Zápis do 1. ročníků pro rok 2021/2022: pokud žádáte o odklad

Pokud žádáte o odklad

VYPLŇTE : Žádost o zápis dítěte: zde (formát .pdf) i žádost o odklad: zde (formát .pdf)

Doručení (podání) žádosti:

1. Osobní podání ve škole

2. Vhozením do schránky vedle vchodu školy

3. Poštou (rozhodující je datum podání na poště)na adresu: Základní škola, J. Valčíka 4411/2, Ostrava – Poruba, 708 00

4. E-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce: mail@zsvalcika.eu. Pokud pošlete žádost bez uznávaného podpisu, je nutné, abyste ji do 5 dnů přišli potvrdit svým podpisem, jinak se k žádosti nepřihlíží.

5. Do datové schránky školy wsimqu4

image_print