Upozornění školní jídelny

UPOZORNĚNÍ
Z důvodu uzávěrky lze červnové stravné odhlásit do úterý 26.6.2018 do
12.00 hod.
Neodhlášené obědy lze vyzvednout do jídlonosiče od 11.15 – 11.30 hod.

Žáci, kteří končí docházku na naší škole a stravné platí v hotovosti si
od 27.6 – 29.6.2018
vyzvednou peníze za odhlášené obědy.

Pokud platíte stravné inkasem a žák končí na naší škole je nutné to
nahlásit vedoucí školní jídelny.

!!!!!! DOPLATKY ZA NEODHLÁŠENÉ OBĚDY ZAPLATIT DO 29.6.2018 !!!!!!!