Školní kolo recitační soutěže 2. stupně

Ve čtvrtek 1. února 2024 jsme se opět setkali v hudebně naší školy na školním kole recitační soutěže. V tento den soutěžili žáci druhého stupně. Všichni byli z „Áček“. Ve III. kategorii (6. a 7. třídy) se představilo 7 žáků a ve IV. kategorii (8. a 9. třídy) 10 žáků. Posluchači, kterými byli ročníkoví spolužáci soutěžících, vyslechli výborné recitační výkony. Porota (jak to tak bývá) měla velmi obtížné rozhodování. A jak to všechno dopadlo?

(Pokračování textu…)

Matematická olympiáda 2023 – 2024

Během tohoto školního roku proběhlo DOMÁCÍ KOLO Matematické olympiády, kde žáci odevzdávali řešení 6 úloh. Pokud správně vyřešili alespoň 4 úlohy, postoupili do kola okresního. Dne 24.1. proběhlo KRAJSKÉ KOLO na gymnáziu O. Havlové pro 5. a 9. ročník.

– řešitelkou byla Kája Krupníková z 5.A

– úspěšnou řešitelkou byla Anička Křížková z 5.A s 9 body z 18 bodů

– a velmi úspěšným řešitelem byl Petr Hummel z 9.A s 23 body z 24 bodů, tím obsadil 2. místo za Ostravu.

Všem moc gratulujeme !!!!

Vánoční bruslení

V předvánočním čase využila třída 7.B s paní uč. I. Krátkou pravého zimního počasí a vydala se do centra Ostravy na vánoční kluziště u Nádražní ulice. Se zvládnutím bruslení ochotně sedmákům pomáhala také jedna z jejich maminek, takže časem se mohly děti na kluzišti odvázat a podle fotek uvidíte, že místy došlo i na krasobruslení nebo na legrácky Tobíka s Tobíkem. Celé dopoledne se skutečně vydařilo. Fotky si prohlédněte zde.

Soutěž ve zdobení kartonových dýní

V uplynulém období pro nás obchodní centrum Géčko připravilo kreativní a zábavný projekt, jehož účelem bylo originálně vyzdobit kartonové dýně, které by zkrášlily prostory obchodního centra. Při vytváření těchto jedinečných dýní byly použity různé techniky. Někteří žáci experimentovali s barvami ve spreji, zatímco jiní se zaměřili na malování a zdobení dýní. Celkem bylo vytvořeno 32 dýní z několika různých škol a po instalaci výstavy měli návštěvníci Géčka příležitost hlasovat pro své favority. Z naší školy byly nejúspěšnější třídy 3. A a 5. B, které se mohou těšit na skvělou výhru. Budou mít možnost navštívit Divadlo loutek v Ostravě, kde si budou moci vychutnat představení dle svého výběru. Bude to jistě nejenom báječný zážitek, ale také skvělá příležitost pro žáky ocenit svou tvůrčí práci a úsilí, které vložili do výroby dýní. Video můžete zhlédnout zde.

Vánoční koncert pěveckého sboru Muzika

Dne 14. 12. 2023 se v Kostele svatých Cyrila a Metoděje v Ostravě–Pustkovci konal vánoční koncert DPS Muzika, který tentokrát spojil své síly se souborem Porubských trubačů. Zpěváci i instrumentalisté podali vynikající výkon. Náročné sborové skladby, úpravy lidových koled za doprovodu instrumentalistů, spirituály i skladby soudobých autorů početné vnímavé publikum odměnilo bouřlivým potleskem. Vánoční koncert pak svým výborným programem obohatili Porubští trubači a závěr koncertu patřil společným skladbám „Muziky“ a „Trubačů“.
Celý letošní program doprovodilo poetické slovo paní učitelky Lenky Roupové a klavírní doprovod paní učitelky Michaely Homolové.
Za zmínku stojí také velmi zdařilé instumentální úpravy paní učitelky Pavly Dědičové a pana učitele Zatloukala.
Dětský sbor řídily Pavla Dědičová a Lenka Roupová. Porubské trubače vedl Pavel Zatloukal.

Vánoční koncert našich zpěváků i instrumentalistů přispěl ke krásné adventní atmosféře a vy si jeho atmosféru můžete alespoň zprostředkovaně přiblížit na fotografiích v galerii zde, připadně na Youtube zde.

