Informace o testování žáků od 12. dubna 2021

Povinné testování antigenními testy 2x týdně:

  • První test proběhne vždy 1. den výuky v daném týdnu, druhý test ve čtvrtek. Testování bude probíhat ve třídách, na začátku první vyučovací hodiny. Žáci, kteří dochází do ranní družiny se otestují hned po příchodu do školy ve své třídě. Předávání žáků bude probíhat opět tak, že si vychovatel převezme žáka v šatně, odvede do třídy a pomůže s testováním. Myslíme si, že testování zvládnou děti s asistencí pedagogický pracovníků sami a nebude to problém.

  • Pokud své dítě testovat nechcete, tak nás prosím informujte. Neotestovaný žák se nebude moct účastnit prezenční výuky, absence bude omluvena a domluvíme se na poskytnutí studijní podpory ze strany školy, o distanční výuku však již nepůjde.

  • Nemusí se testovat žáci s negativním PCR nebo odborně provedeným antigenním testem, který absolvovali individuálně a jehož výsledek není starší než 48 hodin. Testovat se nemusí ani žáci, kteří nemoc prodělali a od pozitivního PCR testu neuplynulo více než 90 dní. Musejí předložit potvrzení od lékaře nebo z laboratoře.

(Pokračování textu…)

image_print

Informace ke stravování od 12.4.

Žáci na prezenční výuce budou automaticky přihlášení ke stravování, platí-li stravné přes inkaso. V případě, že se nebudou stravovat, musí se odhlásit.

Nepoužívejte prosím v této době E-Stravu! Obědy přihlašujte nebo odhlašujte pouze telefonicky 739 460 337 nebo e-mailem – kostkovajana@zsvalcika.eu

Žáci, kteří jsou na distanční výuce a nejsou přihlášeni k odběru obědů do jídlonosičů, jsou automaticky odhlášeni.

image_print

Další termín vydávání zápisových lístků pro vycházející žáky 5. a 9. ročníků

Týká se rodičů, kteří nevyzvedli zápisové lístky v prvním termínu: datum vydávání zápisových lístků je 19.4. 2021 od 9:30 do 15:30 hod.
image_print

Začátek rotační výuky na 1. stupni

Vážení rodiče, ve chvíli, kdy začne rotační výuka, budou první týden na prezenční výuce žáci tříd B (tedy 1.B, 2.B apod.). Po týdnu se pak vystřídají a bude probíhat prezenční výuka tříd A.

image_print

Souhrnné informace k zápisu do 1. ročníku pro šk. rok 2021/2022

Milí rodiče,

i přes nesnáze a současný stav se budeme snažit co nejvíce se přiblížit ke klasickému zápisu. Rádi bychom vás pozvali (vždy pouze 1 zákonný zástupce s dítětem) přesně na daný termín k nám do školy. Termín si rezervujte a elektronickou přihlášku k zápisu vyplňte v našem systému zde:  https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zsvalcika/KWE015_Prihlaska.aspx?rezim=iframe&ID=41597

Pokud si sami nemůžete rezervovat termín (nevíte jak na to), kontaktujte nás: tel: 725 080 883, 596919770, Michaela Gerlichová – referentka

Důležité informace k návštěvě školy:

1. Mějte vyplněnou žádost (buď jste ji již zaslali elektronicky, nebo máte s sebou v tištěné podobě)

2. Při vstupu do školy mějte zakrytá ústa respirátorem, dítě hygienickou rouškou a použijte dezinfekci, která je při vstupu.

3. Přijďte přesně na určený čas.  

Těšíme se na vás.

Virtální prohlídka školy (pro pohyb klikejte na šipky)

(Pokračování textu…)
image_print

Změny termínu jednotných přijímacích zkoušek ve šk. roce 2020/2021

Z rozhodutí MŠMT se termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 mění takto:
1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy
vzdělávání na 3. května 2021
▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021 (Pokračování textu…)

image_print

Aktuální uzavření školy

Vážení rodiče,

na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření, omezuje vláda ČR s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole. Na základě výše uvedeného žáci budou pokračovat ve vzdělávání distančním způsobem. Školní jídelna bude nadále fungovat jako doposud – žáci si mohou vyzvednout oběd prostřednictvím jídlonosičů. Školní družina v provozu nebude.

