Informace školní družiny

Provoz ŠD : 6: 00 hod. – 17: 00 hod.

Ranní družina : 6:00 hod. – 8: 00 hod. ve třídě 1. A a v herně společně

Družina po vyučování : 11: 35 hod. – 15: 00 hod. ve své třídě družiny

Odpolední družina : 15: 00 hod. – 17: 00 hod. ve třídě 1. A a v herně společně

Úplata je splatná předem, platí se bezhotovostním převodem na účet školy č. 59045/5500.

– jednorázově ve výši 1 300 Kč

Variabilní symbol : každé dítě má svůj VS.

V případě nejasností se můžete obrátit na emailovou adresu : kasprikovasilvie@zsvalcika.eu