Změna cen stravného

S ohledem na zvýšení cen potravin dochází ke změně ceny stravného.

Kategorie strávníků a ceny stravného platné od 1.9.2022:

Prosíme o nastavení nového limitu inkasa nejpozději do 15.8.2022. Nový limit inkasa na 1 dítě je 880,-Kč.

Cena čipu 70,- Kč

Doplatek za neodhlášenou stravu 28,-Kč

Stravné cizí strávníci 68,-Kč