1

Aktuální ceny stravenek, prodej a odhlašování stravenek

PRODEJ STRAVENEK – ÚNOR 2022
výukových dní: 18
PONDĚLÍ 31.01.2022              8.00 – 14.30
ostatní dny                               7.00 – 8.00

CENA STRAVENEK – ÚNOR 2022
bezlepková strava
1.-4.třída      522,00 Kč               540,00 Kč

5.-8.třída      558,00 Kč               576,00 Kč

9.třída          594,00 Kč               612,00 Kč

Platba inkasa na únor bude stažena z účtu dne 24.1.2022

Neodhlášené obědy lze vyzvednout do jídlonosiče:
11:15 – 11:30 hod.
13:45 – 14:00 hod.

Pokud žáci nejsou přihlášení k odebírání obědů jsou automaticky odhlašováni, není nutné odhlašovat.

Informace k nastavení inkasa:

V bance, v níž máte zřízen svůj účet, zadejte povolení k inkasu ze svého účtu na účet našeho zařízení:

• Název zařízení – ZŠ J.Valčíka 4411/2, Ostrava-Poruba
• číslo účtu / kód banky příjemce platby – 59045/5500
• limit jednotlivé platby inkasa – 750,- Kč na 1 dítě
• nezadávat variabilní ani specifický symbol

Stravné je účtováno mezi 20. – 25. v měsíci.

Odhlašování stravenek:
Stravné lze odhlašovat den předem do 12.00 hod. Obědy na pondělí můžete odhlásit mailem až do pondělí do 6.00 hod.
Obědy žáků v karanténě si zákonní zástupci odhlašují sami!

– telefonicky:  739 460 337, 596 919 787
– emailem:  kostkovajana@zsvalcika.eu
– e-strava:  viz odhlašování stravenek přes internet