Celý týden byl zakončen rozdáním odměn za vzorné chování, uklizený pokoj i vyhranou bitvu o území a odpoledne si děti zatančily na diskotéce.

(Pokračování textu…)

Olympijský diplom

Celý školní rok druháci z áčka ZŠ J. Valčíka v hodinách tělesné výchovy plnili a vylepšovali povinné disciplíny Olympijského diplomu, které testovaly jejich ohebnost, vytrvalost, rychlost, rovnováhu nebo třeba hbitost. Už jste někdy zkoušeli, jak dlouho vydržíte v postoji čápa nebo jak jste hbití v T-běhu? Děti z 2. A už to ví.

(Pokračování textu…)

Reuse centrum Ostrava

Byli jste někdy v Reuse centrum Ostrava? Je to místo, kde věci, které vyhodíme, dostávají další šanci. Ale nesmíme je vyhodit jen tak, musíme je odnést do sběrných dvorů. Tyto věci jsou v Reuse centru k dispozici pro všechny a jejich zakoupením podpoříte mnoho projektů a lidí v Ostravě.

Potřebujete něco do kuchyně či obýváku a nechcete utrácet? Rádi byste přetvořili nějaký kus nábytku na něco jiného a vůbec byli nějak kreativní a vyrobili si originální kousky do domácnosti, na chatu apod.? Pokud byste tohle všechny rádi udělali, ale neumíte třeba šít či čalounit, oni vás to tam dokonce i naučí!

(Pokračování textu…)

Olympijský běh

Rok se s rokem setkal a na ZŠ Valčíka se 21. června opět konal již tradiční školní olympijský běh. Slunce se naštěstí na chvíli schovalo za mraky, a tak nebylo takové horko a děti mohly přesně v 10 hodin vyběhnout či chůzí projít trasu dlouhou 1 km, která vedla okolím školy na hřiště. Šikovní deváťáci opět nezklamali a svědomitě uhlídali celou trať, aby děti mohly bezpečně doběhnout až do cíle. Ti nejobětavější dokonce s nejmladšími proběhli celou trať, aby se nám prvňáčci někde nezatoulali. Nejrychlejší dívky a chlapci získali odměny, ale nikdo nemusel být smutný, protože na každého účastníka běhu čekala v cíli medaile a sladká odměna. Tak zase příště! Několik fotografií najdete v galerii.

Škola v přírodě

V týdnu od 29. května do 2. června se děti ze 3.B a ze 4. tříd vydaly do školy v přírodě do hotelu Neptun na Malé Morávce v Jeseníkách.

Počasí akci letos přálo, a proto si všichni mohli užívat plnými doušky krásného okolí hotelu a strávit co nejvíce času venku. Na hřišti u hotelu se hrál fotbal a vybíjená. V okolí hotelu pro děti paní vychovatelky připravily spoustu her a soutěží. Všichni společně podnikli celodenní pěší výlet do Karlovy Studánky a na konci školy v přírodě i krátkou večerní stezku odvahy.

Ve škole v přírodě se některým dětem tak líbilo, že se jim ani nechtělo v pátek odjíždět domů.

Fotky najdete zde.

Návštěva ve Vídni

V pondělí 19. června vyrazili žáci 9. tříd vlakem na výlet do Vídně. Při pěší procházce z hlavního nádraží do centra města si mohli prohlédnout moderní vídeňskou architekturu i historické památky, např. Belveder (původně sídlo Evžena Savojského), Karlskirche, Hofburg a jeho klenotnici, katedrálu sv. Štěpána, nebo zahlédnout pověstné lipicány. Odpoledne navštívili známý zábavní park Prátr a podle svého uvážení mohli vyzkoušet některé z místních atrakcí.

Celému výletu přálo počasí, takže večer se domů výletníci vraceli nejen unavení, ale i lehce opálení.

