Projekt Edison

Vážení rodiče,

naše škola se v letošním školním roce již potřetí zapojí do projektu EDISON. V předchozích dvou letech proběhl projekt vždy ke spokojenosti školy, žáků i rodičů (podle dostupných ohlasů). Termín projektu je stanoven na týden 29. 9. – 6. 10. 2019. Stejně jako v minulých letech budou mladí stážisté z cizích zemí představovat za pomoci prezentační techniky své země. Letos přijedou tři studentky (Lana z Gruzie, Cagil z Turecka a Diana z Ruska).

Besedy se stážistkami plánujeme pro žáky celé školy a doufáme, že budou stejně interaktivní a spontánní jako ty v předchozích letech. Veškerá komunikace mezi žáky a stážisty bude samozřejmě probíhat pouze v angličtině (všichni stážisté ovládají jazyk minimálně na úrovni B2), žáci tedy budou mít ideální příležitost využít své znalosti a procvičit si konverzaci.

Projekt Edison má záštitu od MŠMT a podporu od Informačního centra OSN v Praze.

image_print