Dodatek k seznamu přijatých žáků do prvních tříd a odůvodnění