Ukončení školního roku

1. Každý žák před vstupem do školy se musí prokázat Čestným prohlášením (ke stažení zde) na COVID 19. Bez Čestného prohlášení nesmí být žák do školy vpuštěn.

2. Pokud Čestné prohlášení již odevzdal před nástupem do výuky, nemusí mít nové.

3. Žáky si před školou vyzvedává TU v uvedenou dobu, která je třídě přidělena.

4. Při vstupu do budovy školy žáci provedou dezinfekci rukou.

5. Po předání vysvědčení žáci neprodleně opouštějí školu.

Rozdělení příchodů do školy:

7.50: 1.A, 1.B, 2.A, 3.A, 4.A, 7.B, 8.A

8.30: 2.B, 3.B, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 7.A

9.00: 6.B, 8.B, 9.A, 9.B, 9.C

Po rozdání vysvědčení ve třídách na I. stupni si přebírá žáky ŠD. Pod dohledem ŠD zůstávají žáci, kteří jdou na oběd.

Obědy – 10.00

Rozpis jednotlivých skupin bude připraven až v pondělí podle počtu jednotlivých strávníků.

image_print