Seznam akcí pěveckých sborů ve šk. roce 2017 / 2018

1.12. 2017 rozsvěcování stromu v Ostravě – Pustkovci v 16.00 – sbor BAMBULE
6.12. 2017 zpívání ve Fakultní nemocnici v Ostravě – Poruba v 15.30 – sbor MUZIKA
7.12. 2017 Vánoční koncert pěveckého sboru BAMBULE, sál Slunečnice, 17.00
12.12. 2017 Vánoční koncert  pěveckého sboru ROLNIČKA, Farní kostel sv. Cyrila a Metoděje. Ostrava – Pustkovec, 17.00
13.12. 2017 celorepubliková akce Česko zpívá koledy, Alšovo náměstí, Ostrava – Poruba, 18.00 – pěvecký sbor MUZIKA a Markéta Konvičková
14.12.  2017 Vánoční koncert  pěveckého sboru MUZIKA a vokálního sextetu Tha PUZZLES , Farní kostel sv. Cyrila a Metoděje. Ostrava – Pustkovec, 18.00