Přeji všem hodně zdraví.

Mgr. Antonín Dohnal, ředitel

image_print

Školní psycholog – Mgr. Vendula Bechná

Vážení rodiče,

Činnost školního psychologa je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Školní psycholog je nezávislý pracovník školy a je vázán mlčenlivostí. Se všemi citlivými údaji bude zacházeno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Je členem školního poradenského pracoviště, spolu s výchovnou poradkyní a metodikem prevence.

Náplní mé práce je:

  • poradenská činnost a individuální konzultace pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogické pracovníky v souvislosti s výukovými, výchovnými, vztahovými, rodinnými či osobními problémy žáků

  • krizová intervence žáka, který se ocitne v psychicky náročné situaci

  • prevence školního neúspěchu žáků (náprava, vedení, apod.)

(Pokračování textu…)

image_print

Práce žáků v distanční výuce: Komiksy 4.A

Distanční výuka může být i hodně zábavná. Žáci 4. A v rámci českého jazyka tvořili komiksy v aplikaci storyboardthat.com na libovolné téma. Své komiksy umísťovali na sdílenou nástěnku Padlet.com, kde se mohou svými díly navzájem inspirovat.

 

image_print

Zápis do 1. ročníků pro rok 2021/2022: máte dotaz?

Jakékoli dotazy vám zodpovíme na číslech:

Mgr. Antonín Dohnal – ředitel školy tel: 725059 207

Mgr. Pavla Dědičová – zástupce ředitele tel: 739 460 311

Michaela Gerlichová – referentka školy tel: 725 080 883

image_print

Zápis do 1. ročníků pro rok 2021/2022: odkazy na dokumenty

Znění průvodního dopisu k zápisu najdete zde (formát pdf)

Žádost k povinné školní docházce najdete zde (formát .docx) zde (formát.odt) a zde (formát pdf)

Žádost o odklad povinné školní docházky najdete zde (formát .pdf)

Pokud se budete přihlašovat elektronicky, registrační číslo vám bude přiděleno automaticky a najdete jej na Žádosti o zápis dítěte. Pokud budete přihlašovat dítě jakýmkoli jiným způsobem, registrační číslo vám pošleme mailem, který uvedete na Žádosti o zápis dítěte.

image_print

Zápis do 1. ročníků pro rok 2021/2022: Rozhodnutí o přijetí, Rozhodnutí o odkladu a Rozhodnutí o přerušení řízení

Rozhodnutí o přijetí, Rozhodnutí o odkladu a Rozhodnutí o přerušení řízení

si bude moci vyzvednout zákonný zástupce ve škole nebo jej odešleme Českou poštou na adresu zákonného zástupce dítěte. Převzetí těchto dokumentů upřesníme ještě po ukončení zápisu na webových stránkách školy, popřípadě na maily zákonných zástupců.

image_print

Zápis do 1. ročníků pro rok 2021/2022: seznam přijatých žáků

Seznam přijatých žáků

Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání bude zveřejněn na webových stránkách školy a vyvěšen na hlavních dveřích školy. Děti budou v seznamu uvedeny pod registračními čísly. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na pondělí 26.4. 2021.

image_print

Zápis do 1. ročníku 2021/2022: dny otevřených dveří a online schůzky k zápisu

Dny otevřených dveří a online schůzky k zápisu

Vzhledem k tomu, že nemůžeme pořádat Den otevřených dveří, proběhnou 3 termíny on line setkání s vámi – 18. 3. 2021, 22. 3. 2021 a 25. 3. 2021 vždy od 18.00 hodin. Záleží pouze na vás, zda se chcete účastnit.

Setkání budou přes platformu ZOOM: https://zoom.us/j/99280355569?pwd=d003ajN1eTRvK3diZENzYytxN0orUT09 Meeting ID: 992 8035 5569 Passcode: MdEEe8


Postup pro připojení:

Po zobrazní stránky pro připojení klikněte na „Launch meeting“ = Spustit setkání a potom máte dvě možnosti:

Pokud nemáte aplikaci Zoom nainstalovanou, můžete si ji buď nainstalovat kliknutím na „Download Now“ = Stáhnout, nebo ji můžete spustit v prohlížeči kliknutím na „Join from Your Browser“ = Připojit z prohlížeče.

