1

Změna cen stravného

S ohledem na zvýšení cen potravin dochází ke změně ceny stravného.

Kategorie strávníků a ceny stravného platné od 1.9.2022

Prosíme o nastavení nového limitu inkasa nejpozději do 15.8.2022. Nový limit inkasa na 1 dítě je 880,-Kč.

Bezlaktózová

Bezlepková

strava

strava

žáci ZŠ

7 – 10 let

32,00 Kč

32,00 Kč

33,00 Kč

(1. -4.třída)

žáci ZŠ

11 – 14 let

34,00 Kč

34,00 Kč

35,00 Kč

(5. – 8.třída+ žáci 4.třídy, kteří v tomto školním roce dovrší 11 let)

žáci ZŠ

15 let

37,00 Kč

37,00 Kč

38,00 Kč

(9. třída + žáci 8.třídy, kteří dovrší v tomto školním roce 15 let)

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém daného věku dosahují.

Za školní rok je považováno období od 1. září do 31. srpna následujícího roku.

Cena čipu 70,- Kč

Doplatek za neodhlášenou stravu 28,-Kč

Stravné cizí strávníci 68,-Kč