Vánoční bruslení

V předvánočním čase využila třída 7.B s paní uč. I. Krátkou pravého zimního počasí a vydala se do centra Ostravy na vánoční kluziště u Nádražní ulice. Se zvládnutím bruslení ochotně sedmákům pomáhala také jedna z jejich maminek, takže časem se mohly děti na kluzišti odvázat a podle fotek uvidíte, že místy došlo i na krasobruslení nebo na legrácky Tobíka s Tobíkem. Celé dopoledne se skutečně vydařilo. Fotky najdete zde.

Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Statutárního města Ostravy na rok 2024

Rada města usnesením č. 03232/RM2226/53 ze dne 16. ledna 2024 rozhodla o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v celkové výši 160 000 Kč Základní škole, Ostrava – Poruba, J. Valčíka 4411, příspěvkové organizaci na realizaci projektu : „Tvorba komponovaného hudebního pořadu. Školní knihovna“, v souladu s Výzvou na podporu rozvoje kvality školství z rozpočtu statutárního města
Ostravy na rok 2024, schválenou usnesením Zastupitelstva města Ostravy č. 0333/ZM2226/9 ze dne 21. června 2023.

Rada města usnesením č. 03235/RM2226/53 ze dne 16. ledna 2024 rozhodla o poskytnutí účelového příspěvku v celkové výši 400.000 Kč Základní škole,Ostrava-Poruba, J. Valčíka 4411, příspěvkové organizaci, na realizaci projektu : „Valčíkovští muzikanti II“, v souladu s Výzvou na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy na rok 2024, schválenou usnesením Zastupitelstva města Ostravy č. 0334/ZM2226/9 ze dne 21. června 2023

Výsledky letošní Olympiády v českém jazyce

Dne 1. prosince 2023 se uskutečnilo školní kolo Olympiády v ČJ, kterého se zúčastnilo 17 žáků ze 8. a 9. tříd. První místo osadili žáci 9.A Tomáš Křetinský a
Vojtěch Macalík, kteří postoupili do okresního kola. Druhé místo patří třem žákům Denise Nespěšné z 9.A , Nikole Pavelkové a Danielu Ondráškovi ze třídy 8.A, třetí místo obsadila Sofie Kollárová z 9.A.
Okresní kolo proběhlo 30. ledna 2024 v DDM na Ostrčilově ulici v Ostravě. Ve velké konkurenci (100 soutěžících) obsadil Tomáš Křetinský 7. místo a Vojtěch Macalík 24. místo.

Oběma chlapcům blahopřejeme k jejich pěknému umístění.

Lyžařský kurz na Skalce

V týdnu od 12. do 16. února 2024 proběhl v rámci školní družiny lyžařský kurz na Skalce, i když letošní počasí připomínalo spíše předjaří.

Kurzu se zúčastnilo celkem 11 dětí z 1. – 5. tříd. Lyžařský kurz byl určen jak dětem, které ještě
nestály na lyžích, tak také těm, které už zkušenosti z lyžování měly. Pod vedením kvalifikovaných instruktorů udělaly děti během týdne velké pokroky. V pátek dorazili na svah i rodiče, aby se
podívali na závěrečné závody svých dětí. Rodiče  a děti  byli s lyžařským kurzem velmi spokojeni.

V galerii si můžete prohlédnout několik fotografií.

R

Den rodičů a prarodičů

20. února 2024 se ZŠ J. Valčíka proměnila v nostalgickou oázu vzpomínek, konal se zde totiž Den rodičů a prarodičů. Žáci a učitelé se oblékli do oblečení, které kdysi patřilo jejich rodičům a prarodičům. Byla to pro děti skvělá příležitost poznat, jak se styl oblékání změnil od doby, kdy jejich předci chodili do školy a učitelé zase s nostalgií zavzpomínali na svá školní léta. Někteří také oblečení doplnili o aktovky a pomůcky, které by se dnes už jen těžko hledaly. Žáci si mohli prohlédnout staré sešity, pastelky, pera a další školní potřeby, které byly v minulosti běžně používány.  Děkujeme všem, kteří se zapojili za účast, a těšíme se na další společné akce! V galerii se můžete podívat na fotografie a tady na video z akce.