Úspěch ve výtvarné soutěži

V květnu proběhl XXI. ročník výtvarné soutěže pod záštitou volnočasového střediska Korunka. Soutěž se každoročně koná při příležitosti Dne Země a Mezinárodního dne životního prostředí. Letos jejím tématem bylo Bezlesí. Úkolem účastníků bylo výtvarně vyjádřit, jak to vypadá ta, kde nikdy nebo dlouhou dobu nebyl les. Naše žákyně z 9.A Dominika Křupalová v této soutěži obsadila se svou výtvarnou prací krásné 3. místo v nejvyšší kategorii. Gratulujeme .

Projektový polytechnický den

Děti z 2. A ZŠ J. Valčíka měly polytechnický projektový den. V průběhu čtyř vyučovacích hodin řezaly, brousily, přitloukaly a lepily, až nakonec vyrobily originální dřevěné loďky i s plachtami, které si pomalovaly podle své fantazie. Při práce se naučily používat svěrák, pilku, kladívko a jiné nářadí. Nakonec se loďky všem povedly a na výsledek jejich práce se můžete podívat ve fotogalerii.

Sportovní dny pro 4. – 9. ročník

Ve dnech 12. až 14. června proběhly sportovní dny určené postupně všem žákům 4. až 9. tříd.

V pondělí se do sportovního areálu TJ Ostrava na Varenské ulici v Ostravě-Fifejdách vydali žáci 4.  – 5. tříd a mohli si vyzkoušet beach volejbal, padel (sport na pomezí tenisu a squashe) a stolní tenis. Pak na ně čekala také autoškola pro děti, kdy si děti vyzkoušely řízení skutečného auta pod dohledem instruktora. V mezičase byla také možnost zaplavat si ve venkovním bazéně. Přestože akci přálo počasí a svítilo sluníčko, tuto možnost využívali jen odvážní otužilci.

(Pokračování textu…)

Knížka pro prvňáčka

Ve středu 14. června vyvrcholil pro prvňáčky z áčka v knihovně na Podroužkově ulici celoroční projekt Knížka pro prvňáčka. Po celý rok děti docházely do knihovny na knihovnické lekce nebo besedy a plnily nejrůznější úkoly. Většina dětí si také začala pro sebe na čtení půjčovat knihy domů. Jako odměnu za svou práci nakonec každý obdržel knížku.

Koloběžky do škol

Dne 9. 6. 2023 se uskutečnil již 5. ročník jedinečného koloběžkového závodu Koloběžky do škol 2023. Ve Vítkovicích na městském atletickém stadionu, kde obvykle soutěží světoví atleti při Zlaté tretře, se tentokrát utkaly děti v koloběžkových disciplínách. Užily si nejen spoustu zábavy, ale také předvedly báječné sportovní výkony.

Zájem o tento závod opět vysoce převyšoval možnosti pořadatelů, kteří bohužel nemohli uspokojit všechny zájemce o účast. Na start se postavilo osm základních škol z Ostravy včetně té naší, aby se utkaly v soutěži jednotlivců i družstev. Naši školu reprezentovali Karolína Krupníková, Michal Gřesík, Šimon Jurásek, Jakub Soldán, Adéla Ničmanová, Agáta Urbánková, Pavel Kruk, Ondřej Bukovský, Marek Búřil a paní uč. Iveta Krátká.

(Pokračování textu…)

Den dětí

V pátek 2. června děti naší školy oslavily svůj čtvrteční svátek velkolepým tanečně-sportovním Dnem pro děti.

Díky nápadům a práci p. uč. Krátké, pomoci p. uč. Tomečkové, přispění sponzora, zapojení Sboru dobrovolných hasičů Pustkovec, posádky vozu Českého červeného kříže, Doctora Dancera a díky spolupráci pedagogů, asistentů pedagoga, vychovatelek a děvčat z 9. tříd naší školy zažily děti z celé školy akční dopoledne.

(Pokračování textu…)

Jarní koncert pěveckého sboru Muzika

V úterý 6. června proběhl v DK Poklad v Ostravě-Porubě jarní koncert našeho školního pěveckého sboru Muzika. Během dopoledne 59 zpěváků z 2. stupně předvedlo přibližně hodinový program publiku z řad žáků a učitelů školy, odpoledne následovalo představení určené rodičům a veřejnosti. V obou případech se velký sál podařilo zaplnit, sbor navázal kontakt se svým publikem a sklidil zasloužený potlesk.

