MHD pro studenty (informace DPO)

Každoročně jsme se setkávali se situacemi, kdy studenti základních, středních a vysokých škol museli „vystát“ dlouhou frontu na prodejnách DPO pro prodloužení svého studentského profilu a zakoupení kuponu. Většina však netuší, že frontu absolvovat nemusí. Kompletní informace o validaci studentů lze nalézt na https://www.dpo.cz/studenti/.

Věříme, že rozvojem nových technologií, zejména vzdáleného ověření a možnosti vytvoření ODISky přímo v mobilním telefonu, ulehčíme vám, školám, i nám, poskytovali veřejné služby. Pokud by však někdo ze studentů na prodejny DPO dorazil, nadále platí, že potvrzení o studiu v písemné formě (originál) lze přijmout pouze s písemným/elektronickým podpisem, nebo jinak zabezpečeno proti zneužití.

INFO pro studenty 6-18 let:

(Pokračování textu…)
image_print

Změna úplaty školní družiny

Změna úplaty školní družiny

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), dle § 14 vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání a vnitřní směrnicí činí úplata od 1.9.2022 200 Kč/měsíc.

(Pokračování textu…)

image_print

Změna cen stravného

S ohledem na zvýšení cen potravin dochází ke změně ceny stravného.

Kategorie strávníků a ceny stravného platné od 1.9.2022:

Prosíme o nastavení nového limitu inkasa nejpozději do 15.8.2022. Nový limit inkasa na 1 dítě je 880,-Kč.

Cena čipu 70,- Kč

Doplatek za neodhlášenou stravu 28,-Kč

Stravné cizí strávníci 68,-Kč

image_print

Exkurze ve speciální škole praktické

21. a 22. června 2022 se vybraní žáci naší školy zúčastnili exkurze ve speciální škole praktické, která sídlí na ulici Štramberská v Ostravě a spadá pod Slezskou diakonii.

Tato exkurze připravená ve spolupráci se školním psychologem Bc. J. Novákem byla určena pro zájemce o studium pedagogických oborů. Svěřenci naší školy se seznámili s fungováním speciální školy, ale ta hlavní zatěžkávací zkouška je teprve čekala – navázat kamarádství s novými „spolužáky“. To, jak se jim tento křest ohněm podařil, můžete posoudit na fotkách v galerii.

Doufáme, že tato zkušenost bude pro naše žáky formativní a vzpomenou si na ni v těžkých životních chvílích.

image_print

Veselé zoubky

Veselé zoubky je celorepublikový program věnující se správné péči o zuby a prevenci zubního kazu, který je určen pro všechny prvňáčky, tedy i ty naše. Ti se za pomoci výukového programu a interaktivních cvičení naučili, jak vzniká zubní kaz, jak se chovat u zubního lékaře nebo jak si čistit správně své zoubky. Na pokusu s vajíčkem si také vyzkoušeli, které potraviny a nápoje pro naše zuby nejsou vhodné. Na závěr projektového dne děti obdržely odměnu v podobě kartáčku, pasty, přesýpacích hodin a žvýkaček. Fotografie najdete v galerii.

image_print

Knížka pro prvňáčka

V pondělí 13. června vyvrcholil pro prvňáčky z áčka v knihovně na Opavské celoroční projekt Knížka pro prvňáčka. Po celý rok děti docházely do knihovny na knihovnické lekce nebo besedy a plnily nejrůznější úkoly. Většina dětí si také začala půjčovat knihy domů. Jako odměnu za svou práci nakonec každý obdržel knížku. Na fotografie se můžete podívat v galerii.

