Uzavření klasifikace

Vážení rodiče,
blíží se nám konec školního roku. Již jste byli informováni na vývěsce i na www stránkách , jakým způsobem budeme postupovat při hodnocení žáků. Vzhledem k tomu, že neprobíhají třídní schůzky, chtěla bych vás informovat o uzavírání klasifikace.
Základ uzavření klasifikace bude ke dni 14. 6. Od tohoto dne již se učitelé zaměří na žáky, u kterých je klasifikace nerozhodná. Jsou to žáci, kteří aktivně nepracovali v období online výuky, nebo naopak jsou to žáci, kteří si ještě mohou vylepšit známku. Konečné datum celkové klasifikace máme nastaveno na 19. 6. 2020. Do této doby se může konečná známka měnit.