Pokud však chcete k Zoom přistupovat přes aplikaci, návod ke stažení zde: formát ve formátu .pdf

Zodpovíme vám vaše dotazy a poradíme vám.

image_print

Zápis do 1. ročníků pro rok 2021/2022: pokud žádáte o odklad

Pokud žádáte o odklad

VYPLŇTE : Žádost o zápis dítěte: zde (formát .pdf) i žádost o odklad: zde (formát .pdf)

Doručení (podání) žádosti:

1. Osobní podání ve škole

2. Vhozením do schránky vedle vchodu školy

3. Poštou (rozhodující je datum podání na poště)na adresu: Základní škola, J. Valčíka 4411/2, Ostrava – Poruba, 708 00

4. E-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce: mail@zsvalcika.eu. Pokud pošlete žádost bez uznávaného podpisu, je nutné, abyste ji do 5 dnů přišli potvrdit svým podpisem, jinak se k žádosti nepřihlíží.

5. Do datové schránky školy wsimqu4

image_print

Celé Česko čte dětem – soutěž KNIHO-REJ

V rámci projektu Celé Česko čte dětem se v únoru žáci 2. B, 3. A a 3. B zapojili do čtenářské soutěže KNIHO-REJ.

Po přečtení zajímavé knihy Banán – Podivuhodná cesta Bruna Banána z plantáže až do koše autorky Anny Novotné, se děti zamyslely nad tím, jak dlouhou cestu musí některé potraviny urazit, než se dostanou do jejich svačinového boxu. Uvědomily si, že bychom jídlem neměli plýtvat a odpovídaly na záludné otázky, které otestovaly jejich pozorné čtení.

image_print

Celé Česko čte dětem – soutěž KNIHO-REJ

V rámci projektu Celé Česko čte dětem se v lednu žáci 3. B zapojili do čtenářské soutěže KNIHO-REJ.

Po přečtení vybrané knihy měli odpovídat na záludné otázky. Žákyně Amálie Ondrášková to zvládla výborně a vyhrála krásný knižní dárek – Pia Hagmarová: Klářino trápení.

Gratulujeme.

image_print

Dopravní výchova online

Kdo je účastník silničního provozu, můžu na stezce pro chodce potkat cyklistu nebo co znamená na značce pro nemocnici písmeno H?

Naši žáčci třetích ročníků ze Základní školy Ostrava-Poruba na ulici Josefa Valčíka se v lednu pilně připravovali na slavnostní vstup do silničního provozu. Krize, nekrize.

Díky příslušníkům Městské policie – úsek prevence, kteří také naskočili na online vzdělávání pomocí videokonferencí, si děti osvěžily a některé i obohatily své znalosti dopravních značek a zejména si ujasnily bezpečné chování v silničním provozu. V další fázi prakticky ověříme, jak děti obstojí v provozu na dopravním hřišti. Ale to zase příště, v příštím školním roce.

Držte jim palce, ať potkáváme na cestách jen vzdělané a kvalitní budoucí řidiče.

image_print

Sněhuláci pro Afriku

Sněhuláci pro Afriku

Naše škola se rozhodla zapojit do 8.ročníku celorepublikového charitativního projektu Sněhuláci pro Afriku. Akci pořádá společnost Kola pro Afriku, obecně prospěšná společnost (www.kolaproafriku.cz) a pomáhá tak africkým dětem, pro které je často cesta do školy nedostupným snem. Tento projekt by měl vydělat peníze na přepravu dalších kol do Afriky, konkrétně do Gambie.

