Zápis na školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

zápis na školní rok 2020/2021 proběhne ve dnech 15. – 24. 4. 2020, a to pouze tzv. formální část (což je podání přihlášky k základnímu vzdělávání či žádosti o odklad povinné školní docházky).

Dokumenty k zápisu si můžete stáhnout v tomto příspěvku, nebo si vyzvednout osobně ve vestibulu školy 17. – 24. 4. 2020 od 7.30 do 12.00 (prostor je pravidelně dezinfikován).

1. Přihláška k zápisu je ke stažení ZDE a Dotazník ZDE,

2. V případě, že budete žádat odklad povinné školní docházky, nevyplňujte přihlášku, ale Žádost o odklad (ke stažení ZDE) a Dotazník (ke stažení ZDE). K žádosti o odklad školní docházky doložte tyto přílohy: Doporučení školského poradenského zařízení (Speciálně pedagogické centrum nebo Pedagogicko-psychologická poradna) a doporučení odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa. Pokud nemáte požadované přílohy, vyplníte pouze žádost o odklad a následně doložíte chybějící doklady. Dokumenty vyplňujte čitelně.

Vyplňuje-li přihlášku/žádost jiná osoba než rodič dítěte, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat (např. rozhodnutí soudu).

Do dotazníku prosím přehledně vyplňte také odpovědi k odkladu, školní družině a zda máte zájem o hudební či nehudební třídu.

Podání žádosti:

1. Českou poštou na adresu: Základní škola, Ostrava-Poruba, J. Valčíka 4411, příspěvková organizace, Josefa Valčíka 4411/2, 708 00 Ostrava-Poruba,

2. Datovou schránkou: wsimqu4,

3. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý email !) na: mail@zsvalcika.eu,

4. Osobně v obálce do poštovní schránky vedle hlavního vchodu školy: Základní škola, Ostrava-Poruba, J. Valčíka 4411, příspěvková organizace, Josefa Valčíka 4411/2, 708 00 Ostrava-Poruba

Na červen je plánována motivační část zápisu, během které proběhne rozhovor pedagogického pracovníka a dítěte, kontrola občanského průkazu zákonného zástupce a rodného listu dítěte, případně ověření hudebních schopností dítěte a následně dojde k rozdělení dětí do hudební a nehudební třídy.

Kontakty na školská poradenská zařízení:

Pedagogicko-psychologická poradna ZDE Speciálně pedagogické centrum ZDE

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, bude oznámeno zveřejněním seznamu na webových stránkách školy a na hlavních dveřích školy. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na pondělí 27.4.2020. Děti budou v seznamu uvedeny pod registračními čísly, které tvoří iniciály jména dítěte a den a měsíc narození (Jan Novák narozen 25. července: JN2507). Rozhodnutí o přijetí bude zákonným zástupcům vydáno po otevření škol.

Rozhodnutí o odkladu školní docházky a Rozhodnutí o přerušení řízení odešleme Českou poštou na adresu zákonného zástupce dítěte.

image_print