Informace pro zákonné zástupce žáků 9. ročníků

Na vrátnici ZŠ J. Valčíka jsou připraveny Atlasy školství určené pro žáky 9. ročníků. Obsahují přehled SŠ v našem kraji. Budou vydávány každý den od 9 do 12 hodin žákům nebo jejich zákonným zástupcům. Informace o předání byly zaslány také prostřednictvím Školy on line třídním učitelem.