Děti pozvaly své obecenstvo na cestu kolem světa písněmi z našeho kraje, ale i zpěvem v angličtině, španělštině, latině, ke konci dokonce i ve vesmírném jazyce. Zazněly spirituály, sborové skladby, populární melodie a členové sboru se postarali též o instrumentální doprovod – na zobcové flétny, housle, kytary, elektrické basy a bicí. Na scéně se také objevila dechová sekce (saxofon, trubka, pozoun) i Ukulele band. U klavíru paní uč. M. Homolovou čas od času vystřídali někteří členové sboru. Svůj prostor dostala také chlapecká část sboru (22 členů) a zazpívali píseň Sil jsem v hájku. Při dirigování se střídaly p. uč. L. Roupová a P. Dědičová, která je rovněž podepsaná pod úpravami písní a postarala se též o instrumentální doprovod.

Celým pásmem s jistotou provázela děvčata z 8. třídy a chlapci ze 7. a 9. třídy, průvodní slovo i krásné verše pro ně vytvořila p. uč. Roupová.

O tečku za celým vystoupením se postarali žáci 9.A, kteří zazpívali několik písní a postarali se též o instrumentální doprovod. Tímto symbolicky ukončili svou kariéru žáka třídy specializované na výuku hudební výchovy.

Fotky si můžete prohlédnout zde.

Jarní koncerty pěveckých sborů z 1. stupně

Jarními koncerty v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Pustkovci 18. a 25. května zakončily školní dětské sbory letošní koncertní sezónu.

Zpěváci ze sboru Bambule si pod vedením Jitky Gřesíkové a za klavírního doprovodu Michaely Homolové 18. května předvedli bohatý program plný jarních melodií, písničky vítající přicházející prázdniny a v neposlední řadě skladby autorů Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře.

25. květen naplnili zpěvem i naši prvňáčci. Ti završili svou letošní hudební cestu, která je připravovala na kariéru v pěveckých sborech naší školy. Postoupí příští rok do DPS Bambule, kde účinkují děti z druhých a třetích tříd.

(Pokračování textu…)

Tvoření ze dřeva a návštěva OZO

Druháci z áčka vyrazili do tradiční venkovské zahrady Hrušov, kterou provozuje spolek Balónek z.s., který na Ostravsku připravuje kulturně vzdělávací programy pro děti a mládež. Pro nás bylo připraveno tvoření ze dřeva, a tak si děti vyrobily dárečky pro maminky. Tím ale zábava neskončila. Využili jsme celé zahrady také k různým hrám, a nakonec si opekli i špekáčky.

V dalším týdnu navštívila 2. A Centrum odpadové výchovy. Ve skupinách děti zábavnou formou řešily zapeklité úkoly týkající se třídění odpadu a pomáhaly Ozíkům přemoci Skládkoobra, který byl nakonec poražen. Na fotografie z obou akcí se můžete podívat v galerii.

Putování po vlastech českých – Muzika v Praze (22.5. – 26.5.2023)

Pondělí

Vyrážíme od školy směr Praha s vidinou pohodového dne s jedinou zastávkou – město Chrudim, jeho kouzelné muzeum loutek a výborný oběd. Kolony na Prahu nám radost trochu zkazily, ale řidič Vašek bezpečně dorazil do hotelu, kde nás čekala teplá večeře a vytoužený odpočinek.

Úterý

Musíme vstávat dřív, protože nás opět čeká průjezd Prahou až do malebné čtvrti Dolní Chabry. Za dva povedené koncerty jsme dostali od paní zástupkyně velkou jedničku a zdá se, že spokojené byly i děti z místní školy.

Všechny už lákalo centrum Prahy – Kampa, Karlův most, Staroměstské náměstí. Počasí nás překvapilo – na rozdíl od předpovědi nepršelo. Večer náš program vyvrcholil dalším kulturním zážitkem – prohlídkou Národního divadla. Dýchl na nás kus slavné české historie.

