Zápis do 1. ročníků pro rok 2021/2022: seznam přijatých žáků

Seznam přijatých žáků

Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání bude zveřejněn na webových stránkách školy a vyvěšen na hlavních dveřích školy. Děti budou v seznamu uvedeny pod registračními čísly. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na pondělí 26.4. 2021.