Vánoční dílna školní družiny

Na úterní odpoledne 19. prosince si naše školní družina připravila pro rodiče a děti vánoční dílnu. Ve školní jídelně si mohli rodiče s dětmi v posledním adventním týdnu společně vytvořit adventní věnec, ozdobit perníčky, vyrobit hvězdu a anděla. Jako tradičně se sešla spousta rodičů i dětí, v jídelně bylo odpoledne docela živo a panovala příjemná atmosféra.

Zde si prohlédněte několik fotek.

Divadlo loutek netradičně

Divadlo loutek Ostrava letos slaví 70. výročí svého vzniku. Při této příležitosti pozvalo děti ostravských škol na netradiční program. V pátek 15. prosince se za tímto netradičním programem vydaly třídy 8.A a 9.A. Žáci měli možnost projít zákulisí divadla, kde probíhaly různé programy – např. prezentace nejstarších fotografií a dokumentů týkajících se hry Zlatovláska z roku 1953, představení části Karafiátových Broučků, loutková improvizace, realizace zvukového záznamu divadelní hry, představení loutek „javajka“ na terase divadla, hudební představení…. Velmi zdařilá a zajímavá akce byla vlastně generální zkouškou na večerní představení a zaujala jak děti, tak dospělé. Zde najdete několik fotografií.

Záložka do škol spojuje školy

Představte si, že se vaše škola spojí s jinou školou a společně se ponoříte do světa pohádek, básní a příběhů. Tohle není snem, ale skutečností díky projektu Záložka do škol, která již několik let spojuje české a slovenské školy. Hlavním cílem projektu je navázání kontaktů mezi školami, poznávání jazyka a podpora čtení.

Letošní téma pohádek, básní a příběhů zaujalo 1180 škol a nabídlo nekonečnou možnost kreativity a fantazie, kterou jsme mohli společně objevovat a prozkoumávat.

(Pokračování textu…)

Vánoce na dědině

Jak vypadal předvánoční čas a Vánoce, život na vesnici kdysi? To se vypravili zjistit žáci 3.A a 5.A do skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm ve čtvrtek 14. prosince. V jednotlivých staveních valašské vesnice se děti seznámily s dřívějším životem na Valašsku, s obděláváním půdy, zvyky a pověrami i s tím, co se dělo v době adventu na vesnici – jak se pekl perník, zpracovávala ovčí vlna a co se z ní vyrábělo, kdy chodily po vsi Lucky. Na chvíli děti usedly taky do školních lavic a zkusily si hru na harmonium, zašly také do kovárny a viděly zpracování železa tradičním způsobem. Našla se i chvilka na posezení u teplého čaje a nákup suvenýrů. Na fotografiích se můžete sami přesvědčit, že se celé dopoledne vydařilo a dětem se v Rožnově líbilo.

Olympiáda v českém jazyce

Do okresního kola postupují po úspěšném absolvování školního kola z 1. místa Vojtěch Macalík a Tomáš Křetínský, jako náhradník pro postup do okresního kola se na 2. místě umístila Denisa Nespěšná.

Gratulujeme a přejeme úspěch v dalším kole!

Vánoční koncerty dětských sborů Bambule a Rolnička

Na dveře něžně klepou vánoční svátky – čas zázraků a splněných přání. Jsou symbolem magických chvil, v duších se nám rozhostí krásný pocit, na stole zavoní kapr či jiné dobroty a Štědrý večer přinese do srdcí pohodu a lásku. Navodit tu správnou vánoční atmosféru pomohly  také děti 1. stupně ZŠ J. Valčíka. V uplynulých dnech proběhly v kostele svatých Cyrila a Metoděje hned dva koncerty. Koncert těch úplně nejmenších zpěváčků – dětí prvních tříd společně se sborem Bambule (2. a 3. třídy) a následně koncert sboru Rolnička (4. a 5. třídy). Pod vedením svých paní učitelek J. Gřesíkové, I. Šikulové a M. Hanelové oba sbory svými cvičenými hlásky vyloudily mnoho krásných tónů a pohladily po srdíčku nejednoho diváka.