Školní kolo recitační soutěže 2. stupně

Ve čtvrtek 1. února 2024 jsme se opět setkali v hudebně naší školy na školním kole recitační soutěže. V tento den soutěžili žáci druhého stupně. Všichni byli z „Áček“. Ve III. kategorii (6. a 7. třídy) se představilo 7 žáků a ve IV. kategorii (8. a 9. třídy) 10 žáků. Posluchači, kterými byli ročníkoví spolužáci soutěžících, vyslechli výborné recitační výkony. Porota (jak to tak bývá) měla velmi obtížné rozhodování. A jak to všechno dopadlo?

(Pokračování textu…)

Matematická olympiáda 2023 – 2024

Během tohoto školního roku proběhlo DOMÁCÍ KOLO Matematické olympiády, kde žáci odevzdávali řešení 6 úloh. Pokud správně vyřešili alespoň 4 úlohy, postoupili do kola okresního. Dne 24.1. proběhlo KRAJSKÉ KOLO na gymnáziu O. Havlové pro 5. a 9. ročník.

– řešitelkou byla Kája Krupníková z 5.A

– úspěšnou řešitelkou byla Anička Křížková z 5.A s 9 body z 18 bodů

– a velmi úspěšným řešitelem byl Petr Hummel z 9.A s 23 body z 24 bodů, tím obsadil 2. místo za Ostravu.

Všem moc gratulujeme !!!!

Vánoční bruslení

V předvánočním čase využila třída 7.B s paní uč. I. Krátkou pravého zimního počasí a vydala se do centra Ostravy na vánoční kluziště u Nádražní ulice. Se zvládnutím bruslení ochotně sedmákům pomáhala také jedna z jejich maminek, takže časem se mohly děti na kluzišti odvázat a podle fotek uvidíte, že místy došlo i na krasobruslení nebo na legrácky Tobíka s Tobíkem. Celé dopoledne se skutečně vydařilo. Fotky si prohlédněte zde.

Soutěž ve zdobení kartonových dýní

V uplynulém období pro nás obchodní centrum Géčko připravilo kreativní a zábavný projekt, jehož účelem bylo originálně vyzdobit kartonové dýně, které by zkrášlily prostory obchodního centra. Při vytváření těchto jedinečných dýní byly použity různé techniky. Někteří žáci experimentovali s barvami ve spreji, zatímco jiní se zaměřili na malování a zdobení dýní. Celkem bylo vytvořeno 32 dýní z několika různých škol a po instalaci výstavy měli návštěvníci Géčka příležitost hlasovat pro své favority. Z naší školy byly nejúspěšnější třídy 3. A a 5. B, které se mohou těšit na skvělou výhru. Budou mít možnost navštívit Divadlo loutek v Ostravě, kde si budou moci vychutnat představení dle svého výběru. Bude to jistě nejenom báječný zážitek, ale také skvělá příležitost pro žáky ocenit svou tvůrčí práci a úsilí, které vložili do výroby dýní. Video můžete zhlédnout zde.

Vánoční koncert pěveckého sboru Muzika

Dne 14. 12. 2023 se v Kostele svatých Cyrila a Metoděje v Ostravě–Pustkovci konal vánoční koncert DPS Muzika, který tentokrát spojil své síly se souborem Porubských trubačů. Zpěváci i instrumentalisté podali vynikající výkon. Náročné sborové skladby, úpravy lidových koled za doprovodu instrumentalistů, spirituály i skladby soudobých autorů početné vnímavé publikum odměnilo bouřlivým potleskem. Vánoční koncert pak svým výborným programem obohatili Porubští trubači a závěr koncertu patřil společným skladbám „Muziky“ a „Trubačů“.
Celý letošní program doprovodilo poetické slovo paní učitelky Lenky Roupové a klavírní doprovod paní učitelky Michaely Homolové.
Za zmínku stojí také velmi zdařilé instumentální úpravy paní učitelky Pavly Dědičové a pana učitele Zatloukala.
Dětský sbor řídily Pavla Dědičová a Lenka Roupová. Porubské trubače vedl Pavel Zatloukal.

Vánoční koncert našich zpěváků i instrumentalistů přispěl ke krásné adventní atmosféře a vy si jeho atmosféru můžete alespoň zprostředkovaně přiblížit na fotografiích v galerii zde, připadně na Youtube zde.

Vánoční dílna školní družiny

Na úterní odpoledne 19. prosince si naše školní družina připravila pro rodiče a děti vánoční dílnu. Ve školní jídelně si mohli rodiče s dětmi v posledním adventním týdnu společně vytvořit adventní věnec, ozdobit perníčky, vyrobit hvězdu a anděla. Jako tradičně se sešla spousta rodičů i dětí, v jídelně bylo odpoledne docela živo a panovala příjemná atmosféra.

