Projekt Vědárna

Projekt „Vědárna“

Za finanční podpory města Ostrava probíhá i v tomto školním roce na naší škole projekt „Vědárna“.

Cílem projektu je
– vytvoření specializovaného vědeckého koutku pro nadané žáky 1.st a dětí předškolního věku z mateřské školy se záměrem zkvalitnění podmínek pro jejich výuku a rozvoj.
– posílení zájmu a motivace nadaných žáků ke zvyšování jejich vědomostní úrovně nad rámec školního vzdělávacího programu v oblasti technických a přírodních věd.
– směřování nadaných žáků ke studiu a profesnímu zaměření v oblasti technických a přírodních věd.

V rámci projektu budujeme ve škole odbornou učebnu vybavenou pro hodiny badatelských aktivit dětí.
V učebně jsou dětem k dispozici učební pomůcky (např. Multiboard, mikroskopy apod.) sloužící k badatelské činnosti jak ve výuce tak v „Badatelském kroužku“ v odpoledních hodinách.

image_print