Úřední deska

Sídlo: Josefa Valčíka 4411/2, Poruba, 708 00 Ostrava

Název: Základní škola, Ostrava-Poruba, J. Valčíka 4411, příspěvková organizace

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 64627918

ID datové schránky: wsimqu4

Zřizovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Poruba

Ředitel školy: Mgr. Antonín Dohnal

„Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Kontaktní osobou je Mgr. Tomáš Zacha, advokát Konečná & Zacha, s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Lazarská 1718/3, Praha 1, PSČ: 110 00, IČO: 271 12 331, ev. č. ČAK: 10038, e-mail: dpoostrava@konecna-zacha.com, tel. číslo: +420 775 730 022, úřední hodiny pro telefonický kontakt: pondělí 13:00-16:00, středa 13:00-16:00.“

Školská rada:

Ing Roman Michalec – předseda

Ing. David Nespěšný

Martina Plchová

Mgr. Hana Tomečková

Mgr. Marcela Mutinová

Ing. Silvie Košatová

 

image_print