Akce proběhla 12. ledna a zúčastnilo se jí asi 60 žáků 1. a 2. tříd. Aby děti pochopily smysl celé akce, nejprve zhlédly dokument o dětech v Gambii, které musí chodit do školy pěšky mnoho kilometrů denně. Pak se s vervou pustily do stavění sněhuláků. Při dobrovolném startovném se nakonec vybralo 4200 Kč. Žáci naší školy se nejen pobavili, zasoutěžili si o nejoriginálnějšího sněhuláka, ale také pomohli i se svými rodiči dobré věci.

image_print

Online veletrh středních škol MS Kraje na rok 2020 – 2021

Veletrh je organizován Moravskoslezským krajem, Moravskoslezským paktem zaměstnanosti a Úřadem práce České republiky v Ostravě a je určen žákům, jejich zákonným zástupcům a všem uchazečům o studium na středních školách v našem kraji pro školní rok 2021/2022. Online Veletrh středních škol MSK je realizován pod záštitou náměstka hejtmana kraje pro školství a sport Mgr. Stanislava Folwarczneho, jehož dopis Vám byl dne 11. ledna 2021 zaslán prostřednictvím datové schránky.

Přípravy a neveřejný zkušební provoz webu jsou v plném proudu a nic nebrání spuštění Veletrhu dne 18. ledna 2021! Učitelé a případně i žáci z aktuálně 116 přihlášených středních škol všech zřizovatelů působících na území Moravskoslezského kraje budou distanční formou prezentovat školu a odpovídat na otázky zájemců o studium, a to prostřednictvím aplikace ZOOM na portálu veletrh-skol.msk.cz, který bude veřejnosti zpřístupněn od pátku 15. ledna 2021.

Online prezentace středních škol bude v našem kraji probíhat ve dnech 18. ledna až 4. února 2021 po jednotlivých okresech (pro školy sídlící v daném okrese), v každém okrese vždy ve dvou stanovených dnech v čase 10:00 – 18:00 hodin.

(Pokračování textu…)
image_print

Oznámení školní jídelny

Žáci na distanční výuce, kteří mají přihlášené obědy, si mohou vyzvedávat jídlo do jídlonosičů 10.45 – 11.30 a 13.00 – 14.00 hod.

image_print

Projekt na podporu digitální výuky na rok 2020

Projekt Statutárního města Ostravy na podporu digitalizace školství, digitálních kompetencí pedagogů využitelných pro distanční výuku, odborných předpokladů, online výuku a aktivit souvisejících s formou online výuky v základních školách zřizovaných městskými obvody Statutárního města Ostravy. Na tento projekt jsme získali 80.000 Kč.

Logo Ostravy

image_print

Kristýna Prchalová ze ZŠ J. Valčíka získala Mezinárodní cenu vévody z Edinburghu (DofE)

Program DofE (The Duke Of Edinburgh’s International Award) je  mezinárodní vzdělávací program, podporovaný britskou královskou rodinou, který umožňuje mladým lidem  ve věku od 13 do 26 let zapojit se do tří zvolených aktivit (sport, talent a dobrovolnictví) a plnit je. U každé aktivity si účastník stanoví určitý cíl, který ho motivuje a posunuje dál. Každá aktivita je nakonec završena týmovou expedicí v přírodě. Celou svou cestu účastník zaznamenává do online aplikace, a když potřebuje pomoc, má k dispozici vedoucího, který poradí.

Program má tři úrovně – bronzovou, stříbrnou  a zlatou, které se liší délkou programu (3, 6, resp. 12 měsíců): důležité je naučit se něco nového a dosáhnout svých cílů

Na světě je 1,3 milionu mladých lidí, kteří program DofE plní. V České republice program funguje ve více než 230 školách a organizacích a věnuje se mu více než 5000 ú častníků.

Žákyně naší školy Kristýna Prchalová z 9.A dokončila stříbrnou úroveň. Ten, kdo dosáhne takové úrovně, má mj. nárok zúčastnit se slavnostní ceremonie za účasti členů královské rodiny a předání prestižního certifikátu z rukou známých osobností. Certifikát uznávají univerzity i zaměstnavatelé po celém světě.

Ceremonie se uskutečnila 16.12. 2020, ale kvůli  nouzovému stavu pouze online. Součástí byly mj. gratulační proslovy a take vzkaz od Jeho královské Výsosti prince Edwarda. I tak si Kristýna celou ceremonii opravdu užila. Blahopřejeme.

image_print