Aktuální ceny stravenek, prodej a odhlašování stravenek

PRODEJ STRAVENEK –ČERVEN 2023


výukových dní: 22

ÚTERÝ    30.05.2023 7.00 – 14.30
ostatní dny           7.00 –  8.00

CENA STRAVENEK – ČERVEN 2023
                           bezlepková strava
1.-4.třída    704,00 Kč        726,00 Kč

5.-8.třída    748,00 Kč        770,00 Kč

9.třída     814,00 Kč       836,00 Kč

Platba inkasa na červen bude stažena z účtu dne 22.05.2023

Neodhlášené obědy lze vyzvednout do jídlonosiče: 11:15 – 11:30 hod. a 13:45 – 14:00 hod.

Pokud žáci nejsou přihlášení k odebírání obědů jsou automaticky odhlašováni, není nutné odhlašovat.

Informace k nastavení inkasa:

V bance, v níž máte zřízen svůj účet, zadejte povolení k inkasu ze svého účtu na účet našeho zařízení:

• Název zařízení – ZŠ J.Valčíka 4411/2, Ostrava-Poruba
• číslo účtu / kód banky příjemce platby – 59045/5500
• limit jednotlivé platby inkasa – 880,- Kč na 1 dítě
• nezadávat variabilní ani specifický symbol

Stravné je účtováno mezi 20. – 25. v měsíci.

Odhlašování stravenek:
 
Stravné lze odhlašovat den předem do 12.00 hod. Obědy na pondělí můžete odhlásit mailem až do pondělí do 6.00 hod.

 

– telefonicky:  739 460 337, 596 919 787
– emailem:  kostkovajana@zsvalcika.eu
– e-strava:  viz odhlašování stravenek přes internet