Informace k zápisu do 1. tříd na školní rok 2022/2023

Informace k zápisu žáka pro šk. rok 2021/2022 (se započetím šk. docházky v roce 2022/2023)

Termín zápisu 4. – 5. 4. 2022

Milí rodiče,

rádi bychom vás a naše budoucí žáky pozvali na zápis do 1. tříd. Termín si rezervujte v našem systému zde: https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zsvalcika/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=41597

Pokud si sami nemůžete rezervovat termín (nevíte jak na to), kontaktujte nás na tel.č.: 725 080 883, 596919770, Michaela Gerlichová – referentka

Důležité informace k zápisu:

1. Mějte vyplněnou žádost (buď jste ji již zaslali elektronicky, nebo máte s sebou v tištěné podobě)

2. Přijďte přesně na určený čas. 

Průběh zápisu se bude konat v daných třídách, kde vaše dítě projde zkouškou školní zralosti. Pro žáky, kteří mají zájem o zařazení do třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy, bude připravena také zkouška hudební zralosti.

K zápisu si prosím připravte:

1. vyplněnou přihlášku k zápisu do 1. třídy

2. rodný list dítěte

3. svůj občanský průkaz

4. pokud dítě přichází po odkladu šk. docházky, vezměte s sebou rozhodnutí o odkladu

Těšíme se na vás 

Žádost k povinné školní docházce (odkladu) najdu:

1. Na webových stránkách školy při přihlášení do elektronického systému školy zde: https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zsvalcika/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=41597

2. Ke stažení zde: http://cloud.zsvalcika.eu/d/982a936ea6e144878f18/

3. Na vrátnici školy

POKUD ŽÁDÁTE ODKLAD, VYPLŇTE : Žádost o zápis dítěte i žádost o odklad

Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání bude zveřejněn na webových stránkách školy a vyvěšen na hlavních dveřích školy. Děti budou v seznamu uvedeny pod registračními čísly. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na pondělí 25.4. 2022.

Pokud se budete přihlašovat elektronicky, registrační číslo vám bude přiděleno automaticky a najdete jej na Žádosti o zápis dítěte. Pokud budete přihlašovat dítě jakýmkoli jiným způsobem, registrační číslo vám pošleme mailem, který uvedete na Žádosti o zápis dítěte.

Rozhodnutí o přijetí, Rozhodnutí o odkladu a Rozhodnutí o přerušení řízení si bude moci vyzvednout zákonný zástupce ve škole.

image_print