Poplatek za ŠD na šk. rok 2017/2018

Poplatek za ŠD na šk. rok 2017 / 2018 činí 130,-Kč/ měsíc. Tato částka se hradí jednorázově na celý školní rok (10 měsíců) na účet školy, pod přiděleným variabilním symbolem vedoucí školní družiny. Ve výjimečném případě je možno platbu provést přímo v pokladně školy.