image_print

Olympijský běh

Letos se na ZŠ Valčíka již podruhé konal školní olympijský běh, a to ve středu 22. června. Počasí nám přálo, a tak mohly děti přesně v 10 hodin vyběhnout na trasu dlouhou 1 km, která vedla okolím školy na hřiště. Šikovní deváťáci hlídali celou trať, aby děti mohly bezpečně proběhnout až do cíle. Nejrychlejší dívky a chlapci získali odměny, ale nikdo nemusel být smutný, protože na každého účastníka běhu čekala v cíli medaile a sladká odměna. Tak zase příště! Několik fotografií a videí z běhu najdete v galerii.

image_print

Výhra v soutěži o nejhezčí kraslici

Na jaře v období před Velikonocemi se žáci 1. stupně naší školy zapojili do soutěže o nejhezčí kraslici, kterou vyhlásilo OC Géčko. Byli mimořádně úspěšní a v soutěži obsadili přední příčky. Na 1. místě se umístila třída 1. A, na druhém 4. B a na třetím 2. B. A co vyhráli? Každá třída získala volný vstup do dětského koutku v OC Géčko, kde se děti nyní před koncem školního roku opravdu vyřádily. Jak se jim to líbilo, můžete sami posoudit na fotografiích zde.

image_print

Obrázky pro nemocnici

Děti z naší 3. B, 4. B a 5. A se ochotně a s chutí zapojily do tvorby výzdoby pro Oddělení následné péče Bílovecké nemocnice, kde jsme v pátek 17.6.2022 spolu se sestřičkami vyzdobili chodby. Krásné a barevné výtvory dětí zde nemocným lidem nebo těm, kteří se dostávají z úrazu, zpříjemní jejich pobyt. Fotografie najdete zde.

image_print

Koncert pěveckého sboru Muzika ve Slunečnici

Dne 16. 6. 2022 školní pěvecký sbor Muzika ze ZŠ J. Valčíka svým koncertem pro žáky ZŠ a pro veřejnost ukončil svou květnovou a červnovou koncertní šňůru.

Ve společenském sálu Domova pro seniory Slunečnice v Porubě ve zhruba 75 minut trvajícím vystoupení žáci 2. stupně předvedli nejen sborový zpěv písní v několika jazycích, ale také hru na flétnu, příčnou flétnu, klávesy, kytaru, saxofon, housle, basu a také rytmický doprovod na bicí.

Během koncertu se s publikem rozloučili žáci 9. A třídy a dirigentský post na chvíli převzali také budoucí studenti konzervatoře v oboru dirigování M. Drong a T. Hlavica z 9. A.

Členové dětského sboru celým vystoupením také sami provázeli a celé pásmo dokázalo publikum zaujmout i zapojit do vystoupení. Obzvlášť žáci 9. třídy předvedli, kam se za 4 roky práce ve sboru pod vedením Mgr. Dědičové a Mgr. Roupové posunuli. S hudebním doprovodem na klavír a klávesy při vystoupení sboru pomáhala také Mgr. Homolová.

Fotky z koncertu najdete zde.

image_print

Dětský den

3.6. jsme pro děti uspořádali tradiční dětský den. Jeho přípravy se úspěšně ujal kolektiv školní družiny, ale byl určen nejen mladším žákům, ale užili si jej i žáci vyšších ročníků. Připraveny byly hry a soutěže sportovní, vědomostní i například soutěž v poskytování první pomoci. Několik fotografií si můžete prohlédnout v galerii zde.

image_print

Vystoupení sboru Bambule v rámci Festivalu Poodří Františka Lýska

Dne 21. 5. 2022 vystoupil v Jistebníku na Festivalu Poodří Františka Lýska pěvecký sbor Bambule, tvořený dětmi ze 2. a 3. třídy ZŠ J. Valčíka. Kromě vlastního vystoupení zahajoval tento sbor spolu s dalšími dvěma sbory celou sobotní slavnost. 

Další fotografie najdete zde.

image_print

Galerijní animace s 9. A a 9. B

V květnu navštívily naše 9. třídy Dům umění v Ostravě, kde se zúčastnily gal. animace a výstavy českého akademického sochaře Mariuse Kotrby. Žáci reagovali svými výtvory na jeho tvorbu a hledali další významná architektonická a sochařská díla v centru Ostravy.

