Aktuální ceny stravenek, prodej a odhlašování stravenek

CENY STRAVNÉHO

                                    Bezlaktózová        Bezlepková
                                      strava        strava

žáci ZŠ 7 – 10 let      33,00 Kč        33,00 Kč        34,00 Kč
(1. -4.třída)

žáci ZŠ 11 – 14 let     36,00 Kč        36,00 Kč        37,00 Kč
(5. - 8.třída+ žáci 4.třídy,  kteří v tomto školním roce dovrší 11 let)

žáci ZŠ 15 let        41,00 Kč        41,00 Kč        42,00 Kč
(9. třída + žáci 8.třídy, kteří dovrší v tomto školním roce 15 let)

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve
kterém daného věku dosahují. Za školní rok je považováno období od 1. září do 31. srpna
následujícího roku.

PRODEJ STRAVENEK – BŘEZEN
výukových dní: 14
středa  28.02.2024              7.00 – 14.30
ostatní dny                           7.00 –  8.00
CENA STRAVENEK – BŘEZEN 2024
                                                      bezlepková strava
1.-4.třída      462,00 Kč               476,00 Kč
5.-8.třída      504,00 Kč               518,00 Kč
9.třída           574,00 Kč               588,00 Kč

Platba inkasa na březen bude stažena z účtu dne 22.2.2024


Neodhlášené obědy lze vyzvednout do jídlonosiče: 11:15 – 11:30 hod. a 13:45 – 14:00 hod.

Pokud žáci nejsou přihlášení k odebírání obědů jsou automaticky odhlašováni, není nutné odhlašovat.

Informace k nastavení inkasa:

V bance, v níž máte zřízen svůj účet, zadejte povolení k inkasu ze svého účtu na účet našeho zařízení:

• Název zařízení – ZŠ J.Valčíka 4411/2, Ostrava-Poruba
• číslo účtu / kód banky příjemce platby – 59045/5500
• limit jednotlivé platby inkasa – 880,- Kč na 1 dítě
• nezadávat variabilní ani specifický symbol

Stravné je účtováno mezi 20. – 25. v měsíci.

Odhlašování stravenek:
 
Stravné lze odhlašovat den předem do 12.00 hod. Obědy na pondělí můžete odhlásit mailem až do pondělí do 6.00 hod.

 

– telefonicky:  739 460 337, 596 919 787
– emailem:  kostkovajana@zsvalcika.eu
– e-strava:  viz odhlašování stravenek přes internet