Činnost hudebně nadaných žáků je finačně podpořena z projektu města Ostavy Talent management.

Fotografie najdete v galerii zde.

Mikuláš

Jako každoročně také letos 6. prosince prošel školou sv. Mikuláš se svou družinou a navštívil děti ve třídách 1. stupně. Jak velí školní tradice, tohoto úkolu se v době příprav na vánoční koncerty tříd s hudebním zaměřením musí chopit devátá třída bez hudebního zaměření. Žáci letošní 9.B třídy se rozdělili na anděly (většinou děvčata), Mikuláše a čerty (chlapci) a během 1. až 4. vyuč. hodiny zavítali do všech deseti tříd 1. stupně. V některých třídách byli přijati s respektem, jinde to už děti braly jako zábavu, ale nakonec si toto dopoledne všichni užili a dostali od Mikulášovy družiny malou dobrotu.

(Pokračování textu…)

Netradiční tělocvik

Nečekanou sněhovou nadílku z počátku prosince využily některé paní učitelky pro zpestření hodiny tělesné výchovy a vyrazily s dětmi na nedaleké svahy bobovat nebo sáňkovat. Tato aktivita se líbila jak dětem z tříd prvního stupně, tak i šesťákům, což dokládají přiložené fotografie. Po dopoledním sezení v lavicích mnohé děti doslova pookřály a kromě jízdy na bobech či sáňkách zvládly i stavbu sněhuláka.

Školní kolo 53. ročníku Dějepisné olympiády

Školního kola dějepisné olympiády se letos 1. prosince zúčastnilo 18 žáků a žákyň z 8. a 9. tříd. Otázky se zaměřily na nejstarší období našich dějin – od dob Cyrila a Metoděje po dobu Jana Husa.
Vítězem školního kola se stal Václav Přeček z 8.B, který bude naši školu také reprezentovat v okresním kole, které proběhne v lednu na ZŠ Mitušova 16 v Ostravě-Hrabůvce. Na 2. místě se umístil David Křížka z 9.A a na 3. místě Jakub Gillig také z 9.A. Mezi úspěšné řešitele patřili rovněž Matyáš Kulich (9.A), Olivie Kolářová (8.A), Veronika Mutinová (9.A), Jan Grygar (8.A), Lukáš Horák
(8.A), Vojtěch Macalík (9.A), Tomáš Křetinský (9.A), Sofie Kollárová (9.A). Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Pustkovci

Stejně jako každý rok i letos se zpěváčci z naší školy vydali svými hlásky doprovodit rozsvícení stromečku v Ostravě-Pustkovci. Tentokrát zazpíval sbor našich nejmenších – Bambule. Na koncert a slavnostní rozsvícení stromečku se 1. prosince ke kostelu svatých Cyrila a Metoděje přišli podívat malí i velcí. Dospělí si užili nejen muzicírování, ohňostroj, ale také teplé občerstvení, děti obdaroval drobnostmi Mikuláš.

Nahrávání pro Rock & Roll Band Marcela Woodmana

Rock & Roll Band Marcela Woodmana je legendární ostravská kapela se sídlem v restauraci Garage Club v Ostravě – Martinově. A právě sem byl pozván náš DPS Muzika, aby se podílel na natáčení nového CD této kapely. 27 . 11. 2023 „dvacítka“ našich žáků prožila zajímavé dopoledne v nahrávacím studiu.
Byl to určitě zážitek, na který se nezapomíná. Už se těšíme na vydání desky. Zde najdete několik fotografií.

Vánoční koncert na porubské radnici

2023 vystoupil náš dětský pěvecký sbor Muzika s vánočním koncertem na radnici ÚMOb v Porubě. V obřadní síni se sešlo početné publikum, které ocenilo potleskem vystoupení našich dětí. Vánoční atmosféru doplnil i vánoční punč a perníčky. Děti si kromě radosti z úspěchu odnesly také dárky, které jim náš porubský úřad připravil. Fotky si můžete prohlédnout zde.