Další fotky prohlížejte zde v galerii fotek.

image_print

Vystoupení sboru Muzika v rámci Festivalu Poodří Františka Lýska

V pátek 3. 6. 2022 naši zpěváci ze sboru Muzika vystoupili v rámci Festivalu Poodří Františka Lýska společně s dalšími třemi sbory na nádvoří staroveského zámku. Další podrobnosti můžete najít na http://www.festival-poodri.cz/. Naši zpěváci podali vynikající výkon a jejich zpěv byl odměněn bouřlivým potleskem. Festival Poodří Františka Lýska proběhl již po sedmnácté. Tato každoroční akce spojuje muzikanty různých hudebních žánrů. Fotografie si můžete prohlédnout zde a videa zde.

image_print

Vystoupení sboru Muzika po boku Janáčkovy filharmonie Ostrava

Ve čtvrtek 26. 5. 2022 se zúčastnil náš dětský pěvecký sbor celonárodní akce ZUŠ Open (projekt „JFO dětem“), kde vystoupil a předvedl na koncertě své umění společně s vynikajícími umělci. Tento koncert proběhl v sále Domu kultury města Ostravy a společně zde vystoupili klavírista Ivo Kahánek, violloncelistka Terezie Kovalová, zpěvačka a skladatelka Beata Hlavenková, Janáčkova filharmonie Ostrava a v neposlední řadě také Ostravský dětský sbor a náš Dětský pěvecký sbor MUZIKA. V rámci koncertu předvedli své umění rovněž žáci ZUŠ po boku svých zkušenějších kolegů, hráčů JFO. Celý koncert řídil dirigent Stanislav Vavřínek a slovem provázela Lada Bělašková.

Koncert byl velmi úspěšný a opět prokázal, že hudební umění prochází všemi věkovými kategoriemi.

Fotografie prohlížejte v galerii fotografií a videa najdete zde.

image_print

Škola žije hudbou

Naše škola v poslední době nežije blížícími se prázdninami, ale naopak žije hudbou.

Během března a dubna proběhla v hudebních třídách 1. i 2. stupně soustředění, kde se nejen pilně nacvičovalo, ale také naplno užívalo společných chvil, soutěžilo a řádilo.

Nyní na konci května nastala doba koncertů. Ve dnech 26. a 27. května 2022 proběhly v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Ostravě-Pustkovci jarní koncerty dvou nejmladších pěveckých sborů Rolnička (pod vedením p. uč. Ivany Šikulové a Martiny Hanelové) a Bambule (pod vedením p. uč. I. Šikulové a Jitky Gřesíkové) spolu se žáčky z první třídy. Zároveň pěvecký sbor Muzika složený ze žáků 2. stupně vystoupil 26. května 2022 v Domě kultury města Ostravy na koncertu s Janáčkovou filharmonií Ostrava.

Fotografie a videa z událostí najdete v naší galerii zde.

image_print

Koncertní zájezd Dětského pěveckého sboru „Muzika“

Ve dnech 16. – 20. 5. 2022 se uskutečnil koncertní zájezd DPS „Muzika“ ze Základní školy Josefa Valčíka. Zpěváci, instrumentalisté, recitátoři zaujali svým komponovaným pořadem, který si sami uváděli, mladé posluchače v městečku Borová na Vysočině a také v Základní škole Zárubova v Praze. Jejich výkon byl na vysoké úrovni, což dokazoval zájem posluchačů, kteří byli aktivně zapojeni do koncertního vystoupení.

V rámci koncertního zájezdu zpěváci navštívili také rodiště Bedřicha Smetany – Litomyšl a rovněž i rodiště Bohuslava Martinů – Poličku. Vyvrcholením zájezdu byla prohlídka historické Prahy a Národního muzea.

Věříme, že z této akce si děti odnesly bohaté zážitky, ale především předvedly, že na Základní škole J. Valčíka se dělá výborná muzika.

Více fotek najdete v galerii.

image_print

Soustředění sboru Muzika

25. – 29. dubna 2022 Dětský pěvecký sbor Muzika vyjel opět na soustředění na chatu Rališka na Horní Bečvu. Celý týden se děti věnovaly nácviku repertoáru na nastávající koncerty a odvedly skvělou práci. Našli jsme čas i na různé hry, vycházku a samozřejmě diskotéku, kterou zorganizova-li naši „deváťáci“.

image_print

Třetí místo v badatelské soutěži

Dne 19. 5. 2022 se tři žáci z 5. A, Max, Hanka a Marek pod vedením paní učitelky Mihálové vydali na soutěž v badatelské činnosti Bádám, bádáš, bádáme, která se konala na ZŠ Březinova v Ostravě. Tato soutěž je zaměřena na badatelské aktivity s využitím čidel pH, teploty nebo vodivosti. Na svou obhajobu před odbornou porotou se žáci připravovali několik týdnů. Námětem jejich práce bylo zkoumání pH potravin a pH v ústech před jídlem a po jídle.

Pomoci čidel měřili hodnoty, ty ukládali do počítače a vytvářeli prezentaci k obhajobě. Práce našich žáků porotu zaujala a ta je ocenila krásným třetím místem.

 

image_print

Za poznáním do EDUbusu

Dne 4. května 2022 se naše škola zúčastnila vzdělávacího programu „EDUbus“, který byl zaměřen na práci žáků s technologiemi v polytechnické laboratoři. Vše se uskutečnilo v perfektně upraveném a vybaveném autobusu.
Žáci 5.B měli možnost pracovat s Lego SPIKE – žáci pracovali ve dvojicích a vyzkoušeli si naprogramovat čidlo barvy, zvedání závory, nastavení časového intervalu a reakci závory na barvu.
Žáci 6.A zjišťovali, co všechno dokáže látka, které se říká suchý led. Zažili různé experimenty, které suchý led umožňuje.
Žáci 7.A pracovali s termokamerou. Zjistili, co vidíme pomocí termokamery – jakou tepelnou stopu zanechává člověk, proč se zateplují domy. Zárověň se také dověděli, které profese využívají výhod termokamer (veterinář – zánět u zvířat, např. závodní kůň).

Fotky si prohlédněte v galerii.

image_print

Makerspace dílna

Žáci 3. B a 4. B prožili na počátku května úžasné dopoledne v makerspace dílně ve studentském centru Moravskoslezské vědecké knihovny.
Zkusili si spolu programování ozobotů pomocí barevných fixů. Tito malí robůtci plnili příkazy dětí a jezdili po vyznačených cestách, měnili rychlost i směr nebo se točili v piruetách a tornádech dle použité kombinace barev. Pomocí senzorů žáci měřili decibely svých hlasových projevů. Vyzkoušeli si práci s legoroboty, které ovládali pomocí tabletů. Nejen že roboti v podobě bagru, Wallieho nebo kočky jezdili v přikázaném směru a rychlosti, ale také tančili, zpívali, cvičili, mňoukali, zvedali končetiny nebo pozdravili.
Nejoblíbenějšími se staly Sphero robotické koule, vybavené gyroskopem, akcelerometrem a barevnými LED světly, které navzdory své malé velikosti všechny překvapily tím, co všechno umí. Jakmile děti pochopily princip jejich ovládání, stavěly překážkové dráhy a bludiště a závodily, kdo projede danou trasu nejrychleji.
Během dopoledne děti trochu prozkoumaly svět robotiky a odnesly si spoustu zkušeností i zážitků a určitě se těší na další vydařenou akci.

