Kritéria pro přijetí k povinné školní docházce do naší školy:

Kritéria pro přijetí k povinné školní docházce do naší školy:

1. Děti mají v době podání žádosti trvalé bydliště, pro které je naše škola spádová.

2. Děti, které mají nadání a schopnosti v hudební oblasti.

3. Děti, jejichž rodiče projevili dlouhodobý zájem o vzdělávání na naší škole.

4. Děti, které mají sourozence na naší škole