Zápis do 1. ročníků pro rok 2021/2022: odkazy na dokumenty

Znění průvodního dopisu k zápisu najdete zde (formát pdf)

Žádost k povinné školní docházce najdete zde (formát .docx) zde (formát.odt) a zde (formát pdf)

Žádost o odklad povinné školní docházky najdete zde (formát .pdf)

Pokud se budete přihlašovat elektronicky, registrační číslo vám bude přiděleno automaticky a najdete jej na Žádosti o zápis dítěte. Pokud budete přihlašovat dítě jakýmkoli jiným způsobem, registrační číslo vám pošleme mailem, který uvedete na Žádosti o zápis dítěte.