Zde si prohlédněte několik fotek.

Divadlo loutek netradičně

Divadlo loutek Ostrava letos slaví 70. výročí svého vzniku. Při této příležitosti pozvalo děti ostravských škol na netradiční program. V pátek 15. prosince se za tímto netradičním programem vydaly třídy 8.A a 9.A. Žáci měli možnost projít zákulisí divadla, kde probíhaly různé programy – např. prezentace nejstarších fotografií a dokumentů týkajících se hry Zlatovláska z roku 1953, představení části Karafiátových Broučků, loutková improvizace, realizace zvukového záznamu divadelní hry, představení loutek „javajka“ na terase divadla, hudební představení…. Velmi zdařilá a zajímavá akce byla vlastně generální zkouškou na večerní představení a zaujala jak děti, tak dospělé. Zde najdete několik fotografií.

Záložka do škol spojuje školy

Představte si, že se vaše škola spojí s jinou školou a společně se ponoříte do světa pohádek, básní a příběhů. Tohle není snem, ale skutečností díky projektu Záložka do škol, která již několik let spojuje české a slovenské školy. Hlavním cílem projektu je navázání kontaktů mezi školami, poznávání jazyka a podpora čtení.

Letošní téma pohádek, básní a příběhů zaujalo 1180 škol a nabídlo nekonečnou možnost kreativity a fantazie, kterou jsme mohli společně objevovat a prozkoumávat.

(Pokračování textu…)

Vánoce na dědině

Jak vypadal předvánoční čas a Vánoce, život na vesnici kdysi? To se vypravili zjistit žáci 3.A a 5.A do skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm ve čtvrtek 14. prosince. V jednotlivých staveních valašské vesnice se děti seznámily s dřívějším životem na Valašsku, s obděláváním půdy, zvyky a pověrami i s tím, co se dělo v době adventu na vesnici – jak se pekl perník, zpracovávala ovčí vlna a co se z ní vyrábělo, kdy chodily po vsi Lucky. Na chvíli děti usedly taky do školních lavic a zkusily si hru na harmonium, zašly také do kovárny a viděly zpracování železa tradičním způsobem. Našla se i chvilka na posezení u teplého čaje a nákup suvenýrů. Na fotografiích se můžete sami přesvědčit, že se celé dopoledne vydařilo a dětem se v Rožnově líbilo.

Olympiáda v českém jazyce

Do okresního kola postupují po úspěšném absolvování školního kola z 1. místa Vojtěch Macalík a Tomáš Křetínský, jako náhradník pro postup do okresního kola se na 2. místě umístila Denisa Nespěšná.

Gratulujeme a přejeme úspěch v dalším kole!

Vánoční koncerty dětských sborů Bambule a Rolnička

Na dveře něžně klepou vánoční svátky – čas zázraků a splněných přání. Jsou symbolem magických chvil, v duších se nám rozhostí krásný pocit, na stole zavoní kapr či jiné dobroty a Štědrý večer přinese do srdcí pohodu a lásku. Navodit tu správnou vánoční atmosféru pomohly  také děti 1. stupně ZŠ J. Valčíka. V uplynulých dnech proběhly v kostele svatých Cyrila a Metoděje hned dva koncerty. Koncert těch úplně nejmenších zpěváčků – dětí prvních tříd společně se sborem Bambule (2. a 3. třídy) a následně koncert sboru Rolnička (4. a 5. třídy). Pod vedením svých paní učitelek J. Gřesíkové, I. Šikulové a M. Hanelové oba sbory svými cvičenými hlásky vyloudily mnoho krásných tónů a pohladily po srdíčku nejednoho diváka.

Činnost hudebně nadaných žáků je finačně podpořena z projektu města Ostavy Talent management.

Fotografie najdete v galerii zde.

Mikuláš

Jako každoročně také letos 6. prosince prošel školou sv. Mikuláš se svou družinou a navštívil děti ve třídách 1. stupně. Jak velí školní tradice, tohoto úkolu se v době příprav na vánoční koncerty tříd s hudebním zaměřením musí chopit devátá třída bez hudebního zaměření. Žáci letošní 9.B třídy se rozdělili na anděly (většinou děvčata), Mikuláše a čerty (chlapci) a během 1. až 4. vyuč. hodiny zavítali do všech deseti tříd 1. stupně. V některých třídách byli přijati s respektem, jinde to už děti braly jako zábavu, ale nakonec si toto dopoledne všichni užili a dostali od Mikulášovy družiny malou dobrotu.

