Informace k zápisu do 1. tříd na rok 2023 – 2024

Termín zápisu: 3. – 4. 4. 2023

Milí rodiče, rádi bychom vás a naše budoucí žáky pozvali na zápis do 1. tříd. Termín zahájení registrace je od 14.3. 2023, kdy se také koná Den otevřených dveří, na který vás srdečně zveme a na kterém se můžete na zápis do 1. tříd informovat.

Elektronickou přihlášku s rezervací termínu můžete (od 14.3. od 8:00) vyplnit zde.

Pokud si sami nebudete moci rezervovat termín (nebudete vědět jak na to), kontaktujte nás na tel: 725 080 883 nebo 596919770 (Michaela Gerlichová – referentka)

(Pokračování textu…)

Зарахування до 1 класу

Дата зарахування: 3 – 4 квітня 2023 року

Kritéria pro přijetí k povinné školní docházce do naší školy / Критерії допуску до обов’язкового відвідування нашої школи:

1. Děti mají v době podání žádosti trvalé bydliště, pro které je naše škola spádová. / Hа момент подачі заяви діти мають постійне місце проживання, для якого наша школа є зоною охоплення.

2. Děti, které mají nadání a schopnosti v hudební oblasti. / Діти, які мають таланти та здібності в галузі музики. (Pokračování textu…)

Návštěva Lesní školy v Bělském lese

V pátek 3. března navštívili druháci z áčka ze ZŠ J. Valčíka Lesní školu v Bělském lese. I když počasí bylo skutečně mrazivé, nám to vůbec nevadilo. Nejprve jsme s panem lesníkem zatopili v jurtě, kde jsme potom připravenými poleny udržovali oheň v krbových kamnech. Tady jsme si nejen mohli prohlédnout mnoho vycpaných zvířat a ptáků, ale splnili jsme i první úkol. Poté jsme měli možnost nakrmit bažanty, kteří v lesní škole ve voliérách žijí. Potom jsme se vydali do lesa. Zatímco do tváří nás štípal mráz, pod listím už všechno žije. Všimli jsme si klíčících žaludů i jiných rostlin. Nasbírali jsme si i spoustu vzorků, které na nás čekaly po prázdninách k prozkoumání. Šišky se teplem rozevřely, a tak jsme si mohli prohlédnout semínka borovice. Všechny přírodniny jsme také důkladně prohlédli mikroskopem a zobrazili na obrazovce.

Podívejte se na naše fotografie, zvětšený mech nebo jehličí byste možná ani nepoznali.

Pasování prvňáčků

V úterý 14. března 2023 byli prvňáčci z áčka ZŠ J. Valčíka pasováni na čtenáře. 

Pasování na čtenáře  probíhalo v pobočce knihovny na ul. Podroužkova a neslo se v dračím duchu. Paní knihovnice si s dětmi povídala o tom, jak by dráček mohl vypadat, a pak ho děti také malovaly. Když děti dráčka hledaly a nemohly ho najít, zkusily říci básničku a dráček se ukázal. Pak děti dráček pasoval na čtenáře a společně si zatančili. Dětem se to velmi líbilo a odnesly si domů pěkný zážitek.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Návštěva z Bílovecké nemocnice

Broučky z 1. A navštívila 1. března ve škole sestřička z ONP (oddělení následné péče) z  Bílovecké nemocnice, se kterou jsme navázali jako škola spolupráci v minulém školním roce. Do výzdoby tohoto oddělení nemocnice se letos zapojili i tito prvňáčci, malovali, kreslili a tvořili různé výrobky.

(Pokračování textu…)

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo Národní plán doučování, který pomůže zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. Je primárně určen pro žáky ohrožené školním neúspěchem a v extrémním případě vypadnutím ze vzdělávání. U těchto žáků došlo k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání. Doučování z Národního plánu obnovy pokračuje i v poslední fázi leden–srpen 2023. Finanční prostředky pochází z fondu Evropské unie – Next Generation EU.

 

Matematická olympiáda 2022 – 2023

Školního kola 5. ročníku se zúčastnili čtyři žáci a do okresního kola postoupili žáci dva. Okresní kolo se bude konat 25.1.2023 na gymnáziu Olgy Havlové.

