Informace školní družiny

Provoz ŠD : 6:00 – 17:00 hodin 

Ranní družina : 6:00 – 8:00 v I. oddělení ŠD (II.A) a v herně

Po vyučování : 11:35 – 15:00 hodin ve své družinové třídě    15:00 – 17:00 hodin v I. oddělení ŠD (II.A) ve III. oddělení ŠD (II.B) a v herně

Vyzvedávání dětí: Dle zápisního lístku. Řádně vyplnit zápisní lístek ve všech kolonkách včetně osob, které budou dítě vyzvedávat. V případě, že bude dítě samo odcházet do ZUŠ, přebírá rodič v této době za dítě plnou zodpovědnost.

Nabídka zájmových kroužků:

  • malí kuchtíci – M. Macháčková, I. Kadulová (pondělí, úterý)
  • výtvarný kroužek- K. Franková (středa)
  • rukodělný kroužek – J. Kaminská (čtvrtek)

Kroužky budou probíhat v určené dny v době od 15:00 – 16:30 hodin.

Podrobnější informace budou rodičům předány v jednotlivých přihláškách.

Telefon do ŠD: 731 957 811, 596919770

Potřeby do ŠD: 4x papírové utěrky, 2x papírové kapesníky, tekuté mýdlo,

1 balení kancelářského papíru, převlečení na pobyt venku.

Platba ŠD: Podle vnitřních směrnic ZŠ J. Valčíka je poplatek stanoven na částku 1300 Kč /školní rok.

Tato částka není závislá na skutečné délce pobytu dítěte ve školní družině.

Úplata je splatná předem, platí se bezhotovostním převodem na účet školy č. 59045/5500.

– jednorázově ve výši 1 300 Kč

Variabilní symbol : každé dítě má svůj VS.

 

V případě nejasností se můžete obrátit na emailovou adresu : kasprikovasilvie@zsvalcika.eu

image_print