Poplatek za ŠD na šk. rok 2019/2020

Platba ŠD: Podle vnitřních směrnic ZŠ J. Valčíka je poplatek stanoven na částku 1300 Kč /školní rok.

Tato částka není závislá na skutečné délce pobytu dítěte ve školní družině.

Úplata je splatná předem, platí se bezhotovostním převodem na účet školy č. 59045/5500.

– jednorázově ve výši 1 300 Kč

Variabilní symbol : každé dítě má svůj VS.

 

 

image_print