Postupující žáci: Václav Kolář a Michael Rozkopal (oba 5.B). Gratulujeme!

Úspěch v soutěži v programování

Dne 17. února 2023 se naši žáci 7. a 8. tříd Václav Přeček, Daniel Ondrášek, Matyáš Kulich a Lukáš Langer pod vedením paní uč. I. Krátké zúčastnili soutěže v programování, která se konala na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava. V kategorii žáci soutěžilo celkem 16 žáků z celé Ostravy. Naši zástupci si v soutěži počínali velmi dobře:

1. místo – Václav Přeček (7.B), 2. místo – Matyáš Kulich (8.A), 7. místo – Lukáš Langer (8.A), 14. místo – Daniel Ondrášek (7.A)

(Pokračování textu…)

Školní kolo recitační soutěže

Leden je ve znamení horlivého učení a snahy, aby vysvědčení dopadlo co nejlépe. Ale milovníci literatury, a recitace zvláště, se zároveň připravovali na školní kolo recitační soutěže.

Žáci 1. stupně se sešli v úterý 31. ledna v hudebně naší školy. V I. kategorii (2. a 3. třídy) se představilo 14 žáků a v II. kategorii (4. a 5. třídy) 20 žáků. Oproti minulému roku (z celkového počtu 25 žáků recitovalo 7 dívek a 18chlapců) byl poměr mezi recitátory – chlapci a dívkami – téměř vyrovnaný. Ale potěšilo nás, že odvážných soutěžících přibylo. Porotě, složené z vyučujících příslušných tříd, tak přibyla „práce“. Šikovných recitujících bylo mnoho, vybrali si velmi pěkné texty, někdy opravdu originální, a vybrat ty nejlepší bylo obtížné. Diváci drželi palce svým spolužákům, ale pozorně sledovali i výkony ostatních. A jak to všechno dopadlo?

(Pokračování textu…)

Školní kolo Olympiády v ruském jazyce

Dne 22. února 2023 se uskutečnilo školní kolo olympiády v ruském jazyce. Obsahem soutěže byl poslech s porozuměním, konverzace se členy poroty a řešení jazykových situací na základě obrazového materiálu. A nejúspěšnějšími se stali:

  1. místo – Pavelka Miroslav 9.B
  2. místo – Hurtová Iva 9.B, Jiří Václavík 9.B
  3. místo – Andrejevská Sára 8.B

Vítězům přejeme mnoho úspěchů v krajském kole, které se uskuteční v Ostravě 24. 4. 2023. Všem zúčastněným blahopřejeme k podaným výkonům a děkujeme za přípravu na soutěž.

Lyžařský kurz aneb pololetní relax na horách

Jako každý rok i letos se žáci 7. ročníku doplnění o zájemce z 9. tříd vydali na lyžařský výcvikový kurz do Karlova pod Pradědem. Sněhové podmínky se na poslední chvíli zlepšily, a tak v termínu 29. ledna až 2. února 2023 už svahy pokrýval sníh a naši žáci se mohli prohánět po sjezdovce Myšák. Hned na počátku kurzu byli rozděleni do skupin podle své výkonnosti a svoje lyžařské umění zdokonalovali pod vedením zkušených instruktorů.

Program kurzu doplnila v úterý také návštěva bazénu a tělocvičny – záleželo na dětech, čemu samy daly přednost. V bazénu probíhala vodní olympiáda a v tělocvičně si mohli zájemci zahrát různé hry.

(Pokračování textu…)

Okresní soutěž ve florbalu

Dne 9.2.2023 se žáci naší školy zúčastnili okresní soutěže ve florbalu pro 4.-5. třídu (otevřená soutěž, tzn. pro chlapce a dívky). Žáci Jonáš Soldán, Adéla Florčinská, Šimon Jurásek, Michal Gřesík, Adéla Ztratilová a Lukáš Kozub se snažili ze všech sil, ale bohužel se jim nepodařilo postoupit ze základní skupiny do finálové. Všem reprezentantům naší školy děkujeme za účast v této soutěži a přejeme jim hodně dalších sportovních úspěchů.

