Informace o testování žáků od 12. dubna 2021

Povinné testování antigenními testy 2x týdně:

  • První test proběhne vždy 1. den výuky v daném týdnu, druhý test ve čtvrtek. Testování bude probíhat ve třídách, na začátku první vyučovací hodiny. Žáci, kteří dochází do ranní družiny se otestují hned po příchodu do školy ve své třídě. Předávání žáků bude probíhat opět tak, že si vychovatel převezme žáka v šatně, odvede do třídy a pomůže s testováním. Myslíme si, že testování zvládnou děti s asistencí pedagogický pracovníků sami a nebude to problém.

  • Pokud své dítě testovat nechcete, tak nás prosím informujte. Neotestovaný žák se nebude moct účastnit prezenční výuky, absence bude omluvena a domluvíme se na poskytnutí studijní podpory ze strany školy, o distanční výuku však již nepůjde.

  • Nemusí se testovat žáci s negativním PCR nebo odborně provedeným antigenním testem, který absolvovali individuálně a jehož výsledek není starší než 48 hodin. Testovat se nemusí ani žáci, kteří nemoc prodělali a od pozitivního PCR testu neuplynulo více než 90 dní. Musejí předložit potvrzení od lékaře nebo z laboratoře.

Vše o testování najdete zde:

  • http://www.pedagogicke.info/2021/04/msmt-testovani-ve-skole.html

  • https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-zaky-6-4-21.pdf

  • https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf

  • https://testovani.edu.cz/pro-rodice

  • https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole