Souhrnné informace k zápisu do 1. ročníku pro šk. rok 2021/2022

Milí rodiče,

i přes nesnáze a současný stav se budeme snažit co nejvíce se přiblížit ke klasickému zápisu. Rádi bychom vás pozvali (vždy pouze 1 zákonný zástupce s dítětem) přesně na daný termín k nám do školy. Termín si rezervujte a elektronickou přihlášku k zápisu vyplňte v našem systému zde:  https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zsvalcika/KWE015_Prihlaska.aspx?rezim=iframe&ID=41597

Pokud si sami nemůžete rezervovat termín (nevíte jak na to), kontaktujte nás: tel: 725 080 883, 596919770, Michaela Gerlichová – referentka

Důležité informace k návštěvě školy:

1. Mějte vyplněnou žádost (buď jste ji již zaslali elektronicky, nebo máte s sebou v tištěné podobě)

2. Při vstupu do školy mějte zakrytá ústa respirátorem, dítě hygienickou rouškou a použijte dezinfekci, která je při vstupu.

3. Přijďte přesně na určený čas.  

Těšíme se na vás.

Virtální prohlídka školy (pro pohyb klikejte na šipky)

V průběhu vaší návštěvy proběhne krátká prohlídka školy, kdy zajistíme maximální hygienické podmínky. Pro žáky, kteří mají zájem o zařazení do třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy, máme připravenu prohlídku učebny hudební výchovy a v rámci možností proběhne zkouška hudebnostiPokud nemáte zájem o prohlídku školy, nebo z jiných důvodů nechcete využít této možnosti, prosím přihlášky k zápisu a ofocený rodný list dítěte vhoďte v zalepené obálce do schránky, která je vedle hlavních dveří školy, nebo zašlete poštou na adresu školy Základní škola, J. Valčíka 4411/2, Ostrava – Poruba, 708 00

Znění průvodního dopisu k zápisu najdete zde (formát pdf)

Žádost k povinné školní docházce najdete zde (formát .docx) zde (formát.odt) a zde (formát pdf)

Žádost o odklad povinné školní docházky najdete zde (formát .pdf)

Pokud se budete přihlašovat elektronicky, registrační číslo vám bude přiděleno automaticky a najdete jej na Žádosti o zápis dítěte. Pokud budete přihlašovat dítě jakýmkoli jiným způsobem, registrační číslo vám pošleme mailem, který uvedete na Žádosti o zápis dítěte.


Pokud žádáte o odklad

VYPLŇTE : Žádost o zápis dítěte i žádost o odklad

Doručení (podání) žádosti:

1. Osobní podání ve škole

2. Vhozením do schránky vedle vchodu školy

3. Poštou (rozhodující je datum podání na poště)na adresu: Základní škola, J. Valčíka 4411/2, Ostrava – Poruba, 708 00

4. E-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce: mail@zsvalcika.eu. Pokud pošlete žádost bez uznávaného podpisu, je nutné, abyste ji do 5 dnů přišli potvrdit svým podpisem, jinak se k žádosti nepřihlíží.

5. Do datové schránky školy wsimqu4


Dny otevřených dveří a online schůzky k zápisu

Vzhledem k tomu, že nemůžeme pořádat Den otevřených dveří, proběhnou 3 termíny on line setkání s vámi – 18. 3. 2021, 22. 3. 2021 a 25. 3. 2021 vždy od 18.00 hodin. Záleží pouze na vás, zda se chcete účastnit.

Setkání budou přes platformu ZOOM: https://zoom.us/j/99280355569?pwd=d003ajN1eTRvK3diZENzYytxN0orUT09 Meeting ID: 992 8035 5569 Passcode: MdEEe8


Postup pro připojení:

Po zobrazní stránky pro připojení klikněte na „Launch meeting“ = Spustit setkání a potom máte dvě možnosti:

Pokud nemáte aplikaci Zoom nainstalovanou, můžete si ji buď nainstalovat kliknutím na „Download Now“ = Stáhnout, nebo ji můžete spustit v prohlížeči kliknutím na „Join from Your Browser“ = Připojit z prohlížeče.

Pokud chcete k Zoom přistupovat přes aplikaci, návod ke stažení najdete zde: formát ve formátu .pdf

Zodpovíme vám vaše dotazy a poradíme vám.


Seznam přijatých žáků

Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání bude zveřejněn na webových stránkách školy a vyvěšen na hlavních dveřích školy. Děti budou v seznamu uvedeny pod registračními čísly. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na pondělí 26.4. 2021.


Rozhodnutí o přijetí, Rozhodnutí o odkladu a Rozhodnutí o přerušení řízení

si bude moci vyzvednout zákonný zástupce ve škole nebo jej odešleme Českou poštou na adresu zákonného zástupce dítěte. Převzetí těchto dokumentů upřesníme ještě po ukončení zápisu na webových stránkách školy, popřípadě na maily zákonných zástupců.


Kontakt na školské poradenské zařízení:

Pedagogicko – psychologická poradna: Odloučené pracoviště, 17. listopadu 1123, Ostrava – Poruba, tel: 553 810 750-1

Jakékoliv dotazy vám zodpovíme na číslech:

Mgr. Antonín Dohnal – ředitel školy tel: 725059 207

Mgr. Pavla Dědičová – zástupce ředitele tel: 739 460 311

Michaela Gerlichová – referentka školy tel: 725 080 883

image_print