Fotky najdete v galerii.

image_print

Den čarodějnic

Dne 28.dubna se konal v 1.B Den čarodějnic. I když je čarodějnice rodu ženského, setkání kouzelných bytostí se zúčastnili i talentovaní čarodějové. Podmínkou účasti na srazu bylo prokázání se počtem zubů, bradavic a vše bylo stvrzeno obtiskem čarodějné ruky. Účelem setkání bylo prokázat svoje čarodějné schopnosti k získání leteckého průkazu. Nejprve nejvyšší z řádu čarodějnic předložila kadetům rozluštění tajuplného symbolického textu. Po úspěšném rozluštění přišly na řadu další úkoly, které měly za cíl ověřit talent, šikovnost a zručnost malých čarodějů a čarodějnic. Poslední úkolem všichni stvrdili, že se dokáží posadit na koště a pilotovat ho za jakékoliv podmínek. Díky tomu každý zúčastněný obdržel čarodějný letecký průkaz a s úsměvem na tváři odletěl domů. Fotky najdete v galerii

image_print

Ladí neladí?!

Základní škola Josefa Valčíka je školou s rozšířenou výukou hudební výchovy a do hudebních aktivit jsou zapojeny děti už od 1. třídy. Děti z 1. A navštívily Janáčkovu filharmonii, která pro děti a mládež připravuje programy, které interaktivní a poutavou formou přibližují mladé generaci oblast klasické hudby. My jsme se setkali s vynikajícím Benda Quartet doslova tváří v tvář. Naučili se, kdo v takovém smyčcovém kvartetu hraje a na jaké nástroje. Také jsme zjistili, co se stane, když mají hudebníci rozladěné nejen nástroje, ale také třeba náladu. Děti se po celou dobu aktivně zapojovaly, směly dokonce to, co na běžném koncertu ne, a to na vyzvání se vrtět, tancovat, zpívat nebo šustit. Nakonec si na nástroje mohly i zkusit hrát. Děti byly z koncertu nadšené a už se těšíme na další. Na fotografie se můžete podívat v galerii.

image_print

Platby a vrácení přeplatků

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

po ukončení akce žáků (soustředění dětského pěveckého sboru, školy v přírodě, lyžařského výcvikového kurzu, exkurze, výletu), obdržení faktur od dodavatelů, (ubytování, stravování, doprava, skipasy, vstupenky), vyhotovení konečného vyúčtování, obdržení příspěvku zřizovatele na LVK, vracíme co nejdříve přeplatky plátcům na jejich bankovní účet (platby v hotovosti pokladnou).

U odhlášených žáků si může dodavatel účtovat storno poplatek, který závisí na smlouvě, době odhlášení před akcí.

Přeplatky školní družiny a stravného školní jídelny vracíme v souladu s vnitřními směrnicemi školy plátci na bankovní účet (v hotovosti pokladnou) v nejbližším možném termínu.

Prosíme o zasílání přesných částek a zadávání přesných variabilních symbolů plateb, aby nedocházelo k záměně (platba připsaná jinému žákovi). U stravného je možné nastavit inkaso.

Děkujeme.

image_print

Průša do školy

Naše škola se zapojila do programu Průša do školy od firmy Prusa Research a.s. 

Díky registraci do programu  nám byla zapůjčena 3D tiskárna na období tří měsíců. Při doručení tiskárny bylo potřeba ji složit, projít školením, naučit se s ní pracovat a teprve pak jsme mohli začít zpracovávat náš projekt s názvem „Zástrčkové počítadlo“ určené do matematiky pro první třídu.

Pro projekt byli vybráni žáci 8. třídy, kteří v softwaru Tinkercad vymodelovali 3D model a poté na 3D tiskárně vytiskli. Následně jsme poslali projekt ke schválení. Po schválení firmou nám tiskárna zůstala.

Pracovat na základní škole s touto vyspělou technologií je pro naše žáky nenahraditelná zkušenost a předpokládáme, že jim přinese i spoustu nových zážitků.

image_print