Nabídka školní družiny

Vážení rodiče,

školní družina nabízí žákům školy volnočasové aktivity pod vedením vychovatelek školní družiny ve dnech školního vyučování od 6:00 do 17:00 hodin.

V rámci školní družiny jsou kroužky vaření, pohybu (tanec), výtvarný, rukodělný, kroužek veselé vědy. Na děti čekají celoroční tématické hry. Dvakrát ročně družinu navštěvují herci s divadelním představením.

Družina je vybavena hernou, stavebnicemi, didaktickými a společenskými hrami.

V rámci příznivého počasí tráví děti čas na školní zahradě, kde mají k dispozici lanové dráhy, koloběžky, pružinové houpačky, hřiště na míčové hry.

Po domluvě je možno se věnovat i přípravě domácích úkolů.

Školní družina je určena pro žáky prvního stupně, v případě volné kapacity mohou družinu navštěvovat i žáci šestého ročníku.

V případě Vašeho zájmu kontaktujte do 20. 9. 2020 vedoucí školní družiny:

Bc. Silvie Kaspříková, telefon: 731 957 811, email: kasprikovasilvie@zsvalcika.eu