(Pokračování textu…)

Den šílených účesů

Ve středu 15. února 2023 se na základní škole Josefa Valčíka uskutečnil Den šílených účesů. Nejen žáci, ale i učitelé přicházeli do školy s neobvyklými účesy. Zelenými, růžovými a modrými vlasy se to ve škole jen hemžilo. Někteří nosili na hlavě neuvěřitelné kreace z vlasů. Na jiných hlavách se objevily talíře s jídlem, hnízda nebo jiné užitečné věci. Byl to opravdu „crazy“ den.
Ještě jednou děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili, a podíleli se tak s námi na vytvoření nezapomenutelného zážitku. Na fotografie můžete podívat v galerii a video je ke zhlédnutí zde.

Mezi českými národními pověstmi

V týdnu od 6. do 10. února vyrazili žáci obou pátých tříd do pobočky Knihovny města Ostravy na Opavské ulici, aby se podrobněji seznámili našimi národními pověstmi a jejich klíčovými postavami. Paní knihovnice je za pomoci čteného slova i ukázek z loutkového, hraného a kresleného filmu seznámila s příběhy o praotci Čechovi, Krokovi a jeho dcerách, Přemyslu Oráčovi, dověděli se také podrobnosti o dívčí válce, Horymírovi a jeho Šemíkovi, blanických rytířích nebo Golemovi. Zároveň se děti setkaly s pestrou škálou knížek, které tyto příběhy nabízejí převyprávěné mnoha variantami českého jazyka – od klasického zpracování Aloise Jiráska po mnohem jednodušší češtinu přístupnou i nejmenším dětem 1. stupně.

Návštěva knihovny děti zaujala a závěrečným kvízem hladce všichni prošli. Někteří z knihovny odešli i se zajímavou knížkou ke čtení.

Návštěva Talentcentra

V pátek 10. února vyrazili žáci 8. A pod vedením paní uč. H. Tomečkové na návštěvu SPŠ chemické akademika J. Heyrovského v Ostravě-Zábřehu. Nejednalo se ale o tuctovou návštěvu dne otevřených dveří. Vydali se do Talentcentra, kde pro ně byla připravena hravá hodina chemie a přírodopisu. V chemii jednotlivě či ve skupince žáci prováděli pokusy. V rámci hodiny přírodopisu si v chovatelském kroužku vyzkoušeli práci se zvířaty (hlodavci, hady, obojživelníky a hmyzem) i práci s kostrou člověka.

(Pokračování textu…)

Exkurze v Globusu

Před Vánocemi se třída 2. A ze ZŠ Valčíka spolu s dalšími třídami zapojila do soutěže s Géčkem o nejhezčí vánoční perníček. V soutěži jsme získali nejvíce hlasů a vyhráli tak exkurzi do zákulisí Globusu. Ve čtvrtek 2. února jsme vyrazili. Kromě paní manažerky Géčka nás v zasedací místnosti přivítal i pan ředitel Globusu. Tam bylo pro děti připraveno občerstvení a pan ředitel nás seznámil s historií Globusu. Poté jsme se převlékli do ochranných obleků a vyrazili do provozu. Prohlédli jsme si pekárnu, stroje a seznámili se s celým procesem výroby pečiva. Dokonce byla připravena ochutnávka koláčů. Potom jsme vyrazili do řeznictví, kde jsme měli možnost si prohlédnout celý provoz od zpracování masa až po udírnu. Na závěr děti od Globusu obdržely ještě dárky. Exkurze byla skvělá a my moc děkujeme, že jsme tam mohli být. Na fotografie se můžete podívat v galerii.

Lyžařský kurz na Skalce

V týdnu od 23. – 27. 1. 2023 proběhl v rámci školní družiny lyžařský kurz na Skalce. Kurzu se zúčastnilo celkem 16 dětí z 1. – 5. tříd. Lyžařský kurz byl určen jak dětem, které ještě nestály na lyžích, tak také těm, které už zkušenosti z lyžování měly. Pod vedením kvalifikovaných instruktorů udělaly děti během týdne velké pokroky. V pátek dorazili na svah i rodiče, aby se podívali na závěrečné závody svých dětí. Rodiče  a děti  byli s lyžařským kurzem velmi spokojeni. V galerii si můžete prohlédnout několik fotografií.

