Upozornění školní jídelny – zvýšení cen stravného

OZNÁMENÍ O NAVÝŠENÍ CEN STRAVNÉHO

Z důvodu rostoucích cen potravin bude od 1.4.2019 změna cen stravného.

Pokud platíte stravné inkasem je nutné navýšit limit!

žáci ZŠ 7 – 10 let 29,- Kč

( 1. – 4. třída )

žáci ZŠ 11 – 14 let 31,- Kč

( 5. – 8. třída + žáci 4. tř. , kteří v tomto šk. roce dovrší 11 let )

žáci ZŠ 15 let 33,- Kč

( 9. třída + žáci 8. tř. , kteří v tomto školním roce dovrší 15 let)

Do věkových skupin jsou strávníci zařazování na dobu školního roku, ve kterém dosáhnou daný věk.

BEZLEPKOVÁ STRAVA

žáci ZŠ 7 – 10 let 30,-Kč

(1. – 4. třída)

žáci ZŠ 11 – 14 let 32,-Kč

(5. – 8. třída)

žáci ZŠ 15 let 34,-Kč

(9. třída)

Cizí strávníci 61,-Kč

Zvýšením režijních nákladů dochází rovněž k navýšení cen doplatků za neodhlášené obědy z 26,- Kč na 28,- Kč

image_print