(Pokračování textu…)

Dopoledne s přírodopisem

Žáci 9. ročníku pod vedením svých vyučujících Mgr. Adamovičové a Mgr. Broschové využili hezkého jarního počasí a vyrazili v úterý 30. května 2023 do areálu Myslivna v Ostravě-Porubě. Jejich vyučující pro ně připravily floristický výzkum ve zmíněném areálu. Při vyplňování pracovních listů se deváťáci seznámili s nejčastějšími rostlinami, které se vyskytují v dané lokalitě. Součástí zadaných úkolů byl také sběr listů stromů a jejich určování. V praxi si tedy deváťáci mohli ověřit, co se během výuky na základní škole naučili.

Wolfram

Dne 30. května 2023 se žáci 6. a 8. tříd Pavel Kruk, David Švancara, Matyáš Kulich a žákyně Adéla Ničmanová ze 7.A pod vedením paní učitelky Krátké zúčastnili branné soutěže Wolfram pořádané Armádou ČR. Žáci na jednotlivých stanovištích absolvovali první pomoc, střelbu ze vzduchovky, lehy – sedy a kliky na čas, běh na trati 900 m, prošli minovým polem podle navigátora apod. Akce byla organizačně velice dobře zvládnutá. Naši žáci nakonec obsadili pěkné 11. místo.

Všem blahopřejeme.

Dopoledne s miniházenou

Dne 29. května 2023 nás navštívily ve škole házenkářky z oddílu TJ Sokol Poruba (naše bývalé žákyně) a uspořádaly na multifunkčním hřišti pro naše žáky z druhých, třetích a pátých tříd sportovní dopoledne.

Trenérky měly akci pěkně připravenou a žáci byli nadšení. Ve dvojicích si děti zahrály různé hry, např. McDonalds, posléze se rozdělily do družstev a pak hrály miniházenou. Zároveň na dalších stanovištích si zkoušely driblink, slalom s míčem a běh. Za pěkného jarního počasí získaly nové zkušenosti s míčem a seznámily se s novým sportem.

Fotografie najdete zde.

Energy Streetfootball

Dne 11. května 2023 se čtyři žáci 8. tříd a jedna žákyně z 9. třídy (Denisa Váňová, Dominik Toráč, David Švancara, Tomáš Křetinský, Jakub Gillig) pod vedením paní učitelky Krátké zúčastnili sportovní akce „Energy Streetfootball“, kterou pořádala v oblasti Dolních Vítkovic společnost Veolia. Do soutěže se přihlásilo celkem 16 družstev a náš tým se umístil na pěkném děleném 5. – 8. místě.

Všem blahopřejeme.

Poklady Landeku

V pondělí 22. května vyrazily děti z 5.B za pokladem na Landek. V pěkném slunném počasí děti narazily pod Landekem na bytosti z landeckých pověstí, které angažovala společnost Balónek z.s. Děti byly bytostmi důkladně prověřeny, zda umí něco zazpívat, pečlivě prohledat kbelík hmoty a najít ztracený klíček, trefit lukem terč jako Vilém Tell, jestli zvládnout číst, psát a vyluštit křížovku, odemknout zámek, hodit kroužek šikovně na cíl, prokličkovat s míčem dráhu jako správný fotbalista nebo zahrát na zobcovou flétnu nějakou písničku. Samozřejmě padly také otázky vážící se k Landeku, k jeho poloze a historii.

(Pokračování textu…)

Na chvíli detektivem

Naši páťáci během května vyrazili do pobočky Městské knihovny Ostrava na Opavské ulici, aby se na chvíli díky paní knihovnici stali detektivy a seznámili se s žánrem detektivky pro děti.

Během besedy se děti mohly zamyslet nad tím, kdo je to detektiv a jaký by měl být či jak takový detektiv vypadá. Pak zjistily, co je to identikit, a zkusily si jeden takový vytvořit. Když svůj výtvor porovnaly se skutečnou ilustrací v knize, zjistily, že někteří z nich jsou velice šikovní kreslíři.

(Pokračování textu…)