Úřední deska

Sídlo: Josefa Valčíka 4411/2, Poruba, 708 00 Ostrava

Název: Základní škola, Ostrava-Poruba, J. Valčíka 4411, příspěvková organizace

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 64627918

ID datové schránky: wsimqu4

Zřizovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Poruba

Ředitel školy: Mgr. Antonín Dohnal

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: Konečná & Zacha, s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Lazarská 1718/3, Praha 1, PSČ: 110 00, IČO: 271 12 331, Mgr. Tomáš Zacha, advokát, ev. č. ČAK: 10038, emailová adresa: dpoostrava@konecna-zacha.com, telefonní číslo: +420221990455

Školská rada:

Ing Roman Michalec – předseda

Ing. David Nespěšný

Martina Plchová

Mgr. Hana Tomečková

Mgr. Marcela Mutinová

Ing. Silvie Košatová