Den bez batohu

Rok utekl jako voda a tak se 21. listopadu na ZŠ Valčíka opět konal Den bez batohu. Smyslem tohoto happeningu je připomenout miliony dětí na celém světě, které musí ujít do školy kilometry pěšky. Knihy a školní pomůcky přitom nosí v improvizovaných zavazadlech, protože si nemohou dovolit školní batohy. Happeningu se zúčastnily všechny třídy a pedagogický sbor včetně vedení školy. Akce se velice vydařila, v galerii se můžete podívat na fotografie a video si můžete prohlédnout zde.

Soutěž Kreslíř roku

V pondělí 13. listopadu se vybraní žáci z letošní třídy 8.A (Jiří Kohut, Helena Homolová, Elen Rykalová a Nikola Pavelková) zúčastnili každoroční výtvarné soutěže pořádané SUŠ Ostrava v ostravské galerii Plato. Účastníci mohli získat nové zkušenosti v malbě i kresbě, porovnat svou práci s ostatními soutěžícími a pro některé to vlastně byly i talentové zkoušky nanečisto. Na místo soutěže se můžete přenést díky vybraným fotografiím v galerii. Odborná porota posoudí práce všech účastníků, z nejlepších uspořádá výstavu v galerii Plato a při vernisáži ocení vítěze.

Několik fotografií najdete zde.

Výročí sametové revoluce

Proč v pátek 17. listopadu většina lidí nešla do práce a děti nemusely do školy, vysvětloval v minulém týdnu u vstupu do školy koutek, který připravila paní uč. Majerníková. Několika předměty z vlastní sbírky, informačními letáčky a krátkou hádankou žákům i návštěvníkům naší školy připomněla 34. výročí pádu komunistického režimu v Československu.

Informace MŠMT pro zákonné zástupce vycházejících žáků k přijímacímu řízení v letošním školním roce 2023/2024

Došlo ke spuštění webových stránek, které jsou hlavním zdrojem informací souvisejících s novým systémem průběhu a přijímání do středních škol a konzervatoří. Webové stránky se budou postupně doplňovat dalšími potřebnými informacemi. Zahrnou návody, jak v přijímacím řízení postupovat, harmonogram přijímacího řízení a další dokumenty s přijímacím řízením související. Prostřednictvím webových stránek bude také zpřístupněn informační systém, který umožní mj. plně elektronické přihlašování uchazečů nebo vytvoření listinné podoby přihlášky prostřednictvím výpisu z informačního systému, zveřejnění výsledků apod.
Webové stránky jsou dostupné na odkaze: www.prihlaskynastredni.cz.

Tradiční soustředění DPS MUZIKA

S podzimem přichází termín našeho předvánočního soustředění. První listopadový týden (letos vyšel na 6. – 10. 11.) patří zpěvákům a muzikantům DPS Muzika ze ZŠ J. Valčíka.
Venku krásně svítí sluníčko a osvětluje nádherně zbarvené stromy. Nás ale počasí nezajímá. Dveře rekreačního střediska Rališka na Horní Bečvě jsou většinou zavřené. Z budovy se ozývá zpěv a zvuky hudebních nástrojů. To ustává pouze v době jídla a odpoledního klidu. I když ani to neplatí úplně, někteří „trénují“ i v době volna.
Ve středu vyrážíme na procházku kolem přehrady. Náš cíl – restaurace Valaška – je naše oblíbená restaurace. Dočkali jsem se i tradiční místní zmrzliny, pohárů, domácích bramborových penízků, zákusků, pochutnali jsme si výtečně.

(Pokračování textu…)

Soustředění pěveckého sboru Rolnička

Máme tady podzim a s ním spojená soustředění pěveckých sborů. Areál Setina navštívil v týdnu od 30. října do 3. listopadu 2023 tentokrát dětský pěvecký sbor Rolnička (žáci 4. a 5. tříd), který se pod vedením paní učitelek M. Hanelové a I. Šikulové věnoval především nácviku repertoáru na vánoční koncert, který proběhne dne 12. prosince v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Ostravě-Pustkovci. Kromě zpívání však na soustředění samozřejmě nemohla chybět všemi milovaná stezka odvahy, kterou tradičně připravují žáci 5. třídy, a diskotéka. Krásné počasí nám umožnilo také soutěžení a sportování venku, takže se nám celé soustředění nadmíru vydařilo.

Činnost hudebně nadaných žáků je finačně podpořena z projektu města Ostavy Talent management.

(Pokračování textu…)