Den dvojčat

Ve čtvrtek 19. ledna se v ZŠ Valčíka konal pro radost a pobavení Den dvojčat. Zadáním bylo stát se na jeden den dvojčetem některého ze svých kamarádů. Dvojice, dokonce i trojice se dokonale sladily oblečením i účesy a všichni jsme si tento den moc užili. Do akce se zapojily nejen děti, ale i učitelé, vychovatelky a asistentky. Na video se můžete podívat zde (Youtube) a na fotografie se můžete podívat v galerii zde.

Online adventní kalendář – výsledky

Po celý prosinec měli žáci naší školy, učitelé, ale třeba i rodiče našich žáků možnost luštit šifry v online adventním kalendáři. Dnes proběhlo vyhodnocení. Všichni úspěšní řešitelé, kteří vytrvali až do posledního.  tedy Štědrého dne a odeslali všechny své odpovědi autorce (p. uč. Mihálové), si mohli přijít pro slíbenou odměnu nebo jim odměna byla zaslána. Všem děkujeme za účast!

(Pokračování textu…)

Výsledky Olympiády z českého jazyka

1. místo – Oprchalová Olga 9.A – postup do okresního kola
2. místo – Šindlerová Vendula a Fecurová Laura 9.A – postup do okresního kola
3. místo – Křetinský Tomáš 8.A – náhradník do okresního kola

Vánoční dílny školní družiny

Dne 20. prosince 2022 proběhla na naší škole akce nazvaná Vánoční dílna, kterou připravily paní vychovatelky ze školní družiny.
Děti si spolu s rodiči mohly vyrobit svícen z čerstvých jedlových větví, ozdobit perníčky a vyrobit vánoční dárečky. Díky šikovným maminkám a babičkám si práci osladily doneseným cukrovím.
Akce se zúčastnilo téměř 70 dětí a za zvuků koled si zpříjemnily dlouhé čekání na Ježíška. Fotografie najdete v galerii.

Koncert sboru Muzika a komorního sboru Ostrava

Dne 15. 12. se uskutečnil vánoční koncert DPS „MUZIKA“ a Komorního sboru Ostrava v pustkoveckém kostele. Koncert se nesl ve velmi příjemné atmosféře a navodil atmosféru Vánoc.
Přejeme všem krásné Vánoce a do nového roku přejeme hlavně zdraví a pohodu.

Fotografie si můžete prohlédnout v galerii a videa jsou ke zhlédnutí na našem Youtube kanále.

Proběhly Sportovní dny

V předvánočním čase hned dvakrát vyrazili žáci 5. – 9. tříd zocelit své tělo do sportovního centra Fajne v Ostravě-Porubě. V pátek 16. prosince a ve středu 21. prosince si pod dohledem trenérů vyzkoušeli badminton, squash, spinning, kruhový trénink a různé soutěživé hry, při kterých si kolikrát jen a prostě zablbli. Na koho se usmálo štěstí anebo kdo prokázal jistou dovednost, ten si odnesl i nějakou cenu.

Výkony byly velice povedené a zde je možné si prohlédnout nejlepší z toho, co se organizátorům podařilo zachytit: fotky, videosestřih a rozhovor. Další fotografie pak najdete v naší galerii.

Soutěž k Mezinárodnímu dni lidských práv

Dne 16. prosince 2022 se žákyně 9.A Viktoria Oreb a Ella Matysková zúčastnily 11. ročníku soutěže k Mezinárodnímu dni lidských práv, kterou pořádá Gymnázium Olgy Havlové pro žáky 9. tříd. Tématem letošního ročníku byla Práva žen. Děvčata si připravila prezentaci, kterou pak předvedla a obhajovala před porotou a dalšími dvanácti soutěžními týmy z dalších škol.

(Pokračování textu…)

Výsledky nejlepších žáků školního kola dějepisné olympiády

Termín: 9. prosince 2022

Počet účastníků: 14 žáků z 8. a 9. tříd

Maximální počet bodů: 60

Úspěšný řešitel: minimálně 36 bodů

Výsledky:

1. Nováková Emma, 2. Hummel Petr, 3. – 4. Stacha Samuel, 3. – 4. Macalík Vojtěch, 5. Kollárová Sofie, 6. Rudinská Markéta