Informace k zápisu do 1. tříd na rok 2023 – 2024

Termín zápisu: 3. – 4. 4. 2023

Milí rodiče, rádi bychom vás a naše budoucí žáky pozvali na zápis do 1. tříd. Termín zahájení registrace je od 14.3. 2023, kdy se také koná Den otevřených dveří, na který vás srdečně zveme a na kterém se můžete na zápis do 1. tříd informovat.

Elektronickou přihlášku s rezervací termínu můžete (od 14.3. od 8:00) vyplnit zde.

Pokud si sami nebudete moci rezervovat termín (nebudete vědět jak na to), kontaktujte nás na tel: 725 080 883 nebo 596919770 (Michaela Gerlichová – referentka)

Důležité informace k zápisu:

1. Mějte vyplněnou žádost (příjde vám elektronicky v emailu o potvrzení registrace, je třeba ji dovyplnit) nebo si ji můžete stáhnout prázdnou (viz níže).

2. Přijďte přesně na určený čas, který si vyberete při elektronické registraci.

Průběh zápisu se bude konat v daných třídách, kde vaše dítě projde zkouškou školní zralosti. Pro žáky, kteří mají zájem o zařazení do třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy, bude připravena také zkouška hudební zralosti.

K zápisu si prosím připravte:

1. vyplněnou přihlášku k zápisu do 1. třídy

2. rodný list dítěte

3. svůj občanský průkaz

4. pokud dítě přichází po odkladu šk. docházky, vezměte s sebou rozhodnutí o odkladu.

Přihlášku do 1. třídy a případnou žádost o odklad povinné školní docházky najdete:

1. Jako součást potvrzovacího emailu po provedení elektronické registrace (s předvyplněnými údaji).

2. Prázdnou přihlášku ke stažení ve formátu pdf najdete ke stažení zde a žádost o odklad povinné školní docházky najdete ke stažení zde.

3. Na vrátnici školy.

Kritéria pro přijetí:

1. Děti mají v době podání žádosti trvalé bydliště, pro které je naše škola spádová.

2. Děti, které mají nadání a schopnosti v hudební oblasti.

3. Děti, jejichž rodiče projevili dlouhodobý zájem o vzdělávání na naší škole.

4. Děti, které mají sourozence na naší škole.

POKUD ŽÁDÁTE ODKLAD, VYPLŇTE : Žádost o zápis dítěte i žádost o odklad

Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání bude zveřejněn na webových stránkách školy a vyvěšen na hlavních dveřích školy. Děti budou v seznamu uvedeny pod registračními čísly. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na pondělí 17.4. 2023.

Pokud se budete přihlašovat elektronicky, registrační číslo vám bude přiděleno automaticky a najdete jej na Žádosti o zápis dítěte. Pokud budete přihlašovat dítě jakýmkoli jiným způsobem, registrační číslo vám pošleme mailem, který uvedete na Žádosti o zápis dítěte.

Rozhodnutí o přijetí, Rozhodnutí o odkladu a Rozhodnutí o přerušení řízení si bude moci vyzvednout zákonný zástupce ve škole.