Logoped ve školní praxi

Naše škola chce své žáky vyučovat moderně a v souladu se školním vzdělávacím programem. Dosavadní běžná výuka je obohacována digitálním vzdělávacím systémem JOKRYS. Prvňáčci se hravou formou seznamují s elektronickou výukou, která obsahuje vizuální text se zvukovými nahrávkami a zábavná cvičení. Programem jsme se zaměřili na rozvoj řečových schopností děti a zapojili jsme se do projektu „Logoped ve školní praxi“.
Děti provádějí zvukové nahrávky pro paní logopedku, která je slovně hodnotí a posílá zpětnou vazbu pedagogovi, rodiči. Logopedka navštěvuje žáky 1 x měsíčně, konzultuje s rodiči řečové schopnosti jejich dětí. Spolupráce s klinickým logopedem vede k užší spolupráci odborníka z praxe, rodiče, pedagoga a žáka.
S celým projektem„Logoped ve školní praxi“ nám intenzivně pomáhá vzdělávací společnost EDUCATION WORLD 2015, s.r.o., která je akreditovanou institucí MŠMT. Tato společnost nám poskytuje bezpečný přístup do digitálně vzdělávacího systému JOKRYS.

image_print