(Pokračování textu…)

Netradiční tělocvik

Nečekanou sněhovou nadílku z počátku prosince využily některé paní učitelky pro zpestření hodiny tělesné výchovy a vyrazily s dětmi na nedaleké svahy bobovat nebo sáňkovat. Tato aktivita se líbila jak dětem z tříd prvního stupně, tak i šesťákům, což dokládají přiložené fotografie. Po dopoledním sezení v lavicích mnohé děti doslova pookřály a kromě jízdy na bobech či sáňkách zvládly i stavbu sněhuláka.

Školní kolo 53. ročníku Dějepisné olympiády

Školního kola dějepisné olympiády se letos 1. prosince zúčastnilo 18 žáků a žákyň z 8. a 9. tříd. Otázky se zaměřily na nejstarší období našich dějin – od dob Cyrila a Metoděje po dobu Jana Husa.
Vítězem školního kola se stal Václav Přeček z 8.B, který bude naši školu také reprezentovat v okresním kole, které proběhne v lednu na ZŠ Mitušova 16 v Ostravě-Hrabůvce. Na 2. místě se umístil David Křížka z 9.A a na 3. místě Jakub Gillig také z 9.A. Mezi úspěšné řešitele patřili rovněž Matyáš Kulich (9.A), Olivie Kolářová (8.A), Veronika Mutinová (9.A), Jan Grygar (8.A), Lukáš Horák
(8.A), Vojtěch Macalík (9.A), Tomáš Křetinský (9.A), Sofie Kollárová (9.A). Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Pustkovci

Stejně jako každý rok i letos se zpěváčci z naší školy vydali svými hlásky doprovodit rozsvícení stromečku v Ostravě-Pustkovci. Tentokrát zazpíval sbor našich nejmenších – Bambule. Na koncert a slavnostní rozsvícení stromečku se 1. prosince ke kostelu svatých Cyrila a Metoděje přišli podívat malí i velcí. Dospělí si užili nejen muzicírování, ohňostroj, ale také teplé občerstvení, děti obdaroval drobnostmi Mikuláš.

Nahrávání pro Rock & Roll Band Marcela Woodmana

Rock & Roll Band Marcela Woodmana je legendární ostravská kapela se sídlem v restauraci Garage Club v Ostravě – Martinově. A právě sem byl pozván náš DPS Muzika, aby se podílel na natáčení nového CD této kapely. 27 . 11. 2023 „dvacítka“ našich žáků prožila zajímavé dopoledne v nahrávacím studiu.
Byl to určitě zážitek, na který se nezapomíná. Už se těšíme na vydání desky. Zde najdete několik fotografií.

Vánoční koncert na porubské radnici

2023 vystoupil náš dětský pěvecký sbor Muzika s vánočním koncertem na radnici ÚMOb v Porubě. V obřadní síni se sešlo početné publikum, které ocenilo potleskem vystoupení našich dětí. Vánoční atmosféru doplnil i vánoční punč a perníčky. Děti si kromě radosti z úspěchu odnesly také dárky, které jim náš porubský úřad připravil. Fotky si můžete prohlédnout zde.

Den bez batohu

Rok utekl jako voda a tak se 21. listopadu na ZŠ Valčíka opět konal Den bez batohu. Smyslem tohoto happeningu je připomenout miliony dětí na celém světě, které musí ujít do školy kilometry pěšky. Knihy a školní pomůcky přitom nosí v improvizovaných zavazadlech, protože si nemohou dovolit školní batohy. Happeningu se zúčastnily všechny třídy a pedagogický sbor včetně vedení školy. Akce se velice vydařila, v galerii se můžete podívat na fotografie a video si můžete prohlédnout zde.

Soutěž Kreslíř roku

V pondělí 13. listopadu se vybraní žáci z letošní třídy 8.A (Jiří Kohut, Helena Homolová, Elen Rykalová a Nikola Pavelková) zúčastnili každoroční výtvarné soutěže pořádané SUŠ Ostrava v ostravské galerii Plato. Účastníci mohli získat nové zkušenosti v malbě i kresbě, porovnat svou práci s ostatními soutěžícími a pro některé to vlastně byly i talentové zkoušky nanečisto. Na místo soutěže se můžete přenést díky vybraným fotografiím v galerii. Odborná porota posoudí práce všech účastníků, z nejlepších uspořádá výstavu v galerii Plato a při vernisáži ocení vítěze.

Několik fotografií najdete zde.